Jak jste již byli informováni v březnovém čísle, vstoupila společnost GUTMANN AG se sídlem v německém Weissenburgu na český stavební trh.

Především v oblasti výplní otvorů a prosklených fasádních plášťů z hliníku chce německý výrobce a dodavatel systémů rozšířit svoje prodejní aktivity v České republice.

Výsledkem intenzivní činnosti v oblasti prezentace systémů a přípravy konkrétních projektů v České republice v první polovině roku 2011 je následné použití  hliníkových systémů GUTMANN na vybraných stavbách především komerčního charakteru.

Vývoj a vlastní výroba hliníkových systémů je soustředěna do dvou centrálních míst společnosti GUTMANN v Bavorsku. V centrále firmy ve ­Weissenburgu sídlí kompletní technické a projekční zázemí firmy, které má dlouhodobě za úkol vývoj moderních systémů oken, dveří a fasád tak, aby na straně jedné splňovaly rozličné požadavky investorů, architektů a zpracujících firem a současně plně odpovídaly vysokým požadavkům na tepelně-izolační vlastnosti systémů definované např. novou evropskou normou pro energetickou účinnost budov 2010/31/EU vydanou Evropskou Unií v červnu 2010. Ve Weissenburgu se nalézají také výrobní linky na lisování profilů ať již pro výrobu oken, dveří a fasádních konstrukcí nebo profilů pro jiná odvětví průmyslu. Necelých 80 km jižně od Weissenburgu se nachází ve městě Gundelfingen druhé výrobní centrum holdingu GUTMANN, firma GARTNER  EXTRUSION GmbH.

Vysoce moderní linky na zpracování hliníkových ingotů na výrobu hliníkových profilů ve firmě GARTNER  EXTRUSION doplněné o vlastní provozy pro povrchové úpravy profilů jak procesem eloxování tak nanášením práškových barev patří svým know-how k nejmodernějším zařízením tohoto druhu v Německu. Procesy výroby, tedy lisování profilů a následné procesy spojování pološál s izolačními můstky a dále povrchové úpravy eloxáží ať již ve vertikálních nebo horizontálních zařízeních s vysokým stupněm automatizace de facto eliminují vliv člověka a tedy lidské chyby.

Za více než 75 let úspěšné činnosti ve stavební branži dosáhla skupina GUTMANN AG stabilního postavení na trhu v Německu. S podílem 10,2 % na celkové výrobě extrudovaných a tažených profilů v Německu (cca 46 000 tun) je GUTMANN AG významným partnerem pro zpracující firmy, investory a projektanty ve více než 45 zemích světa.

Projekty v České republice

Od ledna letošního roku, v přímé návaznosti na stavební veletrh Bau v Mnichově, spolupracuje české zastoupení GUTMANN AG na řadě projektů v České republice. Prioritním cílem bylo seznámit budoucí partnerské výrobní podniky s portfoliem produktů GUTMANN a následně technicky a obchodně participovat na přípravě a realizaci konkrétních projektů.

V pražském Karlíně bude v roce 2012 dokončena kancelářská budova Rohan Business Centre, kde nalezneme okenní elementy řady GUTMANN S 70+ HW. Stejné systémy se v současné době realizují také na zakázkách v Pardubicích, v Ostravě nebo Rožnově pod Radhoštěm. Na těchto objektech jsou okenní konstrukce doplněny o fasádní systémy GUTMANN F50+/F60+. Výjimkou není ani použití systému GUTMANN S 50u pro interiérové účely.
Paralelně s realizací uvedených a dalších objektů zpracovává GUTMANN podklady pro řadu dalších objektů, které se mají realizovat ve druhé polovině roku, případně v roce 2012. Důležitým nástrojem pro přípravu zakázek jak v oblasti technické, tak v oblasti kalkulace ceny materiálu, je software LogiKal Gutmann Edition, určený pro výrobní podniky a projektanty v dotčeném oboru.

Systémy pro okna, dveře a fasády používané v České republice

Základním stavebním prvkem systémů pro konstrukce oken, používaným v ČR jsou okenní systémy řady GUTMANN S70+ a GUTMANN S70v+.
Jedná se o modulární série oken se stavební hloubkou 70 mm, které ve variantě GUTMANN S70+ HW dosahují vynikající hodnoty Uf = 1,4 W/m2K. Tato symetricky stabilní konstrukce používá identické rohové spojovníky, redukující nutný počet prvků pro výrobu a v důsledku přinášející efekt v racionalizaci výroby. Používají se skrytá nebo viditelná kování výrobců Roto, Notter  nebo vlastní GUTMANN. Tam, kde je zákazníkem požadována konstrukce bez viditelného rámu křídla, je k dispozici okenní série GUTMANN  S70v+. Tato modulární série oken se skrytým křídlem (označení v) dosahuje v provedení GUTMANN S70v+ HW špičkové hodnoty Uf = 1,7 W/m2K.

V oblasti fasádních systémů je s velkou oblibou používán systém GUTMANN F50+/F60+, tepelně izolující sloupko-příčková konstrukce s pohledovou šířkou 50 mm a 60 mm. Stejně jako u okenních systémů se také zde při vývoji systému  GUTMANN snažil o dosažení vyšší racionalizace výroby a optimalizace skladového hospodářství výrobního podniku. Příkladem jsou mimo jiné shodné profily sloupků a příček, rovné řezy bez nutnosti frézování do příčky, minimalizace  prořezu a tedy racionalizace výroby a montáže. Patentovaný způsob spojování sloupků a příček, zaručující bezspárové spoje, patří spolu s minimalizovanými radiusy na hranách profilů pro opticky dokonalý vzhled k přednostem systému. Provedení ve strukturálním (SG) nebo polostrukturálním zasklení  jsou možná, maximální hmotnost skel je až 600 kg.

Pro výškově náročné objekty navrhl GUTMANN tepelně izolující element-fasády s pohledovými šířkami 68 mm a 100 mm. Pod obchodním označením GUTMANN EF68 nebo GUTMANN EF100 (série určená převážně pro exportní oblasti) se tyto konstrukce velmi úspěšně  používají např. u výškových objektů na trhu Středního východu.

Pro oblast oken a dveří nabízí ovšem GUTMANN také řadu dalších konstrukcí. Jmenovat můžeme namátkou např. hliníkové krycí lišty pro dřevěná a plastová okna. Systémy MIRA a BRAGA nabízejí sortiment profilů pro náročné klienty residenčního bydlení stejně jako pro zušlechtění standardních plastových oken.

Řešení GUTMANN pro hliníkové  krycí lišty respektive pro rámy s technologií svařovaných rohů je vysoce prestižní konstrukcí, která je s oblibou používána projektanty na německém trhu residenčního bydlení. Technické hodnota a exkluzivita splňují ty nejvyšší nároky.

Více zkušeností, více odborné kompetence, více servisu – to vše znamená více výhod pro investory, pro partnerské výrobní podniky a spolupracující architekty a projektanty.
Od ledna 2011 dostupné také v České republice.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

GUTMANN - Česká republika
Pod Krejcárkem 975, 130 00 Praha 3
tel.: 284 093 530, fax: 284 093 534
www.gutmann-group.com