Seminář se zabývá zejména novými řešeními týkajícími se srážkových vod (odvádění a využívání), šedých vod (recyklace) a využitím energie z vypouštěných vod. Je zaměřen zejména na praktické příklady, nejčastější chyby, legislativní návaznosti a ekonomičnost řešení.

Témata:
- HDV, předčištění / odlehčení – objekty pro odvádění a hospodaření s vodami
- Využití vody v domě
a) srážkové vody
b) šedé vody
c) využití energie z vod
- Hydrogeologie pro vodaře

Termín

Adresa

Město

29.01.2013 – 9:00-13:00

Dům kultury města Ostravy, a.s., 28.října 124, 709 24

Ostrava

31.01.2013 – 9:00-13:00

MěÚ Hodonín, Horní Valy 2, 695 35

Hodonín

05.02.2013 – 9:00-13:00

Hotel Čertousy, Bártlova 35/10, 193 00

Praha

06.02.2013 – 9:00-13:00

Dům kultury, Mírové Náměstí 2950, 415 80

Teplice

07.02.2013 – 9:00-13:00

Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00

Plzeň

12.02.2013 – 9:00-13:00

CENTROPROJEKT a.s., Štefánikova 167, 760 01

Zlín

14.02.2013 – 9:00-13:00

Hotel Hesperia, Brněnská 55, 779 00

Olomouc

19.02.2013 – 9:00-13:00

ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10

České Budějovice

21.02.2013 – 9:00-13:00

Kongresové centrum Aldis a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 02

Hradec Králové

26.02.2013 – 9:00-13:00

Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00

Brno

Semináře jsou zařazeny do:
- programu celožovotního vzdělávání ČKAIT - 1 bod
- programu celožovotního vzdělávání ČKA - 2 body
- vzdělávacího programu pro pracovníky veřejné správy (vzdělávací instituce ASIO, spol. s r.o., AK/I-30/2006)

Bližší informace najdete na: http://www.asio.cz/cz/seminare
Přihlášky můžete zasílat na asio@asio.cz nebo použít formulář na: http://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular