15. jubilejní ročník veletrhu Střechy Praha bude 6. až 9. února 2013 spolu s výstavou Solar Praha zahajovat nadcházející stavební sezonu.

Proč veletrh navštívit, proč vystavovat?
Veletrh Střechy Praha je v tomto oboru oprávněně vnímán jako nejvýznamnější a největší akce v České republice a stal se synonymem práce pokrývačů, klempířů, tesařů a především firem nabízejících materiály, bez nichž by se realizační firmy neobešly. Veletrhu se tradičně účastní hlavní výrobci a dodavatelé střešních materiálů a vysoké procento odborných návštěvníků. Jednoznačnou devízou a tím, co veletrh odlišuje od ostatních, je jasná 14 let trvající specializace akce a ustálené základní body nomenklatury, které zahrnují střešní krytiny a materiály, tepelné izolace, střešní doplňky, nosné konstrukce, střešní okna a světlíky a veškeré služby pro stavbu a rekonstrukce střech.

Místo konání
Předchozí ročník znamenal pro veletrh velký přelom v dosavadní historii, kdy se nově místem konání stal areál PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Změna místa konání pozvedla úroveň celého veletrhu a i návštěvnost byla výborná. Jubilejní ročník Střechy Praha se bude tedy podruhé konat v Praze Letňanech.

Záštity, významní partneři
Záštity veletrhu udělily významné instituce a organizace jako jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ČVUT Praha fakulta stavební, VUT Brno fakulta stavební, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí. Dále úzce spolupracují Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, Asociace výrobců minerální izolace, Československá společnost pro sluneční energii nebo Česká fotovoltaická asociace.

Noví partneři
V rámci 15. ročníku byla navázána nová spolupráce s Centrem stavebního inženýrství a.s. a Svazem zkušeben pro výstavbu. Jejich představitelé budou garanty části odborného přednáškového programu, který se bude věnovat novinkám v oblasti posuzování shody stavebních výrobků, energetické certifikaci budov dle novely zákona č. 406 /2000 Sb. o úsporách energií a prováděcí vyhlášky č. 148/2000 Sb., životností a účinností fotovoltaiky při uplatnění na střešních konstrukcích nebo progresivními tepelně izolačními materiály.

Další odborné semináře
Společnost A.W.A.L. připravuje v rámci veletrhu další ročník prestižní konference Izolace. Přednáškový program zahrne novinky v legislativě, informace o nezbytných požadavcích pro bezproblémové zabudování výrobků do stavby, o chybách vznikajících při prvopočátku v návrzích střech, v projekční přípravě, to vše včetně příkladů z praxe. Dalším zajímavým tématem bude využití dřeva v moderních střešních konstrukcích. Kvalitní program bude připraven i k výstavě Solar Praha včetně Fóra pro starosty „Energie a obec“.

Fasády
Střecha je často označována za pátou fasádu domu. Střechy a fasády tvoří tedy obalový plášť budov a z toho plyne jejich společný úkol – ochránit dům před nepříznivými vlivy počasí a okolního prostředí. Fasáda je tedy se střechou nejdůležitější součástí stavby a zároveň důležitým estetickým prvkem a vizitkou domu. Proto se veletrh Střechy Praha bude věnovat materiálovému řešení střech i obvodových konstrukcí, nebudou chybět odborné semináře na téma fasády.

Poradenská centra
Po loňské úspěšné premiéře budou k dispozici opět služby Stavebního poradenského centra Střechy Praha, kde zájemci bezplatně získají kvalitní informace a doporučení od nezávislých odborníků z mnoha oblastí provádění a navrhování staveb, se zaměřením na střechy a úspory energií. Toto centrum zaštiťuje organizace ČKAIT, Fakulta stavební ČVUT Praha a Fakulta stavební VUT Brno. Chybět nebudou i další bezplatná poradenská centra provozovaná nezávislými organizacemi.

Solar Praha
Veletrh Střechy Praha od jeho 6. ročníku doprovází specializovaná výstava na stále aktuální téma Solar Praha, která zahrnuje oblast úspor energií a obnovitelných zdrojů. Připravuje se její již 9. ročník, který bude zpestřen připravovaným Fórem pro starosty a ostatní zástupce měst a obcí. Řešit se budou mimo jiné možnosti úspor energií ve veřejných budovách, včetně prezentací již realizovaných úspěšných projektů ve vybraných městech a obcích.

Nová loga a web
K 15. jubileu si veletrh Střechy Praha nadělil nové logo a s tím souvisí i celková modernizace, zpřehlednění a zjednodušení struktury  webových stránek veletrhu. Nové logo současně získala i specializovaná výstava Solar Praha.

Přihláškové materiály a další informace jsou k dispozici na www.strechy-praha.cz