Vzhledem k neustále se zvyšujícímu objemu zakázek z oblasti českého i zahraničního trhu přistpupila akciová společnost ­ALBIXON začátkem roku 2012 k investici do zcela nové a moderní technologie práškového lakování, která se roz­prostírá na ploše více než 4 500 m2. Tímto krokem se stala největší práškovou lakovnou ve střední Ev­ropě. Nový provoz lakovny nyní dis­ponuje plně automatickou linkou s chemickou předúpravou, možností velmi rychlé výměny odstínu barvy (do 20 minut) a vypalovací tunelovou pecí s regulovanou teplotou i rych­lostí průjezdu. Linka dosahuje denní kapacity lakování 2 500 – 3 000 m2. Unikátní rozměry vypalovací pece 9 x 2,4 x 0,6 m s maximálním zatíže­ním na jeden závěs až 750 kg z ALBIXONU dělají specialistu v tom­to oboru. Pětikomorová chemic­ká předúprava pracuje s kvalitní­mi produkty německé společnosti NABU-­Oberflächentechnik GmbH. Používané práškové barvy jsou za­jišťovány od celosvětově renomova­ných firem a značek ve fasádní kvalitě a s certifikací Qualicoat a GSB.

Vedle služeb práškové lakovny dis­ponuje ALBIXON také speciální linkou Decoral® s možností dekorování ma­teriálu s max. rozměry profilů o délce až 9 m a plechů 4 x 1 m. Technologie této povrchové úpravy zajistí neza­měnitelný vzhled lakovaného povr­chu, kterého je docíleno nanesením speciální polyuretanové práškové barvy a následnou sublimací inkoustu z transferové fólie, do které je tak­to lakovaný předmět umístěn. Tato fólie přenáší dané dekory jako jsou dřevo, žula, mramor, karbon, měď či jiné atypické vzory. Veškeré použí­vané barvy a fólie této technologie podléhají certifikaci Qualideco. Mož­nostem výtvarného řešení tak nejsou prakticky stanoveny žádné meze. Linka Decoral® se vyznačuje maximál­ní kvalitou s absolutní přesností vytváření imaginativních, abstraktních troj­rozměrných obrazů.

Společnost ALBIXON a. s. si plně uvě­domuje potřebu společenské i eko­logické odpovědnosti, a tudíž jsou tyto oblasti součástí podnikové politiky. Technologie práškového la­kování a dekorování se řadí k nejše­trnějším a nejhospodárnějším tech­nologiím vůči životnímu prostředí. Záruka vysoké kvality, odolnosti a dlouhé životnosti povrchové úpra­vy je však zachována. ­Decoral není ­chemicky závadný a není škodlivý pro životní prostředí. Systém pro­vozu lakovny je řízen dle normy ISO 9001, ISO 14001 a v současné době byl dokončen proces všech certifikací dle GSB Interna­tional, Qualicoat
i ­Qualideco.

„Odlište své výrobky od konkurence! My dáme Vašim výrobkům barvu a styl!“

Přemysl Cibulka, MBA
Ředitel divize povrchových úprav
premysl.cibulka@albixon.cz

ALBIXON a. s.
Cintlovka 535, 268 01 Hořovice
tel.: +420 251 094 094, fax: +420 251 094 054
e-mail: lakovna@albixon.cz