...na výstavbě hned dvou silničních mostů. Prvním z nich je most Otakara Ševčíka v Brně, druhým pak most v Sázavě na Benešovsku. Nyní si představme obě stavby podrobněji.

Správná kombinace systémů PERI výrazně pomohla celkové rekonstrukci mostu Otakara Ševčíka v Brně
Silniční most Otakara ­Ševčíka v Brně je jedním z nejdelších v České republice. Přemosťuje čtyřproudou směrově rozdělenou silnici I/42, Nezamyslovu ulici, tramvajovou a železniční trať a řadu inženýrských sítí pod mosty. Jde o dva hlavní mostní objekty a čtyři mostní rampy. Celé dílo bylo dokončeno v roce 1987. Na základě vyhodnocení hlavní prohlídky mostu z roku 2020 bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci mostu. K jejímu průběhu nám více řekl Ing. Matěj Čačaný, stavbyvedoucí ze společnosti OHLA ŽS, a.s. Divize železnice, Z 150 Mosty, když poznamenal: „Stavba je prováděna v náročných a stísněných podmínkách za plného provozu v centru Brna. Ve spolupráci s firmou PERI bylo navrhnuto alternativní ztužení věžemi VST tak, aby byly využity v co nejmenším půdorysu při zachování velké únosnosti. Na stavbě je také použit systém PERI UP pro složité konstrukce lešení i podpěrných skruží, které byly navrhovány průběžně dle aktuální situace.“
Požadavkem projektu bylo zajistit podepření velkého zatížení na malých půdorysných rozměrech, vyřešení bezpečných přístupů a pracovišť pro bezpečný pohyb po staveništi, a to vše při minimálním omezení silniční a tramvajové dopravy na mostě i pod ním. Firma PERI se na rekonstrukci podílela dodávkou většího množství nájemního materiálu ze sortimentu bednění i lešení. Pro podepření stávající a provozované části mostu byly namontovány vysokopevnostní věže VST ze stavebnice pro inženýrské stavby ­VARIOKIT v nestandardních sestavách tak, aby vyhovovaly danému prostoru a odváděly požadované velké zatížení přímo do podloží. Požadavek na vyřešení bezpečných přístupů na nosnou konstrukci mostu byl splněn dodáním několika sestav výstupových věží ze systému lešení PERI UP Flex.
Tento systém našel uplatnění také jako podpěrné lešení při zhotovení nových betonových úložných prahů. Pro zajištění bezpečného pohybu po staveništi byly nainstalovány v místě ubouraných říms zavěšené lehké pracovní podlahy na zavěšených konzolách z příhradových nosníků GT 24. Okraj těchto podlah byl zajištěn ochrannými mřížemi z bezpečnostního systému pro dočasnou ochranu proti pádu z výšky ­PROKIT.
V další části rekonstrukce byly pro opravu říms mostovky nasazeny římsové konzoly VGK ze stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT.


Nasazení příhradových nosníků KMT zvyšuje efektivitu výstavby nového mostu ve městě Sázavě
Původní most ze 70. let minulého století, který převádí silnici II/110 přes řeku Sázavu ve městě Sázava, musel být kvůli nevyhovujícímu technickému stavu nahrazen novým mostem. „Rekonstrukce mostu v Sázavě nám umožnila využít kombinaci skruže PERI UP Flex a vysokopevnostních věží VST s příhradovými nosníky KMT. S ohledem na překlenutí dvou ramen řeky Sázavy o šířce cca 20 m bylo ideálním řešením použití příhradových nosníků KMT, které se předem smontovaly do navržených sestav. Jednotlivé sestavy o hmotnosti cca 27 tun byly osazeny jeřábem na ocelové nosníky a vzájemně propojeny. Důležité bylo navržení skruže tak, aby byla možná co nejjednodušší demontáž. V průběhu prací jsme plně využívali technickou podporu PERI přímo na stavbě, která nám usnadnila montážní práce ocelové skruže i sestav nosníků KMT,“ říká k průběhu výstavby pan Jakub Novotný, stavbyvedoucí ze společnosti TAQ, s.r.o., Praha.
Stavba nového mostu vyžadovala výměnu podloží pod budoucí skruží na ostrově, bednění nosné konstrukce v jednom mostním poli, montáž skruže přes obě ramena řeky a v další fázi výstavbu skruže na ostrově. Posledním krokem bylo bednění nosné konstrukce, která byla po zabetonování dodatečně předpínána. Následovaly už jen finální úpravy mostu.
Firma PERI byla oslovena s požadavkem na technické řešení celé stavby a dodání kompletního materiálu pro bednění a lešení. Důležitým požadavkem také bylo zajištění technické podpory přímo na stavbě. Návrh zahrnoval překlenutí obou ramen řeky a zároveň podskružení mostu na ostrově a v krajních polích mostu. Prvním krokem bylo zesílení základů a dostavba pilířů a opěr se systémovým bedněním PERI TRIO a DOMINO.
V polích nad řekou byly nasazeny příhradové nosníky KMT, které lze sestavit do prostorové překlenovací skruže a umožňují překlenutí až 35 m. Toto překlenutí bylo rozdělené na dva celky o hmotnosti cca 27 tun, které byly osazované samostatně jeřábem a po osazení vzájemně spojené. Odbednění sestav probíhalo poklesem na věžích VST a následným vysunutím do stran. U běžných polí byla vytvořena lehká skruž ze standardního modulového lešení PERI UP Flex. Výhodou bylo kromě jiného dodání bednění a lešení jedním dodavatelem přesně dle stanoveného časového harmonogramu stavby a technická podpora zástupci firmy PERI přímo na stavbě.

A co říci závěrem?
Obě tyto náročné stavby mostů dokazují, že systémy lešení a bednění od PERI společně s odborným poradenstvím jejich pracovníků dokáží vyřešit i ty nejsložitější problémy při realizaci mostních staveb.

S využitím materiálů PERI, spol.  s r. o.
Ivo Románek