Cílem bylo vytvořit a hlavně vyzkoušet difuzně otevřenou stěnu, která využije technologie a know-how firmy KNAUF v oblasti suché výstavby i omítkových systémů. Technicky se jedná o skladbu obvodového pláště složenou z dřevovláknité izolační desky a nosné zavětrovací sádrokartonové desky Knauf Diamant 15 mm, která je instalovaná pouze z vnitřní strany rámu. V konstrukci je dále použita lepicí a armovací cementová stěrka Knauf Uniritmo, která funguje s dostatečně nízkým difuzním odporem (v tomto případě µ=11) na vnější straně dřevovláknité desky a zároveň si zachovává lepicí a armovací vlastnosti jako nosič pro finální omítku (silikonové omítky Knauf nebo minerální omítky Knauf Kbelorit).

Dřevovláknitá deska je pouze mechanicky upevněna ke svislým nosným KVH hranolům, a zajišťuje tak montážní tuhost celé stěny. Z vnitřní strany zajišťuje ochranu dřevěného rámu proti ohni kombinace desky Knauf Diamant 15 mm a instalační předstěna z CD profilů a desky Knauf White 12,5 mm. Tato základní varianta vnitřního opláštění může být vždy zaměněna za desku požárně i mechanicky hodnotnější (např. desky Knauf RED, Knauf Diamant, Knauf Vidiwall atd.).

Požární odolnost této konstrukce je klasifikována hodnotou REI 120 – čili 2 hodiny plného působení požáru a to se zkouškou z obou stran. Neméně revoluční je i fakt, že v dutině mezi KVH hranoly a ani v předsazené stěně není minerální izolace (ani skelná ani kamenná), ale je zde použita foukaná resp. stříkaná celulózová izolace Climacell, která je klasifikována ve třídě reakce na oheň D dle ČSN EN 13 501. Obvodová stěna ProtectWall má mnoho dalších výhod, například nabízí velmi slušné akustické parametry (61 dB) a teplotní fázový posun až 14 hodin díky velké tepelné kapacitě použitých izolačních materiálů na bázi celulózového a dřevěného vlákna. Samozřejmě při správné dimenzaci vnitřní dutiny (pouze volbou jiného průřezu nosného prvku) lze tuto stěnu použít i jako obálkovou vrstvu pro pasivní domy a to při minimálních nárocích na zastavěnou plochu.