“Baťa měl ve Zlíně vyvěšené heslo ‘Budujeme velký Zlín, bouráme minulé století’. My jsme naopak hrdí na to, že můžeme malou část Baťova Zlína proměnit pro moderní využití,” zhodnotil výzvu pro stavební firmu Navláčil vedoucí poptávky a marketingu Vít Mach. V průběhu roku 2014 se tak zcela změní účel této původně zemědělské stavby.

Po dokončení rekonstrukce bude tato stavba sloužit jako centrum strategických služeb společnosti NWT. Budou zde umístěny prostory pro centrum sdílených služeb, centrum oprav hi-tech výrobků, centrum vývoje specializovaných IS/ICT, datové centrum a další nezbytné prostory.

Další nástupce Baťova funkcionalismu
Investor, společnost NWT, chce přizpůsobit budovu sila požadavkům pro vnitřní provoz a zároveň respektovat architektonicky cennou a historicky významnou stavbu, která tvoří dominantu okrajové části Zlína. “Cílem rekonstrukce navíc není popřít kvůli novému využití původní vzhled, ale naopak tradiční zlínskou architekturu propojit s moderními prvky,” přiblížil stav po dokončení Vít Mach, vedoucí poptávky a marketingu.

Autor nové podoby objektu Ladislav Semela chtěl zachovat původní tvar objektu včetně typického rastru železobetonové nosné konstrukce s cihelnými vyzdívkami, umístění a členění původních oken. Jednoduchý koncept Baťova funkcionalismu ale doplní i moderní prvky, například velké prosklené stěny hlavního vchodu.

Fasádní plášť bude kombinovat tradiční režné zdivo s fasádní omítkou bílé barvy pro odlehčení hmoty budovy. Největší změnou na fasádě bude úprava velikosti a rozmístění oken, vytvoření reprezentativního a proskleného foyer.

Budoucí strategické centrum na Baťově modulu 6,15x6,15
Dispozice základního objemu stavby je dána konstrukčním modulem, který je využitý na spoustě staveb spojených s firmou Baťa. Objekt je ‘poskládán’ ze tří modulů na šířku a devíti na délku. Stavba má 8 nadzemních a jedno podzemní podlaží. Po stavebně technickém průzkumu byl stav shledán jako vyhovující s tím, že odpovídá stáří objektu a jeho opotřebení.

Díky rozsahu a charakteru stavby jako výškového objektu může společnost NWT využít při zastavěné ploše 1400 m2 celkem 8200 m2 vnitřních ploch. Okolo objektu bude dalších 3450 m2 využitelných jako komunikace, parkoviště či zpevněné plochy.

Silo postavené stavebním oddělením firmy Baťa
Objekt byl dokončen stavebním oddělením firmy Baťa v roce 1938 jako obilní silo a skladiště. Od této doby je výraznou dominantou západního okraje výrobního areálu, pozdějšího Svitu.

Investor: NWT a.s.
Koncepční studie: Ing. arch. Ladislav Semela
Projektant: CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Navláčil stavební firma, s.r.o.
GSM: +420 606 023 285
Email: mach@navlacil.czwww.navlacil.cz