ASIO, spol. s r.o.

Kšírova 552/45, 619 00 Brno-Horní Heršpice
Tel.:
548 428 111
Fax:
548 428 100
E-mail:
asio@asio.cz
WWW:
http://www.asio.cz

Vyrábíme biologické čistírny odpadních vod pro domácnosti, města, obce i průmysl. Dále také vodoměrné a čerpací šachty, jímky, septiky, lapáky tuků nebo odlučovače lehkých kapalin. V oblasti hospodaření s dešťovou vodou nabízíme plastové nádrže na dešťovou vodu, drenážní systémy, průmyslové nádrže a další technologie a výrobky, které napomáhají při shromažďování a odvodu dešťové vody z veřejných či soukromých pozemků. Dále se věnujeme oblasti šedých vod, energie a OZE.

NAŠI PARTNEŘI Další partneři