Reprezentativní budovy, jakými jsou společenská či obchodní centra, administrativní budovy, hotely, případně nadčasově koncipované, funkcionalistické rodinné domy, mají většinou jeden společný rys. Ať již jsou to okna, vstupní dveře, interiérové příčky či část fasády, téměř vždy se jedná o konstrukce vytvořené na bázi hliníku a skla.

Firmou, která působí na území Německa již déle než 75 let a zabývá se výrobou hliníkových extrudovaných tažených profilů, je společnost Gutmann AG. Ta v současné době působí ve 45 zemích celého světa. Potěšitelné je, že v loňském roce byla založena také česká pobočka firmy v Praze. Jejího vedoucího, pana Ing. Jaromíra Veverku jsme zastihli na specializované výstavě Fensterbau v Norimberku. Přímo na výstavní expozici firmy Gutmann jsme mu položili několik otázek.

V loňském roce byla založena pobočka společnosti Gutmann v České republice. Jak se jí podařilo naplnit přijatá předsevzetí?

Obecně bych mohl říci, že velmi dobře. Pokud však půjdu do větších podrobností, pak  jsme si na počátku loňského roku stanovili tři základní cíle. Prvním z nich bylo představit a uvést na český trh produkty Gutmann, druhým cílem bylo navázat pokud možno dlouhodobé vztahy s vybranými zákazníky a třetím cílem pak bylo, že pokud splníme předcházející dva cíle, tak zrealizujeme některé zajímavé stavby. Dnes s odstupem jednoho roku mohu říci, že všechny tři cíle se nám podařilo splnit na více než 100 %.

Co vše předcházelo tomuto zdařilému vstupu, co všechno jste museli udělat?

Já již dlouhodobě říkám, že pokud chcete být v oblasti prodeje hliníkových systémů úspěšný, musíte splnit tři základní faktory. Musíte mít vhodný produkt, dále  musíte mít dobrý tým, který bude umět produkt vhodně nabízet, starat se o zákazníka a poskytovat mu servis a musíte mít správnou obchodní taktiku či chcete-li - strategii. Pokud dokážete tyto tři základní aspekty naplnit, pak máte dobrou šanci být na trhu úspěšný.

Úspěch ve Vašem podání znamená mít zajímavé stavby. Podařila se Vám v loňském roce některá zajímavá realizace, kterou byste nám rád přiblížil?

Samozřejmě. Česká republika je pro nás v současné době trhem, kde realizujeme středně velké a větší  objekty. V loňském roce byly naše systémy s úspěchem využity při výstavbě Rohan Business Centra v Praze – Karlíně, zahájili jsme také zakázku v Bratislavě, kterou bychom měli dokončit na jaře letošního roku s názvem Bratislava Business Centrum. Dále jsme realizovali menší objekty v Ostravě či Třeboni a rád bych zmínil i rekonstrukci plaveckého stadionu v Pardubicích.

Které systémy z Vašeho širokého sortimentu jsou u architektů a zpracovatelských firem nejvíce oblíbeny?

Základ našeho portfolia tvoří systémy pro okna a dveře, kde disponujeme systémem Gutmann S70+ v různých stupních provedení tak, jak jsou požadovány investory z pohledu tepelně-technických vlastností a ve stejné míře u objektů používáme i naše fasádní konstrukce.

Jaké novinky představila společnost Gutmann na výstavě Fensterbau?

Z našeho pohledu vystavovatele není zdejší veletrh specializovaný pouze na celohliníkové systémy. To je důvod, proč zde  průřezově představujeme veškerý sortiment, který naše firma nabízí. Jsou to vedle celohliníkových systémů také systémy kompozitní, jako jsou kombinace hliníku s plastem nebo hliníku s dřevem. Pokud bych se chtěl zmínit o tom, co je pro nás v České republice nosným produktem, což jsou celohliníkové systémy, pak letos na jaře uvádíme na trh novou sérii oken a dveří se stavební hloubkou 80 mm a novou sérii posuvných dveří. Dáváme tím do značné míry odpověď na neustále vzrůstající poptávku po těchto konstrukcích v oblasti individuálního bydlení.

Na jaké další stavby se mohou z Vašich systémů se mohou uživatelé budov v ČR těšit?

Tak to je jednoduchá otázka, nicméně je na ni poněkud složitější odpověď. Část mé odpovědi proto ještě zůstane chvíli obchodním tajemstvím. Jsme dnes účastni soutěží na 20 středně velkých až velkých objektech v České republice, ale nejen v České republice. S českými partnery chceme realizovat i některé objekty v zahraničí. Z těch aktuálních bych jmenoval v tuto chvíli rekonstrukci lázeňského domu Aurora v Třeboni, která bude dokončena na jaře letošního roku a v dohledné době začne realizace komunitního centra v Ostravě.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí.
Ivo Románek

GUTMANN - Česká republika
Pod Krejcárkem 975, 130 00 Praha 3
tel.: 284 093 530, fax: 284 093 534
www.gutmann-group.com