Firma dodává haly výrobní, skladovací, zemědělské, sportovní, ale také administrativní a prodejní či specifické typy hal, jakými jsou např. autosalony. Koncem minulého roku byl dokončen v těsné blízkosti dálnice D1 v Průhonicích nepřehlédnutelný moderní autosalon pro automobilku SEAT. Za tuto designovou stavbu pak převzali zástupci firmy ocenění Stavba roku Zlínského kraje.
Naše redakce se chtěla dozvědět bližší informace o oceněné stavbě, a proto jsme navštívili jednatelku firmy UNIHAL s. r. o., Ing. Blanku Dostálovou, kterou jsme požádali o rozhovor.

Jak dlouho působí vaše společnost ve stavebním oboru? Mohla byste našim čtenářům prozradit, kolik staveb jste doposud zrealizovali?

Naše společnost Unihal funguje od roku 2014. Za tři roky existence firmy jsme zrealizovali celkem 120 montovaných hal, 14 rekonstrukcí hal a 9 opláštění průmyslových budov. Specializujeme se hlavně na dodávku ocelových hal z rámové ocelové konstrukce pro průmyslové využití.

V polovině května jste převzali hlavní cenu v prestižní soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2016 za stavbu autosalonu SEAT v Průhonicích. Potěšilo vás toto ocenění? Mohla byste nám přiblížit, jakým způsobem soutěž probíhala a čím tato stavba zaujala porotu?

Do soutěže Stavba roku bylo možné přihlásit stavby, které byly zrealizované do konce roku 2016. Právě vloni jsme dokončili luxusní montovaný autosalon SEAT s přilehlou autogalerií veteránů v Praze Průhonicích, a protože je stavba architektonicky zajímavá, tak jsme se rozhodli stavbu přihlásit do 15. ročníku soutěže.
Přihlášku s podrobným popisem stavby včetně fotografické a výkresové dokumentace jsme předali odborné komisi složené z představitelů Krajské stavební společnosti při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
S odbornou komisí jsme se setkali v Praze na místě realizace autosalonu. Komise si halu důkladně prohlédla a samozřejmě se ptali na všechny podrobnosti ohledně stavby.
Slavnostní vyhlášení Stavby roku proběhlo v polovině května v Kulturním domě ve Vsetíně, kde jsme od představitelů Komise přebrali Hlavní cenu v kategorii staveb mimo Zlínský kraj realizované dodavatelem ze Zlínského kraje.
Náš úspěch vnímáme jako odraz naší společné snahy dělat práci poctivě, s láskou a kvalitně. Ve stavebnictví je v současnosti velký tlak na plnění termínů, vysokou kvalitu a samozřejmě tlak na cenu. U námi realizovaných zakázek se snažíme vyjít zákazníkům maximálně vstříc v zajištění haly včas, v požadované kvalitě a za rozumnou cenu, s osobním přístupem a poradenstvím v každé fázi realizace haly.


Pojďme se na tuto stavbu podívat podrobněji. Co předcházelo realizaci této úspěšné stavby a jak je stavba členěna?

Realizaci montovaného autosalonu s autogalerií předcházela důkladná přípravná fáze, projekční práce a práce architektů. Vzniklo několik základních návrhů stavby, které se postupně propracovaly do detailů.
Stejně jako koncepce haly se vyvíjela a upravovala barevnost exteriéru i interiéru až do finální podoby haly v barvách bílé, černé a červené.
Komplex je členěn na tři základní celky – montovaný autosalon s expozicí vozidel automobilky SEAT, galerii veteránů motorek a autogalerii cenné sbírky investora.
Celá hala je smontovaná z rámové ocelové konstrukce z IPE a HEA profilů kotvených k základovým betonovým patkám. Konstrukce haly je opláštěná z izolačních sendvičových panelů. Hale vévodí čelní prosklená fasáda z hliníkových výkladců včetně automatických dveří.
Interiér haly je stejně jako celá hala kombinací oceli a skla. Prosklené kanceláře včetně dělicích stěn působí velmi luxusně a moderně.  

Na vašich internetových stránkách máte k dispozici konfigurátor hal. K čemu slouží a použil ho investor této stavby v počáteční fázi komunikace s vámi?

Ano, máte pravdu. Na našich internetových stránkách je investorům volně přístupný konfigurátor hal, ve kterém je možné si díky pokročilé CAD aplikaci v několika krocích vytvořit vizuál zamýšlené haly. Konfigurátor je nově přepracován a doplněn o nové funkce, takže potenciální stavebník získá po zadání potřebných údajů velmi přesné informace o dané hale.
V rámci konfigurátoru je v prvé řadě zapotřebí se rozhodnout pro typ haly, tedy zdali požaduje investor halu jednopodlažní nebo dvoupatrovou. Následně je nutné zadat rozměry haly – šířku, délku a okapovou výšku. Konfigurovat pak může konstrukci, opláštění, střechu, otvory pro vrata, okna i dveře, ale i barevnou kombinaci stěnových panelů, střechy, konstrukcí a dalších doplňků. Po zadání všech požadovaných údajů nám může investor takto nakonfigurovanou halu poslat e-mailem k nacenění.
Konfigurátor haly je jedinečný zejména díky variabilitě, můžete si vyzkoušet různé rozměrové i barevné vlastnosti haly a můžete se na halu podívat ze všech stran, na střechu i zevnitř.

Jaké montované haly plánujete realizovat v letošním roce?

V letošním roce realizujeme zejména několik výrobních hal a skladů, rekonstruujeme autosalon Peugeot v Praze, zrealizovali jsme nové vinařství na Jižní Moravě a připravujeme ještě dvě vinařství na léto a podzim. Objeví se také několik nových autoservisů a myčka. Z prodejních hal to bude prodejna zahradního nábytku a zajímavý projekt je i prodejna protiatomových krytů. Na podzim budeme stavět také potravinářskou halu – masokombinát a sklad bio produktů české firmy.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

Unihal s. r. o.
Třída T. Bati 1766,
765 02 Otrokovice
www.unihal.cz