Teorie kvality 100+1 – aneb o inovacích jinak – Ing. Karel Plotěný
Pojem japonská kvalita je všeobecně známá, její součástí je proces kontinuálního zlepšování, někdy také označovaný jako 100+1 a o něm bude na úvod krátká zmínka.

Inovace v oblasti domovních čistíren odpadních vod – Bc. Michal Plotěný
- inovovaný septik (AS-ANASEP), zemní filtr (AS-ZEON)
- nová animace – ČOV pro objekty s přerušovaným provozem
- domovní ČOV (AS-VARIOcomp, AS-VARIOcomp ULTRA)
- dálkové sledování provozu – minimalizace rizik při špatném provozování

Část věnovaná řešení objektů s přerušovaným a trvalým obýváním a novinkách ve výrobkové sféře. Představeny budou jak extenzivní způsoby, tak i intenzivní způsoby čištění a možnosti řešení, a to včetně nákladových relací. Diskutována budou i řešení možností monitorování ČOV na dálku, tj. řešení, s nimiž se počítá v případě použití dotací na decentrální řešení
odvádění odpadních vod.

Inovace v oblasti vegetačních čistíren odpadních vod – Ing. Karel Plotěný
- nové typové prvky pro vegetační ČOV (česle, regulátory, rozdělovače, dávkovače, měření průtoku)

V rámci projektů ANASEP a DOČIŠTĚNÍ bylo připraveno k uvedení na trh několik nových výrobků usnadňujících navrhování a realizaci vegetačních čistíren. V rámci příspěvku bude vysvětlena jejich funkce.

Inovace v oblasti separace tuků a olejů – Ing. Oldřich Pírek
- lapák tuků s flotací a malé flotační jednotky

Nejnáročnější požadavky na předčištění vod s obsahem tuků za únosné investice splňuje nová řada lapáků tuků s flotační vestavbou a na předčištění vod s obsahem ropných látek pak ultrafiltrace. Obě metody byly vyvinuty v rámci probíhajících výzkumných projektů. Pojednáno bude zejména o jejich možnostech z hlediska emisních hodnot.

Inovace v oblasti hospodaření se srážkovými vodami – Ing. Oldřich Pírek
- předčištění srážkových vod před jejich zasakováním (AS-AKU FILTR)
- využití srážkových vod jako náhrada pitné vody (AS-PURAIN)

Hospodaření se srážkovými vodami a jejich využití je součástí současného trendu minimalizace produkce srážkových vod a minimalizace spotřeby pitné vody – v rámci příspěvku budou představeny konkrétní zařízení a jejich funkce s cílem upozornit na nutnost dodržování některých zásad z hlediska životnosti a vlivu na životní prostředí.

Inovace v oblasti využití šedých vod – Ing. Adam Bartoník
- využití tepla z odpadních vod
- kombinace recyklace šedých vod a využití tepla
- závlaha bílou vodou

V rámci příspěvku budou prezentovány další výsledky výzkumných projektů umožňující recyklaci vody a tepla přímo v budovách a naplňují tak představy tvůrců strategie „měst budoucnosti“.

Novinky z oddělení výzkumu – Ing. Marek Holba, Ph.D.
ASIO, spol. s r.o. je účastníkem několika mezinárodních výzkumných projektů, které představují nejnovější trendy vývoje v oblasti vodního hospodářství. V rámci příspěvku tak budou představeny nejnovější trendy v oblasti čištění vod u velkých čistíren odpadních vod (minimalizace spotřeby energie), nejnovější trendy při čištění průmyslových vod (recyklace vod a energie a minimalizace produkce odpadů), atd.

1

Čas: 09:00 – 14:00

Účastnický poplatek
- zdarma, na základě vyplněné a zaslané přihlášky
- státní a veřejná správa má vstup zdarma (poplatek 300,- Kč vč. DPH platí pouze v případě požadavku o vypsání Certifikátu o akreditaci)
- zaslání sborníku 200,-Kč (+ poštovné)

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz. Děkujeme a budeme se těšit na viděnou.

 

www.asio.cz/cz/seminare