Jedná se o moderní šaržovou obalovací soupravu ASKOM VS 3TQ, o výkonu 160 t/h s předpokládanou výrobní kapacitou cca 100 000 t/rok.

Technické parametry obalovací soupravy:
•    Dávkovače – 8 ks/10 m3
•    Sušící buben – výkon 160 t/h, průměr 2200 mm,
délka 9000 m, hořák MIB-SM-453-n o výkonu 13,9 MW
•    Filtrační zařízení – filtrační plocha 630 m2
•    Mísící věž – 160 t/h, míchačka 3000 kg
•    Filerové hospodářství – 50 m3 + 50 m3
•    Živičné hospodářství – 60 m3, 4 ks
•    Řídicí systém Progres
•    Možnost přidat zařízení pro recyklovaný materiál

Obalovna asfaltových směsí se nachází v areálu Váhostav-SK, a.s. Žilina v lokalitě Martin – Priekopa. Je umístěna vedle navrhovaného dálničního přivaděče Martin. Obalovna asfaltových směsí bude sloužit jak pro obnovu a výstavbu nové silniční sítě tohoto středoslovenského kraje, tak především pro výstavbu nových úseků dálniční sítě D1 mezi Žilinou a Ružomberkem.

Přejme investorovi mnoho vyrobených tun na obalovně ASKOM a.s.

ASKOM a.s.
Revoluční 34, 620 00 Brno
e-mail: askom@askom.cz , www.askom.cz