V roce 2009 pak zcela logicky došlo k přenesení sídla společnosti resp. centrálního administrativního a technického zázemí do Prahy.
„Každý v našem oboru jistě ví, že právě v regionu Prahy a středních Čech se v posledních letech koncentruje největší množství stavebních zakázek“, zněla úvodní slova předsedy představenstva a ředitele firmy, Ing. ­Milana Rákosníka, když jsme spolu hovořili o počátcích a vývoji společnosti.

Jaká je hlavní činnost vaší firmy?

Naše společnost působí aktivně v oborech pozemního a inženýrského stavitelství, zajišťujeme zejména výstavbu průmyslových komplexů, budov pro služby a obchod včetně administrativního zázemí, realizujeme železobetonové monolitické konstrukce všech typů, dále provádíme spodní stavby pro objekty pozemního stavitelství, stavby vodohospodářského charakteru včetně liniových inženýrských sítí. Kromě vlastní výstavby staveb uvedených oborů máme zkušenosti i s řízením projektů v oblasti rezidenčního developmentu a průmyslových investic. Co se týká oblasti kvality, Stavební společnost RBK a. s. je držitelem certifikátů systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001, dále jsme držitelem certifikovaného systému environmentálního managementu organizace ČSN EN ISO 14001 a certfikovaného systému managementu bezpečnosti a zdraví při práci ČSN EN OHSAS 18001.

Jaké realizace máte za sebou a které z nich považujete za nejpodařenější?

Vzhledem ke skutečnosti, že naše společnost na trhu působí již 22 let, tak se zaměřím na realizace řekněme za posledních 5 let. Mezi nejvýznamnější určitě řadíme následující stavební realizace. Rekonstrukce slévárenské haly v Metalurgii Rumburk byla významná především tím, že realizační lhůta nesměla překročit pouhých 6 týdnů po dobu odstávky výroby a celozávodní dovolené. S uspokojením mohu konstatovat, že termín jsme bez zaváhání dodrželi. V roce 2008 byla úspěšně dokončena výstavba projektu rezidenčního bydlení Holubí Háj v Holubicích v Praze-západ. Tato výstavba probíhala v letech 2006 - 2008 a naše společnost zde působila zejména v pozici manažera projektu.

Dále si velmi vážíme přímé účasti na projektu výstavby nového uhelného hospodářství v teplárně v Komořanech patřící do portfolia průmyslového energetického holdingu United Energy. Naše společnost zde byla pověřena výstavbou kanalizačních systémů, požárního vodovodu a čistírny mourových vod. Za poměrně významnou považujeme i přímou účast na výstavbě nového výrobního provozu v POLDI Kladno, kde investorem byla společnost POLDI Hütte. Při provádění této stavební akce jsme realizovali železobetonové monolitické konstrukce a náročné technologické základy.

Za připomenutí jistě stojí i výstavba nového autocentra KIA v České Lípě, kde se jednalo o nový architektonický koncept resp. první stavbu tohoto typu v Čechách podle nového vzoru evropského zastoupení KIA MOTORS.

Které stavby jste dokončili v uplynulé době?

Z realizací dokončených v poslední době bych zmínil například rekonstrukci části stavby v Liberci pro společnost Pozemní stavby – Stavoservis a.s., jejímž výsledkem bylo nové administrativní zázemí pro firmu ­KODAP Liberec. Stavba byla dokončena za pouhé 3 měsíce! V dubnu letošního roku jsme dokončili a předali k užívání novou expediční halu firmy Schäfer Menk v areálu společnosti v Plzni-Dýšině. V průběhu léta jsme úspěšně dokončili nový vstupní objekt do areálu Metalurgie v Rumburku a k referenčně významným stavbám patřila i realizace bezpečnostního oplocení nové kanadské ambasády dokončené v letošním roce v Praze 6 – Bubenči.

Co bylo předmětem zakázky pro Velvyslanectví Kanady a jak tato akce probíhala?

V letošním roce byl dokončen komplex nové kanadské ambasády v Praze. Generálním dodavatelem této akce byla stavební společnost Hochtief. Naše společnost byla pověřena realizací bezpečnostního oplocení celého areálu. Zde se jednalo o poměrně náročné monolitické konstrukce z pohledového betonu s osazenými zámečnickými prvky. Akce byla zahájena v srpnu 2012 a dokončena v květnu letošního roku.

V čem byla tato akce složitá?

Složitost této stavební zakázky spočívala především v tom, že pro vlastní realizaci bylo celkově málo pracovního prostoru. Některé úseky byly velmi těžce přístupné i za použití speciální techniky, takže veškeré betonové směsi byly dopravovány na místo určení autočerpadly. Přesuny hmot tak celkově tvořily velmi významnou položku v rozpočtu této stavební akce. Dodavatelem betonových směsí pro tuto stavbu byla společnost ZAPA Beton, a to konkrétně betonárna v Horoměřicích. Při výstavbě celého komplexu ambasády pracovalo souběžně velké množství kapacit, takže bylo nutné práce i několikrát přerušit, což podstatně narušovalo plynulý průběh stavby. Kvůli těmto komplikacím pak bylo nutné dohánět požadované termíny v prodloužených směnách resp. prácemi probíhajícími i o víkendech. Máme za to, že i přes veškeré komplikace i technické složitosti v jejím průběhu se jedná o velmi zdařilou realizaci, která nám přináší velmi cenou referenci v oblasti výstavby železobetonových monolitických konstrukcí.

Na čem pracujete právě nyní a jaké máte výhledy do příštích období?

V současné době dokončujeme výstavbu nového autocentra Toyota v Kladně, jejímž investorem je společnost Louwman Motor Praha. Toto nové autocentrum bude v provozu již v prosinci tohoto roku. Zároveň se podílíme na výstavbě nového autocentra KIA a CITROËN společnosti Auto Schwab rovněž v Kladně. Na základě těchto referencí doufáme, že i v budoucnu uspějeme na dalších projektech tohoto typu. Na oblast staveb pro průmysl a obchod se i nadále velmi intenzivně orientujeme a v současné době absolvujeme další výběrová řízení. Jedná se především o výrobní haly nebo výrobní areály soukromých investorů. Momentálně podstupujeme jednání o uzavření smlouvy na generální dodávku nové obchodní jednotky JYSK v Rumburku.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

Stavební společnost RBK a. s.
Podbabská 81/17, 166 24 Praha 6 - Bubeneč
tel.: 222 742 611
e-mail: rbkpraha@rbkas.cz ,www.rbkas.cz