Asi nejméně příjemné jsou v obytných prostorech zvuky protékající odpadní vody, které ruší obzvlášť v nočních hodinách. Systémy odhlučněné vnitřní kanalizace však tento problém snadno řeší.

Podle místa vzniku a zejména podle způsobu přenosu okolím můžeme identifikovat dva základní typy šíření hluku. Prvním je hluk šířící se vzduchem, druhým hluk šířící se hmotou. U systémů vnitřní kanalizace se vyskytují oba tyto druhy. Šíření hluku vzduchem je zde způsobeno rychlostním průtokem odpadních vod uvnitř kanalizačního potrubí a rezonancí vzduchového sloupce uvnitř potrubí. Efektu rezonance vzduchového sloupce je využíváno u varhan či dechových nástrojů, nicméně v rezidenčních a dalších budovách jsou tyto doprovodné zvukové projevy nežádoucí. Hluk, který se šíří hmotou, tedy stěnou potrubí, vzniká hlavně nárazy odpadní vody na tuto stěnu, což se akusticky nejvíce projeví v místech prudkých změn směru toku odpadních vod, například v kolenech, odbočkách nebo při průtoku do sběrného svislého potrubí.

Moderní materiály nastupují
Nároky na tichý provoz vnitřní gravitační kanalizace jsou proto stále vyšší. Samotné řešení odhlučnění vnitřní kanalizace závisí na mnoha faktorech, mezi které patří jak materiál potrubí, podoba a materiál instalačních objímek, vlastní koncepce kotvení potrubí, daný způsob provedení instalace kanalizace, prostorově dispoziční rozvržení potrubí či různé objemové průtoky odpadní vody. V současnosti jsou navíc klasické materiály jako kamenina nebo litina technologicky překonány a prakticky se již pro vnitřní kanalizaci přestávají používat. Standardní polypropylen (známé HT potrubí) se zatím stále používá, ale přestává se instalovat u objektů rezidenčního charakteru či v případě nutnosti eliminace hluku v budovách, jelikož již nedokáže vyhovět stále rostoucím nárokům. Na místo těchto materiálů nastupují moderní materiály na bázi různých molekulárních modifikací polypropylenu, jakými jsou například systémy odhlučněné vnitřní gravitační kanalizace Skolan dB či Wavin SiTech, které díky svým vynikajícím zvukově izolačním vlastnostem nachází uplatnění všude tam, kde je nezbytná zvýšená ochrana proti hluku, například v budovách nemocnic, sanatorií, hotelů či lázní, stejně jako v kancelářských prostorách, školních učebnách a posluchárny nebo rodinných a bytových domech.

Skolan dB - Mercedes mezi systémy tiché kanalizace
Systém Skolan dB je vyroben ze speciálně vyvinutého minerálně zesíleného polypropylenu, díky čemuž dokáže tlumit hluk z potrubí bez nutnosti použití speciálních a drahých kotvících prvků. Splňuje také maximální požadavky zvýšené ochrany před hlukem (stupeň III) dle normy DIN 4109-10. Hladina hluku naměřená pro systém Skolan dB dle DIN 4109 při objemovém průtoku 4 l/s je 17 dB. Tato hodnota řadí Skolan dB k nejlepším odhlučněným systémům vnitřní kanalizace na českém trhu.

Samozřejmostí systému Skolan dB je také vysoká teplotní a chemická odolnost (potrubí je trvale schopno odolávat teplotě 90 °C a je odolné chemikáliím o pH 2 až pH 12). Materiál trubek a tvarovek Skolan dB má hustotu 1,6 g/cm3 a garantuje souvislou zvukovou izolaci celé instalace. Díky speciální molekulové struktuře a vysoké měrné hmotnosti, pohlcují trubky jak zvuk šířící se vzduchem tak hmotou.

Systém Skolan dB je určen primárně pro připojovací, odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační kanalizace v budovách. V nabídce společnosti Wavin Osma jsou v současné době k dispozici tvarovky a potrubí v dimenzích DN 50, 75, 100, 125, 150 a nově také DN 200.

Nezanedbatelnou výhodou tohoto systému odhlučněné kanalizace je také jednoduchá montáž, kdy se trubky a tvarovky spojují pomocí násuvných hrdel, jejichž těsná spojení s rovnými konci trubek zajišťují jazýčkové těsnící kroužky. Jednotlivé trubky a tvarovky jsou vždy na jednom konci opatřeny hrdlem a těsnícím kroužkem. Zbývající trubky bez hrdel je možné spojovat pomocí přesuvek, dvouhrdlých spojek a samostatných hrdel.

Wavin SiTech - 3 vrstvy, 3 ochrany
Systém Wavin SiTech představuje novou generaci polypropylenového odhlučněného potrubí třívrstvé konstrukce. Jeho vnější vrstva se vyznačuje obzvláště vysokou odolností proti případnému nárazu a vnějšímu poškození potrubí. Díky speciálnímu materiálu střední vrstvy jsou spolehlivě zaručeny danými předpisy požadované zvukově izolační vlastnosti kanalizačních systémů (18 dB). Ochranu proti vysokým teplotám a nepříznivým hodnotám pH proudícího media zajišťuje vnitřní bílá vrstva. Systém Wavin SiTech si zachovává tradiční výhody plastových potrubních systémů, zejména hydraulickou hladkost, odolnost proti korozi, nízkou hmotnost, snadnou montáží příznivé pořizovací náklady.

V nabídce Wavin Osma jsou tvarovky a potrubí v dimenzích DN 32, 40, 50, 75, 100, 125, 150 a 160 mm. Montáž systému SiTech je opět velice snadná. Trubky a tvarovky se spojují pomocí násuvných hrdel, jejichž těsné spojení s rovnými konci trubek zajišťují, sejně jako v případě systému Skolan dB, jazýčkové těsnící kroužky. Jednotlivé trubky a tvarovky jsou vždy na jednom konci opatřeny hrdlem a těsnícím kroužkem.

Zbavte život zbytečného hluku a zaměřte se na odhlučněné systémy pro vnitřní gravitační kanalizaci. Více informací o systémech Skolan dB a Wavin SiTech získáte na internetových stránkách www.wavin-osma.cz.