Za kompletní realizaci, která obnášela demolici staré budovy, likvidaci azbestových desek a stavbu nového pavilonu včetně terénních úprav okolí, zaplatila městská část Praha 6 dodavatelské společnosti Touax celkem 35 milionů korun. Je to vůbec největší letošní investice Prahy 6 v oblasti školství.

Jedovatý azbest už dětem neublíží
„Městská část Praha 6 má 31 mateřských škol pro přibližně 2800 dětí. Budova mateřské školy Meziškolská je mezi nimi špičkovým zařízením. Velmi mě těší, že díky investici radnice bude tato unikátní školka ode dneška sloužit čtyřem třídám pro 112 dětí. Stará budova školy musela být zbourána kvůli špatnému technickému stavu a také proto, že její obvodový plášť obsahoval jedovatý azbest,“
řekla Marie Kousalíková, starostka městské části Praha 6.

Třicet pět milionů korun je vůbec největší letošní investicí Prahy 6 v oblasti školství. Musela si poradit také s tím, kam po zbourání školky umístí více než stovku dětí. „Provoz školky ve staré budově byl ukončen k 30. červnu 2013, vyhověli jsme tak přání rodičů a nezkracovali jsme školní rok. Předem jsme se domluvili s rodiči, že jejich děti z Meziškolské v září a říjnu umístíme do ostatních školek,“ řekl Ondřej Balatka, radní Prahy 6 pro oblast školství.

Nová školka v rekordním čase
Bourání staré budovy, likvidace azbestových desek, stavba unikátní modulové konstrukce a další nutné práce zabraly rekordně krátkých čtrnáct týdnů. Samotná hrubá stavba budovy trvala dokonce jen tři dny. Budova má nová okna, výtah, nové rozvody topení, podlahy, elektroinstalaci a vzduchotechniku.

„Realizace největší modulové školky v Praze je pro nás samozřejmě obrovskou poctou a současně velkým příslibem pro modulovou technologii do budoucna. Věříme, že i tato krásná školka dále přispěje k růstu povědomí o nesporných výhodách modulů a bude pro zástupce státní správy inspirací, jak efektivně investovat a flexibilně řešit požadavky na chybějící občanskou vybavenost. Vážíme si toho, že Praha 6 vykročila ve šlépějích velkých evropských měst a dala modulům pomyslnou zelenou. Hlavně si přeji, aby se nová moderní školka líbila dětem a jejich rodičům,“ říká Igor Zahradníček, generální ředitel společnosti Touax.

Modulové stavby – úsporné a variabilní

Trend modulových staveb ve školství je nyní velmi aktuální, protože objekty je možné postavit v řádu týdnů, navíc oproti zděným stavbám až s třetinovou úsporou nákladů. Díky variabilitě systému lze mateřskou školku v případě nutnosti rozšířit na plnohodnotnou základní školu či ji rozebrat a převézt na jiné místo, nebo zcela změnit původní účel objektu. Lze tak velmi efektivně optimalizovat budoucí náklady na provoz budovy, jestliže už nebude potřeba k účelu, pro který byla postavena. Z nedávného výzkumu společnosti IPSOS zaměřeného na znalost modulových staveb u české populace a postojů k nim vyplývá, že až 60 % populace by dalo přednost modulové výstavbě před tradiční stavební technologií.

www.touax.cz