Systémové řešení VERTIKÁLNÍ ZAHRADY OPTIGREEN
Systém vertikálních zahrad Optigreen je tvořen předsazenými stavebnicovými hliníkovými panely (které je možné také nazvat kazetami nebo fasádními koši), které jsou z výroby naplněné substrátem a na místě se osazují rostlinami. Tyto panely se zavěšují na závěsné profily, přišroubované na stěnu nebo fasádu.

Vlastnosti vertikálních zahrad Optigreen:

-         Barevná rozmanitost povrchu i náplně hliníkových fasádních kazet: Kazety se standardně vyrábí v barvě přírodního hliníku, další možností je hnědá (v barvě lávy) nebo jakákoli barva stupnice RAL. Substrátová náplň může být v barvě bílé (pemza) , hnědé (láva), béžové (tuf) nebo červené (cihelná drť). Lze tak vyhovět různým individuálním požadavkům na barevné provedení.
-         Elegantní vzhled, i bez vegetace (např. v době po založení nebo v období vegetačního klidu). Fasádní prvky jsou olemovány hliníkovým rámem, takže působí esteticky a uceleně.
-         Kromě sériově vyráběné velikosti je možné zhotovit i prvky na míru, podle konkrétního tvaru a podmínek konstrukce.
-         Budova tak získává další užitnou hodnotu.
-         Systém je velice odolný proti působení klimatických vlivů, UV záření, mrazu a větru.
-         Je nehořlavý.
-         Profily k zavěšení fasádních kazet by měla namontovat firma, která prováděla stěnu nebo fasádu.
-         Montáž profilů i následná montáž a zapravení panelů je snadná a rychlá.
-         Kultury rostoucí v substrátu mají oproti hydroponii mnoho výhod: Lépe odolávají mrazu, mají lepší možnosti hospodaření s vodou a vlhkostí.
-         Fasádní panely mohou být předem osázeny, není to však nezbytně nutné – zbývá tak velký prostor pro individuální požadavky a řešení.
-         Lze využít mnoho rozmanitých a osvědčených rostlinných druhů, které lze vysazovat do obrazců a ploch dle požadavku klienta.
-         Jak jednotlivé fasádní panely, tak i kapkový zavlažovací systém lze v případě potřeby nezávisle na sobě odmontovat a vyměnit.
-         Zavlažovací systém je kladený v dutých trubkách a lze jej vyměnit z boku.
-         Systém vertikálních zahrad Optigreen je vhodný pro exteriéry i interiéry.
-         Lze jej využít i jako oboustranně ozeleněné dělicí stěny, zástěny nebo živé ploty.

Vertikální zahrady nabízejí velký potenciál pro jinak nevyužité stěny a fasády:

-         Estetický architektonický prvek a lákavý „zelený“ image. Zvýšení estetické hodnoty budovy. Živé umění na fasádě.
-         Zdravý život a příjemná pohoda uprostřed přírodní zeleně. Pozitivní vliv na zdraví člověka.
-         Tlumení hluku díky snížené zvukové odrazivosti vegetačních ploch.
-         Zlepšení mikroklimatu v budově a jejím okolí.
-         Zelený plášť chrání budovu před přehříváním fasády v létě a prochladnutím v zimě.
-         Zvlhčování vzduchu, ochrana před smogem, zachycení a filtrace polétavého prachu a škodlivin.
-         Vázání CO2, tvorba kyslíku.
-         Zachycení srážkové vody v exteriérech a nižší odtok do kanalizace.
-         Zvýšení rozmanitosti rostlinných druhů ve městě.
-         Ekologická vyrovnávací plocha, prostor pro život flóry a fauny.
-         Chrání fasádu před sprejery.

Vertikální a zelené fasády budov jsou jejich příjemným zpestřenímTechnika upevnění

Panely se zavěšují na vodorovné závěsné profily, které je třeba v koordinaci se zhotovitelem stěny nebo fasády řádně připevnit k podkladu. Stěna nebo fasáda i způsob kotvení profilů musí vykazovat dostatečnou statickou únosnost.

Speciální savá kapilární textilie

Slouží k akumulaci a rozvádění vody

Náplň

Speciální substráty k plnění fasádních panelů mají nasákavost 20 litrů vody / m2.
Krycí vrstva může mít různé barevné variace podle použitého materiálu. V panelech jsou připraveny komůrky pro vsazování rostlin v kontejnerech, které umožňují prokořenění do panelu.

Rostliny

Vhodné druhy ze sortimentu Optigreen pro exteriéry, dle osazovacího projektu nebo jinak

Zavlažování a zásobování živinami

Lze využít běžnou zavlažovací techniku, příslušně upravenou podle podmínek konkrétního objektu. Zavlažování je možné sledovat a řídit dálkově pomocí elektronického ovládání.

 

Údržba
Vertikální zahrady jsou vegetačním systémem bez kontaktu s terénem a proto vyžadují trvalý a dostatečný přísun vody a živin. Optigreen nabízí pro vertikální zahrady integrovaný systém zavlažování a výživy rostlin. Přívod čerstvé vody je přitom redukován na minimum díky počítačově řízenému koloběhu. Snímače měří vlhkost substrátu a podle potřeby zapínají a vypínají přívod vody do kapkových hadiček. Přebytečná voda se zachycuje ve sběrném žlábku a odvádí zpět do sběrné nádrže k opětovnému použití. K zavlažování lze také s výhodou využít zachycenou dešťovou vodu ze střech.

Další údržba závisí na potřebě konkrétních druhů rostlin a spočívá ve stříhání, případně výměně rostlin. Intenzita údržby v jednotlivých ročních obdobích je různá.