Několik atraktivních administrativně-obchodních center vyrůstá v současné době v návaznosti na Plynárenskou a Jarabinkovou ulici. Patří mezi ně i objekt s názvem ­Business Center Bratislava I Plus Mezzo.

Investorem akce je společnost BA Business center, a.s., stavbu realizuje společnost Bilfinger Berger Baugesellschaft m.b.H., o.z. a autorem výtvarného návrhu je architektonická kancelář Bogár Králik Urban.

Třináctipodlažní budova po svém dokončení nabídne celkem 15 856  m2 nebytových prostor, z nichž 14 617  m2 je určeno ke kancelářskému využití, 798  m2 bude sloužit jako sklady a 441  m2 podlahové plochy je určeno pro obchodní účely. Objekt v sobě ukrývá i restauraci s kapacitou 400 hostů s veškerým technologickým zázemím a 313 parkovacích míst. Výstavba byla zahájena v roce 2010 a nyní se objekt nachází před dokončením

Rozhodující vliv na konečný vzhled objektu má lehký obvodový plášť z hliníku a skla. Konkrétně jej tvoří kombinace prosklené fasády, pásových oken, zčásti plných plášťů a zateplovacího systému. Realizaci obvodového pláště zajišťuje brněnská firma OK mont. Její zástupce na této stavbě, pan Roman Martínek, k tomu dodává: „Součástí naší dodávky byl vedle realizace rastrové fasády z hliníkových systémů Gutmann také kontaktní zateplovací systém, ocelová konstrukce pasáže, Alucobondové obklady, ocelové dveře v plášti, protidešťové a větrací lamelové stěny, nerezové obklady sloupů, rolovací brány, protipožární konstrukce světlíků a fasád a stínící systémy.

Který ze systémů Gutmann byl pro realizaci fasády využit?

K realizaci sloupko-příčkové fasády byl využit klasický hliníkový fasádní systém Gutmann F50+. Dále byl na objektu nasazen okenní a dveřní hliníkový rámový systém Gutmann S70+HW a také okenní systém se skrytým křídlem Gutmann S70v+HW.

Pokud se jedná o výměry konstrukcí, pak rastrový systém Gutmann F50+ pokrývá plochu 3 730  m2, a rámový systém S70+HW 2 020  m2. Jedná se o typické konstrukční řešení bez nutnosti použití objektových (atypických /zakázkových) prvků.

Jak byla z vaší strany akce zajištěna po logistické stránce?

Dodávky materiálů Gutmann probíhaly přímo do naší výroby v Brně. Následná expedice na stavbu k montáži rastrových konstrukcí již probíhala ve formě obrobených konstrukčních dílců, kompletních rámových konstrukcí. Skla byla expedována z výroby SGGS v Brně přímo na stavbu, kde byla osazena do již zakotvených hliníkových konstrukcí. Realizace byla komplikovaná zejména z důvodu absence realizačního projektu a změn zadání v průběhu celé výstavby.

Kdy jste zahájili práce na realizaci obvodového pláště?

Práce jsme zahájili v září loňského roku. V té době jsme začali spolupracovat se společností Gutmann. Krátce poté jsme se dohodli na společném postupu při realizaci zakázky lehkého obvodového pláště při výstavbě Bratislava Business Centra I Plus Mezzo.

Musím říci, že i přes tento fakt se podařilo týmu ing. Veverky, sestaveného z odborníků s letitou praxí v oboru, vybavit naši výrobu a oddělení technické přípravy potřebnými nástroji a dokumentací a zahájit dodávky v předjednaných dodacích lhůtách. Také kvalita dodávek byla po celou dobu na vysoké úrovni. V momentě řešení technických či termínových záležitostí, ať již výrobních či montážních, jsme ocenili ochotu a pružnost podpory společnosti Gutmann a to jak ze strany české tak i německé.

Zajímavostí jistě je, že budova BBC 1 Plus je koncipována a stavěna v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj. Projekt usiluje o zisk mezinárodně uznávaného certifikátu systému LEED, s jehož pomocí se klasifikují zelené a energeticky úsporné budovy. Pokud stavba certifikát získá, půjde vůbec o první budovu na Slovensku, která bude moci díky tomuto certifikátu prokázat svou energetickou náročnost a tím i šetrnost provozu ve vztahu k životnímu prostředí.

Děkuji za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

GUTMANN - Česká republika
Pod Krejcárkem 975, 130 00 Praha 3
tel.: 284 093 530, fax: 284 093 534
www.gutmann-group.com