V současné době jsme si v rámci holdingu osvojili většinu technologií, které jsou používané pro výrobu roletových komponentů – tj. výroba lakovaných pásů a válcovaných profilů, výroba hliníkových extrudovaných (lisovaných) profilů, eloxování, prášková lakovna, automatizované lití pod tlakem apod. Každý technologický proces zavedený v rámci Skupiny společnosti „Alutech“ je doplňkovou možností rozšířit sortiment roletových komponentů a vytvořit flexibilnější podmínky pro spolupráci s partnery.

V tomto článku Vás chceme seznámit se zvláštnostmi výroby válcovaných profilů v rámci Skupiny společnosti „Alutech“ a ukázat, jak vše ovlivňuje kvalitu vyrobené produkce a úroveň nabízených cen.

Výrobní cyklus začíná nákupem surových původních kotoučů a barevných materiálů, u nichž provádíme zkoušky, zdali odpovídají fyziko-chemickým charakteristikám. Základním dodavatelem barev je koncern BASF. Před začátkem procesu barvení musí projít všechny lakované a barvené materiály povinnou laboratorní kontrolou.

Pro barvení a řezání hliníkového pásu Skupiny společnosti „Alutech“ se používá vysoce technologicky moderní komplex. Výkonost je 25 000 tun ročně, má délku více než 200 metrů, což je srovnatelné s délkou dvou fotbalových ploch. Zařazujeme dvě výrobní linky a jimi jsou - linka na barvení a linka na stříhání.

Obarvení se uskutečňuje nejefektivnější metodou „coil-coating“ (obarvení celého kotouče). Barvení pásu probíhá ve dvou vrstvách – to je báze a základní nátěr (licový email). Linka umožňuje barvit jeden kotouč v několika barvách v rámci jednoho průchodu.

Na lince na stříhání se uskutečňuje podélné řezání kotoučů obarveného pásu pro každou velikost profilu, schránky nebo parapetu. Výrobní výkonost linky je 48 000 tun ročně (hliník). Maximální rychlost linky je 200 metrů za jednu minutu. To vše svědčí o vysoké flexibilitě v barvách a velikostech „Alutech“.

Komplex pro barvení a řezání hliníkového pásu – to odlišuje Alutech od jiných dodavatelů válcovaných profilů. Což zajišťuje větší kontrolu kvality a konkurenčnější cenu.

Připravený obarvený pás se vypravuje do haly válcování, která obsahuje: automatické válcované linky po výrobu hliníkových pěnových profilů, roletových schránek, hliníkových a ocelových parapetů a oktohřídelí.

Všechny etapy výrobního procesu se pečlivě kontrolují. Tzn. vyzkoušení profilů, aby odpovídaly všem geometrickým parametrům, testování kvality nátěru a pěnových výplní, zkoušky na odolnost proti náporu větru (podle EN 13659, EN12424) na vlastním zkušebním zařízení KS PC (výroba Německo) apod. Celkem v procesu výroby válcovaných profilů funguje více než 40 metod kontroly kvality, kde bereme v úvahu více než 50 parametrů. Kromě toho Skupina společnosti „Alutech“ pořád zkouší své výrobky tak, aby odpovídaly západoevropským standardům kvality ve specializovaných centrech akreditovaných laboratoří. Kvalita lakovaného nátěru rolet „Alutech“ je potvrzena největšími chemickými koncerny BASF (Německo) a AkzoNobel (Švědsko). Výsledky zkoušek z laboratoří BASF a AkzoNobel potvrdily odolnost lakovaného nátěru obarveného pásu „Alutech“ proti mechanickému poškození, roztažení, praskání vrstvení a take vlivu negativních podmínek okolního prostředí (pára solné mlhy, alkálií, organických rozpouštědel).

Vlastním rysem Skupiny společnosti „Alutech“ je komplexní přístup k výrobě svých produktů - 90 % komponentů hotového roletového systému se vyrábí uvnitř holdingu. Všechny komponenty roletových systémů se ideálně montují mezi sebou a spojují podle barevné škály, což je možné díky používání stejných etalonů barvení v celém holdingu.

To všechno svědčí o vysoké kvalitě vyráběné produkce a o zajištění vysoce konkurenční úrovně cen pro partnery. Osvojení nových technologií dovoluje Skupině společnosti „Alutech“ pořád rozšiřovat sortiment vzhledem k požadavkům partnerů. Na veletrhu «R+T 2012» ve Stuttgartu společnost ukáže své nové výrobky, které určitě budou zajímavé pro naše zákazníky.

Zveme Vás na návštěvu veletržních stánků Skupiny společnosti „Alutech“!

- Stánek „Vratové systémy“ - Hala 4 – stánek С51
- Stánek „Roletové systémy“ - Hala 9 – stánek С78

www.alutech-group.com