Tohoto faktu si je velmi dobře vědoma i společnost JCB, která je třetím největším výrobcem stavebních strojů a techniky na světě. Jí vyráběné stroje každoročně prochází řadou inovací, které přispívají k vyšší efektivitě i lepším vlastnostem strojů. Potřeba lepšího seznámení posádek strojů s těmito novinkami vedla k úspěšné myšlence pořádání dovednostní soutěže mezi strojníky. Ta původně vznikla v Anglii. Velkou popularitu si však rychle získala i u nás. Velmi dobře to ví i ve společnosti Terramet, která je autorizovaným prodejcem strojů značky JCB na území ČR. Proto ve dnech 4. - 5. 10. 2013 proběhne již několikáté pokračování soutěže pro strojníky s názvem „Mistrovství ČR posádek strojů JCB“. Akce proběhne v moravském centru společnosti Terramet v Modřicích u Brna a bude zahájena v pátek 4. 10. 2013 ve 13 hod. Na strojích budou posádky plnit úkoly, při kterých půjde o rychlost a zručnost při ovládání stroje, např. nabírání vody, přemísťování předmětů apod. Body získané na jednotlivých stanovištích se sečtou a určí konečné pořadí. Tyto schopnosti a dovednosti budou muset soutěžící prokázat na strojích typů rýpadlo nakladač 3CX AEC, MIDI rýpadlo 8085 ZTS, teleskopický manipulátor 524-50. Nedílnou součástí soutěže je i znalostní kvíz o strojích JCB.

Součástí programu bude i ukázka nakládky materiálu na přistavený nákladní automobil. Návštěvníci uvidí v činnosti čelní kolový nakladač 409B, čelní kolový nakladač 416HT, teleskopický manipulátor 524-50 a smykem řízený nakladač PB205.
Pro účastníky soutěže a další příznivce strojů JCB je připraven také další bohatý doprovodný program, tombola, výborné občerstvení a cimbálová muzika.

Atraktivní odměna čeká také na toho, kdo prokáže, že si se stroji JCB prostě nejlépe rozumí a práci s nimi má takříkajíc „vrytu pod kůži“. Je jí víkendový pobyt v luxusním hotelu pro dvě osoby. Jistě je to důstojná cena za úspěch v náročném soutěžním klání i věrnost značce JCB.

Ivo Románek

Terramet, spol. s r.o.
Obchodní 131, 251 70 Čestlice
tel.: 272 084 711
e-mail: marketing@terramet.cz, www.terramet.cz