V počátcích svého působení na stavebním trhu jsme se podíleli na menších a středně velkých projektech, kde jsme se snažili zužitkovat dlouholeté praktické zkušenosti zakládajících členů. Tyto praktické zkušenosti byly relativně brzo předány vedoucím pracovníkům jednotlivých realizačních týmů a ti dále pokračují v rozvíjení svých znalostí a dovednosti absolvováním odborných kurzů a školení a samozřejmě hlavně realizací dalších technicky zajímavých projektů, které se postupem času a vstupem naší společnosti do povědomí investorů stávaly většími a zajímavějšími.

V současné době naše společnost disponuje vlastním bednicím mate­riálem, kterým jsme schopni pokrýt relativně velké projekty, samozřejmě spolupracujeme s renomovanými dodavateli, kteří doplňují případné potřeby bednicího materiálu na naše stavby. Jelikož jsme v současné době středně velká společnost nedisponující vlastní betonárnou a výrobnou betonářské oceli, jsme nuceni tyto komodity nakupovat, avšak za dobu působení na stavebním trhu jsme si vybudovali velice stabilní a spolehlivou základnu dodavatelů, na které se můžeme spolehnout při dodávkách jakéhokoliv rozsahu. Mezi nejvýznamnější realizace naší společnosti patří zejména ČS-TC – Antala Staška, BD Balabenka Point, BD Nové Stodůlky, Fotbalový stadion Slávie, BD Tulipa Rokytka, OS Dolní Měcholupy, OF Fórum Ústí nad Labem, MO Blanka – městský okruh. Tyto větší akce jsou doplňovány menšími stavbami, které si však leckdy, co do technické složitosti, nic nezadají s těmi stěžejními.

V současné době jsme rozšířili okruh naších zájmů i o provádění dodatečného těsnění železobetonových konstrukcí proti pronikání vody, což vhodně doplňuje provádění vodostavebních konstrukcí, které jsou mezi investory dnes tolik oblíbené. Rovněž velice úzce spolupracujeme s technology betonáren při volbě vhodnosti použitých betonových směsí v závislosti na způsobu a období provádění. Toto se nám velice osvědčilo z hlediska minimalizace poruch zejména u vodostavebních konstrukci.
Mezi naše hlavní priority patří spokojený zákazník, a proto věnujeme nemalé úsilí kontrolingu a managementu kvality. Toto odvětví je nedílnou součásti naší společnosti a jeho nepodceňování přináší ovoce v podobě spokojenosti obchodních partnerů. Z hlediska technologie provádění se u každé jednotlivé zakázky snažíme maximálně zefektivňovat naše úsilí vnášením inovací do technologických postupů a procesů již ve fázi přípravy, což má za následek vývoj a výrobu nových pracovních pomůcek a prostředků, které ve fázi realizace značně usnadňují a zkvalitňují požadované výsledky.

TEMONT CZ s. r. o.
je členem České betonářské společnosti a vlastní certifikát ISO 9001.
Přátelství 66, 104 00 Praha 10 - Uhříněves
tel.: 267 713 474, fax: 267 713 467
e-mail: temontcz@temontcz.com, www.temontcz.com