Eaton Elektrotechnika (dříve Moeller Elektrotechnika) je v povědomí odborné veřejnosti dlouhodobě spojována především s jističi a proudovými chrániči produktové řady Moeller Series. Eaton však dnes působí jako výrobce a distributor přístrojů pro domovní a průmyslové elektroinstalace, přístrojů pro distribuci elektrické energie a záložních zdrojů

Mimo obchodní centrály, která sídlí v Praze, je významnou součástí Eaton Elektrotechnika výrobní závod v Suchdole nad Lužnicí, kde se vyrábějí proudové chrániče a jističe a rozváděčové skříně produktové řady Moeller Series. Důležitou roli plní také distribuční a skladové centrum BDC v Pohořelicích u Brna, které zajišťuje dodávky celého sortimentu produktů Eaton zákazníkům v České republice a zemích střední a východní Evropy.
V roce 2011 se umístila společnost Eaton na 4. příčce žebříčku nejúspěšnějších společností České republiky Czech TOP 100 v kategorii elektrotechnika. Ve stejném roce dosáhla také na 6. příčku v žebříčku TOP100 ICT společností v ČR. V České republice je společnost jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Jihočeském kraji s více než 1100 zaměstnanci různých profesí.

Začátkem roku 2012 otevřela skupina Eaton vlastní inovační centrum ve Vědeckotechnickém parku v Roztokách u Prahy, své první v Evropě a páté na světě. Na otevření se nemalým podílem účasnila agentura Czech Invest a České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).

Cílem Inovačního centra bude realizace moderních výzkumů zaměřených na vývoj energeticky účinných napájecích systémů a elektrifikaci dopravy, dopravních prostředků a leteckých aplikací. V úzké spolupráci se svými partnery z ČVUT plánuje Eaton zaměstnat v prvním roce až 50 vysoce kvalifikovaných inženýrů a tento počet zvýšit na přibližně 300 zaměstnanců v příštích čtyřech až pěti letech.

Evropské inovační centrum bude pro globální i regionální zákazníky vyvíjet nová řešení pro správu napájení, která učiní elektrický, hydraulický a mechanický pohon úspornější, efektivnější a bezpečnější.

Proč právě Česká republika?
Klíčovým důvodem k výstavbě inovačního centra v Roztokách u Prahy byla těsná blízkost Prahy k mnoha našim zákazníkům v tomto regionu, špičkoví techničtí odborníci na Českém vysokém učení technickém a silná podpora a zapojení českých úřadů. Nové zařízení bude rovněž stavět na dosavadní působnosti společnosti ­Eaton v České republice.

Historie Eaton v Česku
Eaton Elektrotechnika vstoupila na český trh v roce 1993, jako součást koncernu Felten & ­Guilleaume. V  roce 1998, zahájila integraci do koncernu Moeller, zabývající se výrobou přístrojů pro domovní a průmyslové instalace a přístrojů pro distribuci elektrické energie. O deset let později odkoupila koncern Moeller mezinárodní skupina Eaton Corporation.  
Síla Eaton spočívá nejen v jejím know-how, znalosti českého trhu a inovacích v oblasti poskytovaných doprovodných služeb, ale především v tom, jak přistupuje k novým impulzům.
Aby se společnost mohla stát úspěšnou, musí se otevřít změnám a flexibilně reagovat na požadavky svých zákazníků. Produktové portfolio Eaton Elektrotechnika dnes zahrnuje přístroje pro domovní a průmyslové elektroinstalace a přístroje pro distribuci elektrické energie a záložních zdrojů.  Společnost se profiluje jako úspěšný dodavatel elektrokomponentů a systémových řešení. Eaton poskytuje veškeré služby od přípravy projektu, dodávky systémů až po zaškolení personálu zákazníka a komplexní servis.

Historie skupiny Eaton
Kořeny skupiny Eaton sahají až do roku 1911, kdy se spojil J.  O.  Eaton, Henning  O.  ­Taube­ a V. V. Torbensen. Jejich malá společnost v pensylvánském městečku Bloomfield vyráběla zprvu převodovky a nápravy k nákladním automobilům. Za více než sto let své existence tak společnost Eaton dokázala vybudovat několik celosvětově operujících divizí.
Celosvětově působící skupina Eaton Corporation dnes poskytuje energeticky účinná řešení, která pomáhají zákazníkům efektivněji řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii. Obrat celé skupiny dosáhl v roce 2011 částky 16 miliard USD. Společnost Eaton má přibližně 73.000 zaměstnanců a své produkty dodává zákazníkům ve více než 150 zemích.

Nové označení produktů logem Eaton
Závod Eaton Elektrotechnika v Suchdole nad Lužnicí, který již osmnáct let vyrábí jisticí přístroje a rozváděče pro celý koncern, začal v druhé polovině roku 2011 označovat všechny vyráběné produkty logem Eaton.

Skupina Eaton tak definitivně spojila jejich označení pod jednotnou značku Eaton. V průběhu roku 2011 došlo totiž k postupné změně označení přístrojů. Společnost ­Eaton Elektrotechnika (dříve ­Moeller Elektrotechnika) dnes vyrábí a dodává na trh přístroje výhradně s logem Eaton. Název Moeller se nadále používá výhradně pro označení produktové řady v textové podobě Moeller Series na typovém štítku a na etiketě obalu. Jediné, co se z pohledu koncového zákazníka dočkalo změny, je nové logo Eaton vyznačené na produktech a jejich obalech. Rozsah změn označení však nemá žádný vliv na konkrétní název výrobků, objednací číslo zboží, platnost certifikátů ani se nijak nedotýká technické dokumentace výrobků.

Náhrada loga Moeller logem Eaton se promítá nejen na samotných přístrojích, ale i na jejich balení. Změna označení novým logem reaguje na integraci koncernu Moeller do skupiny ­Eaton. Již v roce 2008 bylo zahájeno postupné začleňování značky ­Moeller do skupiny Eaton a v roce 2009 byla společnost přejmenována na Eaton Elektrotechnika. Změna označení produktů je nyní posledním krokem v integraci obou společností.

Tato změna vyplývá z globální strategie skupiny Eaton Corporation, jejímž cílem je jednotný přístup k trhům a jejich zákazníkům po celém světě.

Ing. Lucie Kuhnová,

Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Komárovská 2406, 193 00 Praha 9
e-mail: ElektrotechnikaCZ@eaton.com, www.eaton.cz