Dobře to vědí i ve stavební společnosti Swietelsky, která se vedle provádění dopravních, pozemních a průmyslových staveb specializuje také na výstavbu inženýrských a vodohospodářských projektů. Právě její odštěpný závod Dopravní stavby JIH – oblast vodohospodářských staveb, si na jaře letošního roku pořídil zbrusu nového pomocníka pásové rýpadlo značky JCB JS160LC. Zajímalo nás, jak se stroj osvědčuje v běžném denním pracovním provozu. Spojili jsme se proto s ředitelem oblasti Vodohospodářských staveb závodu Dopravní stavby JIH panem Ing. Ivanem Ingeduldem a požádali jsme jej o rozhovor. Ten v úvodu našeho setkání říká:

Ing. Ivan Ingeduld„Naše divize se specializuje na provádění vodohospodářských staveb, jako jsou výstavba a rekonstrukce vodovodů, kanalizací, úpraven vody a realizace základní technické vybavenosti (ZTV). Naše oblast patří pod Dopravní závod JIH, v rámci kterého se profiluje naše specializace na VHS. Působíme v regionech jižních a jihozápadních Čech.“

Z nám dostupných informací pracujete se strojem JCB JS160LC. Čím vás tento stroj zaujal a proč jste si jej vybrali?

Stroje značky JCB jsou nám již delší dobu velmi dobře známy. Před koupí nového pásového rýpadla JCB JS160LC jsme již vlastnili předchozí generaci tohoto stroje a měli s ním dobrou zkušenost. Stroj jsme využívali více než 16 let a to bez výrazných problémů. Probíhala pouze údržba v rámci běžného opotřebení. Dobré zkušenosti nás vedly k rozhodnutí opět koupit stejnou značku – tedy JCB. Obrátili jsme se proto na obchodního zástupce společnosti ­Terramet v našem regionu, která zajišťuje dovoz strojů do ČR, a došlo k dohodě. Stroj jsme zakoupili letos na jaře.

Čím se nový model liší od běžného provedení?

Rýpadlo je vybaveno pásy o šířce 800 mm, aby lépe zvládalo pracovní nasazení v neúnosném terénu. Dále disponuje prodlouženým ramenem pro delší pracovní dosah. Stroj je vybaven také hydraulickými rozvody, které umožňují použití široké škály přídavných zařízení. My běžně používáme hydraulickou svahovací lžíci a bourací kladivo. Stroj pohání motor JCB nové generace splňující nejnovější evropské emisní normy, díky čemuž méně zatěžuje životní prostředí. Emisní normy motor nyní splňuje i bez použití filtru pevných částic (DPF).

Jaké stavební práce jsou s pomocí tohoto stroje realizovány a na jaké stavbě?

Především jsou to výkopové práce pro výstavbu vodovodů a kanalizací v rámci naší oblasti. Nyní je stroj nasazen na stavbě rekonstrukce vodovodního řadu DN 400 na Mánesově ulici v Českých Budějovicích. Již dříve jsme jej využili při realizaci ČOV a kanalizace v obci Dívčice a také u provádění výkopových prací při výstavbě ČOV Besednice.Jak jste s funkčností stroje spokojeni a plní stroj v terénu vaše očekávání?

Bezesporu ano. Například nyní stroj pracuje v podmínkách hustě osídlené městské aglomerace v Českých Budějovicích. Stavbu provádíme za plného provozu na jedné z nejfrekventovanějších komunikací v Českých Budějovicích. Stroj pracuje bezporuchově a bez problémů plní své úkoly při realizaci výkopových prací souvisejících s rekonstrukcí vodovodního řadu DN 400. Stejná obsluha pracovala i s předchozím rýpadlem JCB. I nyní si pochvaluje velmi dobrou manévrovatelnost techniky. Navíc je v naší společnosti zavedeno, že strojník obsluhuje pouze jeden pásový bagr. To z mého pohledu do velké míry ovlivňuje životnost a poruchovost.

Čím Vás JCB JS160LC ve srovnání s jinými stroji se kterými máte zkušenosti nejvíce překvapil?

Zjednodušeně bych to vyjádřil tak, že po letech jsme opět vsadili na osvědčenou kvalitu. Pokud bychom s předchozí generací stroje nebyli spokojeni, tak bychom si další určitě nekoupili. Stroj plně vyhovuje typu námi prováděných prací. Většinou se jedná o práce v těžkém terénu, při výstavbě inženýrských sítí či jiných typech výkopových prací.

Doporučil byste tento stroj i ostatním kolegům z oboru?

Určitě ano. Stroj opravdu vyniká svojí spolehlivostí, prodlouženými servisními intervaly, díky hydraulickému rychloupínacímu zařízení i snadnou instalací přídavných zařízení. K pohodlí obsluhy přispívá odpružená sedačka, pochvalu zaslouží ergonomie ovládacích prvků. Výborný výhled z kabiny zajišťuje společně s kamerou zpětného vidění vysokou bezpečnost práce v bezprostředním okolí stroje a na staveništi. Takže určitě doporučil.

Na jakých stavebních akcích se bude Vaše společnost podílet v nejbližším období?

Další nasazení rýpadla JCB JS160LC předpokládáme na rekonstrukcích kanalizačních sběračů v Táboře. Zde nás čeká pokládka kameninového potrubí DN 1000 a kanalizační litiny DN 900. V letošním roce je situace z pohledu našich aktivit příznivější, zakázek je výrazně více než loni. Předpokládáme tedy, že finanční plán objemu výroby se nám podaří splnit.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

TERRAMET, spol. s r. o.
Obchodní 131, 251 01 Čestlice
tel.: +420 272 084 711
marketing.cz@terra-world.com
www.terra-world.com

SWIETELSKY stavební s. r. o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
oblast Vodohospodářské stavby
Branišovská 1713/35, 370 05 České Budějovice
tel.: +420 385 102 282, www.swietelsky.cz