Pokud máte připojení na internet, pak můžete stejně jako na normálním semináři sledovat výklad přednášejícího, klást jak písemné, tak i hlasové dotazy, vyjadřovat své názory a vstupovat do diskuze.  Při tom nemusíte opustit teplo domova nebo kanceláře …

Co se týká letošních zkušeností:
Nevysvětlitelně velmi nerovnoměrná účast, nejvíce bylo přítomno 80 lidí a na druhé straně na jednom webináři  byly přihlášeny jen 4 osoby. Ohlasy byly kladné především u projektantů, naopak minimální využití bylo ze strany úředníků. Diskuze pak byla asi tak na úrovni normálních seminářů.

Určitě s touto formou počítáme i pro rok 2013 s tím, že bychom chtěli jít s ohledem na větší přítomnost projektantů víc do technických podrobností a pokusit se i víc do diskuzí zapojit samotné účastníky. Předpokládá to z jejich strany minimální vybavení – kameru a mikrofon (na Skype přeci chodí spousta z nich). Co v tomto směru můžeme nabídnout je i individuální školení pro malé skupinky lidí. Pokud tedy např. jako projekční kancelář nebo úřad máte zájem o konzultaci na nějaké téma, tak jsme vám k dispozici. Takže se v roce 2013 těšíme nejen osobně, ale i na obrazovkách vašich monitorů.

Novinkou, kterou bychom letos chtěli vyzkoušet, je i nějaký seminář o měkkých dovednostech.

Termíny a témata ASIO webinářů na rok 2013

-         15.03.2013 HDV (hospodaření s dešťovými vodami) - novinky – představení objektu předčištění – AS–AKU FILTR, další možnosti předčištění (AS-RAINMAX)
-         29.03.2013 Nátěry – antibakteriální nátěry s obsahem ftalocyaninů
-         19.04.2013 Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech – šedé vody – energie i voda + lapáky tuků – automat        (AS-GW AQUALOOP, AS-SiCLARO, AS-FAKU)
-         31.05.2013 Čištění vzduchu
-         28.06.2013 Využití dešťové vody v domácnosti
-         26.07.2013 Čištění průmyslových vod – novinky – nanoželezo
-         30.08.2013 Energie z vody a další možnosti OZE
-         27.09.2013 Sinice, nutrienty ve vodách
-         25.10.2013 Provoz domovních ČOV – (revize, závady, vhodná domácí chemie)
-         29.11.2013 Úprava pitných vod – membránové procesy, nanotechnologie
-         13.12.2013 Nové výrobky a technologie pro rok 2014

Bližší informace k jednotlivým webinářům najdete na: http://www.asio.cz/cz/seminare. Přihlášky, dotazy prosím směřujte na plotenym@asio.cz.

Webináře budou probíhat vždy od 09:30 do cca 11:00.