Mezinárodní stavební veletrhy IBF jsou jednou z prestižních oborových výstav, které se v České republice pořádají. Letošní ročník proběhl ve dnech 24. – 28. dubna.

Významnou doprovodnou akcí veletrhů je soutěž Zlatá medaile IBF, do které společnost Bramac přihlásila několik technických novinek. Prestižní ocenění získalo přihlášené technické řešení společnosti Bramac, prostup BramacTherm pro DuroVent, které je jedním z komponentů používaných v systému nadkrokevní tepelné izolace BramacTHERM. Slavnostní vyhlášení proběhlo první den konání veletrhu a ocenění z rukou předsedy odborné poroty, prof. Ing. Aloise Materny, CSc., převzal ředitel společnosti Ing. Vladimír Nováček.

www.bramac.cz