V jubilejním ročníku si navíc odnese cenu i autor nejlepšího interiéru či škola s nejvyšším počtem přihlášených projektů. Vítězové budou vyhlášeni v červnu 2014.

10. výročí přináší ocenění školám i pedagogům
Do soutěže Život pod střechou mohou studenti přihlašovat projekty rodinných či bytových domů, ale i jiných staveb. Letos poprvé bude možné přihlásit také návrh interiéru k soutěžní stavbě, jejíž vítěz si odnese 10 000 Kč. Život pod střechou ke svému jubileu bude udělovat i další mimořádná ocenění. Škola s nejvyšším počtem přihlášek dostane za aktivní podporu studentů a účast v soutěži sponzorský dar v hodnotě 15 000 Kč, který může použít na cokoliv – od výbavy až po zábavní aktivity pro studenty. Oceněni budou také dva vedoucí projektů, jejichž studenti budou nejúspěšnější v celostátním kole. Ti pojedou na dvoudenní exkurzi do aktivních domů v dánské Kodani.

Život pod střechou umožňuje studentům pracovat se světlem
„Soutěží chceme podpořit nejen kreativitu mladých talentů, ale umožnit všem studentům přemýšlet, jak se bude v jimi navržených budovách žít. Hodnotíme nejen estetiku staveb, ale především jejich funkčnost a možnost reálného využití v praxi. Hlavním kritériem je kvalitní prosvětlenost prostor pod střechou. V poslední době se stále častěji setkáváme s tím, že v bytové výstavbě je dostatečné množství přirozeného denního světla podceněno, a to především u rodinných domů. Naše soutěž dává studentům možnost vyzkoušet si návrh budov, které přinesou kvalitní a pohodlné užívání,“ přibližuje cíle soutěže Ing. arch. Klára Bukolská, architektka společnosti VELUX Česká republika, s.r.o., která je jejím organizátorem.

Vyšší kvalita projektů a větší zájem škol
Zájem o účast v soutěži ze strany studentů a škol každoročně vzrůstá. Do posledního ročníku se přihlásilo rekordních 172 studentů. Studenti se nebojí odvážnějších konceptů, ale zároveň vytvářejí návrhy velmi dobře realizovatelné v praxi. „Naším cílem je, aby se do soutěže zapojili a návrh denního osvětlení si vyzkoušeli všichni studenti, proto klademe velký důraz na hodnocení a odměny ve školních kolech,“ povzbuzuje studenty Ing. arch. Klára Bukolská.

Soutěž je díky své dlouholeté tradici a vysoké profesionalitě kladně hodnocena i pedagogy. „Naše škola se zúčastňuje soutěže od počátku její historie a minimálně v pěti ročnících jsme byli nějakou formou oceněni. Soutěž je u nás velmi populární, studenti se do ní přihlašují ze své iniciativy. Za sebe mohu říct, že se jedná o profesionální soutěž s dobrou organizací a kvalitní porotou,“ chválí si přínos Života pod střechou Ing. Miroslav Maňas ze SPŠ stavební Valašské Meziříčí.

Dvě kola a tři absolutní vítězové
Soutěž má každoročně dvě kola. V prvním kole porota složená ze zástupců přihlášených škol a společnosti VELUX vybere a ocení šest nejlepších návrhů. První tři návrhy z každé školy pak postoupí do celostátního kola. Ve druhém kole zasedne porota složená z nezávislých odborníků a jednoho zástupce společnosti VELUX. Ti společně vyhlásí tři absolutní vítěze, kteří si odnesou ceny v hodnotě 30 000 Kč. Mimo hlavní ceny může porota udělit i zvláštní ocenění v celkové výši 12 000 Kč.

Registrace do soutěže probíhá do 15. 1. 2014
Registrace do soutěže probíhá do 15. 1. 2014, a to prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách www.velux.cz. Termín pro odevzdání projektů je 15. 5. 2014. Slavnostní vyhlášení vítězů jubilejního 10. ročníku soutěže Život pod střechou se uskuteční v červnu 2014 v pražské Písecké bráně za účasti poroty, vítězů i jejich profesorů a spolužáků.