Exteriérové fólie se začaly aplikovat na vnější stavební prvky na začátku 80. let minulého století. Po čase se objevily první reklamace jako důsledek poškození například při přepravě či montáži. Tyto stížnosti byly nejprve řešeny aplikací barevných fixů a horkého vosku na fólie RENOLIT v základních barvách, které umožnily provádět dílčí opravy.

Zároveň se hledalo řešení v podobě samolepicích fólií pro reverzní aplikaci. Lepicí pásku vhodnou pro použití na opravnou fólii se nakonec podařilo najít v automobilovém průmyslu. Lepicí páska, s níž byla fólie kombinována, obsahovala čisté akrylátové lepidlo. Systém byl díky tomu schopen zvládat extrémní kolísaní teplot v rozmezí od –40 do +120 °C. Před uvedením na trh byl tento systém v letech 1989 až 1999 úspěšně testován v extrémně náročných klimatických podmínkách. V té době se začala psát historie vývoje a aplikace sanačních fólií ve střední Evropě. Je nutno podotknout, že v 95 procentech případů použití renovačních fólií šlo o opravy exteriérových fólií po záruční době. Tyto renovační fólie byly původně vyvinuty pro sanaci fólií MBAS, u kterých ještě docházelo k poškození vlivem povětrnostních podmínek. Teprve v důsledku měnících se požadavků trhu došlo ke změně účelu jejich využití a tyto fólie se začaly používat k renovaci.

Postup při renovaci exteriérové fólie
S renovačními fóliemi RENOLIT EXOFOL MR a RENOLIT EXOFOL FR lze opravit poškození na okenní profilech, aniž by byla nutná demontáž okna či jiné stavební úpravy. Renovační práce nijak nenarušují chod domácnosti či pracovní provoz. Oprava je pro vyškolené pracovníky nenáročná, čistá a bez negativního vlivu na okolí. Aplikace renovační fólie nevyžaduje žádné speciální pracovní nástroje, lepidlo a podobně.

Renovace fólií provedená vyškoleným odborníkem je snadná a rychlá. K celému procesu jsou zapotřebí pouze originální renovační fólie RENOLIT EXOFOL MR nebo RENOLIT EXOFOL FR a velmi jednoduché nástroje. Renovační proces sestává z několika kroků. Výhodou je, že není třeba renovovat celé okno. Renovační fólie se aplikuje pouze na té části okna, která je poškozená (od svaru po svar – od spoje po spoj).

V prvním kroku je nezbytná obhlídka poškození původní fólie na okenním profilu přímo na místě. Pracovník musí rozhodnout, zda je oprava realizovatelná. Pro dokonalé sladění barev původní a renovační fólie je nutno vybrat požadovaný barevným odstín přiložením vzorkovnice barev na rám profilu.

Nejdůležitějším krokem, při němž se vyžaduje maximální preciznost, je příprava profilu. K odstranění poškozené fólie se nejprve použije škrabka. Fólii je nutno oškrabat až na původní profil na všech místech, která budou ukryta pod sanační fólií, nejen poškozené místo. Je-li poškozen samotný profil, toto místo je nutné nejdříve vytmelit. Opravované místo se následně zbrousí brusným papírem. Postupně se zrnitost mění od nejhrubší po nejjemnější. Na jemné nečistoty a vyhlazení do roviny se doporučuje použít jemný brusný papír. Profil je nutné očistit a zároveň odmastit odmašťovacím prostředkem. Na závěr se průmyslovým vysavačem odstraní částice prachu, a to nejen z profilu, ale i z okolních oblastí.

Na takto připravený podklad lze aplikovat renovační fólii, která se nejprve nařeže na rozměr o několik centimetrů větší, než je potřeba. RENOLIT EXOFOL MR nebo RENOLIT EXOFOL FR jsou samolepicí fólie. Pro zlepšení tvarovatelnosti se fólie před aplikací nahřeje. Fólie se aplikuje vždy jedním směrem, přičemž se zpod ní postupně vytlačuje vzduch. Proces renovace se zakončí zarovnáním fólie v rozích profilu. Přebytečné části se nakonec odříznou. Pokud opravu vykonal zaškolený pracovník, kterému nechybějí zkušenosti, nebude volným okem postřehnutelné, že fólie byla vyměněna, a výsledný efekt bude stejný, jako kdyby okno bylo vyrobeno standardním způsobem. Zkušenému pracovníkovi bude k provedení jedné opravy stačit půlhodina a okno potažené fólií bude vypadat jako nové.

Pouze pro vyškolené odborníky
Opravy poškozených fólií na okenních profilech mohou provádět pouze odborníci, kteří absolvovali školení pod vedením technických pracovníků společnosti RENOLIT. Každý účastník obdrží po úspěšném absolvování školení certifikát, kterým získává právo nakupovat renovační fólie a pracovat s nimi.

Naše společnost trvá na exkluzivní spolupráci v oblasti renovačních fólií výlučně se společnostmi, které si sama vyškolí a které potom mají k dispozici certifikované pracovníky. Ze zkušeností vyplývá, že vysokou kvalitu renovace dokážou zabezpečit pouze zkušení a vyškolení realizátoři. Pokud realizátor nezískal příslušné know-how přímo od společnosti RENOLIT (ale například od jiných vyškolených osob ze zaškolených společností), bude výsledek ve více než 90 procentech případů chybný. Renovační fólie se zhotovují na objednávku. Minimální objednávané množství je 5 bm. V místě opravy potom lze z kotouče se šířkou 500 mm nožem odřezávat potřebné pásy fólie. Renovační fólie je možno použít nejen k opravě fólií, ale i k potahování doplňkových nebo dodatečně instalovaných profilů, u kterých by byla dlouhá dodací lhůta

RENOLIT Tábor s. r. o.

Farského 888 / 15, CZ – 390 02 Tábor
tel.: +420 381 213 291, fax: +420 381 213 292
e-mail: tabor@renolit.com , www.renolit.com