V rámci semináře pořádaného v místní školce zde zazněly nejen praktické informace o nové technologii modulových staveb, ale i o nákladech na jejich provoz nebo třeba o tom, jaký vliv má nová školka na samotné děti.

To, že se seminář konal právě v Poříčanech, není náhodou, místní totiž mají jednu z vůbec prvních modulových školek v republice. „V březnu 2010 se do naší školky přihlásil dvojnásobek dětí, než jaká byla tehdejší kapacita. Museli jsme proto začít tento problém velmi rychle řešit, abychom alespoň část z nich mohli v září přijmout. I z tohoto důvodu jsme se nakonec rozhodli pro stavbu nové školky z modulů, které umožňují zkrátit dobu realizace na několik týdnů. Stavba nás navíc vyšla zhruba o polovinu levněji, než kdybychom si vybrali klasickou zděnou stavbu,“ říkají ředitelka školky Květa Suchánková a starostka Hana Teršová.

Své zkušenosti se nyní rozhodly předat dalším obcím. Ve spolupráci s dodavatelem stavby společností Touax proto uspořádaly seminář zaměřený na praktické zkušenosti se stavbou a více než ročním provozem modulové školky. Vysoký počet účastníků pak podle nich jen potvrdil, že nedostatek míst v mateřských školkách trápí v současnosti většinu českých obcí.

Výchozí situace v Poříčanech nebyla nijak jednoduchá. Zadáním bylo postavit školku v rekordním čase a na komplikovaném místě. Kromě jiného jsme proto museli naprojektovat a vyrobit speciální zalomený modul tak, aby se školka přizpůsobila omezením pozemku. Netypickým požadavkem byla i třímetrová výška místností, která počítá s tím, že se školka poté, co děti vyrostou, propojí se sousední zděnou budovou základní školy a změní se  v plnohodnotnou třídu. Dalším požadavkem byla i možnost budoucí nástavby dalšího patra,“ popsal specifika projektu Jan Petr ze společnosti Touax. „Protože jsme do té doby neměli s modulovými stavbami žádné zkušenosti, velkou neznámou pro nás byly hlavně budoucí provozní náklady. Po více než roce užívání objektu a pečlivého sledování výdajů na energie můžeme s klidem konstatovat, že jsou minimálně srovnatelné s naší zděnou školou a školkou,“ uklidnila ředitelka Suchánková účastníky semináře.

Neobvyklý pohled na fenomén modulových školek pak představil MUDr. Filip Brodan z neziskové organizace Color association. Ta v Poříčanech zkoumala pomocí unikátní techniky Camethod (barvově-slovních asociací), která mj. dokáže i zachytit a vyhodnotit pocity malých dětí, zda může mít netradiční školka na děti negativní vliv. Jde totiž o  jeden z častých předsudků rodičů a argument proti výstavbě  modulových školek. Podle výsledků výzkumu ale modulová školka nepůsobí na nejmladší děti nijak negativně, u starších dokonce přispívá k tvorbě pozitivní atmosféry ve třídě. „Předškolní výuka je jedno z nejdůležitějších období dítěte. Je to vlastně jejich první významnější sociální kontakt mimo rodinu. Investice do kvalitního prostředí ve školkách, tedy nejen do samotných objektů, ale i personálu a činností, které s dětmi provádí, se proto určitě vyplatí. Minimálně proto, že jednou to budou právě naše děti, které by se o nás měly postarat,“ upozornil Brodan.

www.touax.cz