Hliníkový pás s vylepšenou povrchovou úpravou byl odzkoušen v akreditované laboratoři mezinárodního koncernu BASF Coatings GmbH v Německu. V průběhu zkoušení byly použity doplňkové metody kontroly podle evropských standardů. Šlo o metodu určení přilnavosti po zkoušce hloubením dle EN 13523-6, metodu určení odolnosti proti oděru dle EN 13523-16 a určení třídy odolnosti proti povětrnostním vlivům dle normy EN 10169. Také byla odzkoušena hotová roleta na poškození lakovaných krycích vrstev. Veškeré získané výsledky zkoušek jsou popsané v příslušných protokolech a stejně jako i předtím, svědčí o vynikající kvalitě povrchu, konkrétně:

•    Rovnoměrnost a stabilita barev. Koeficient barevné odlišnosti (∆Е) lakované krycí vrstvy méně než 1. Toto je zárukou stejnorodé barvy rolety bez efektu „zebry“, které bylo dosaženo použitím vysoce kvalitních barev a optimální dvojité lakované krycí vrstvy – do 30 µm. Ověřeno zkouškou dle EN 13523-3.
•    Vysoká odolnost proti oděru a poškrábaní. Dvouvrstvý povrch roletových profilů vydrží více než 3 000 cyklů zvedání-spouštění roletového pancíře bez poškození. Jinak řečeno, jsou to více jak 4 roky každodenního provozu, během kterého rolety zůstanou v původním atraktivním vzhledu. Ověřeno zkouškami dle evropských standardů EN 13523-4, EN 13523-6 a také vyzkoušením hotové rolety na odolnost proti oděru.
•    Odolnost proti roztažení, odštěpení a popraskání. To znamená, že lakovaná krycí vrstva v místech ohýbání profilu nebude během výroby lamely poškozená ani při trvalém provozu rolety, jedná se především o zámkové části. Ověřeno zkouškami dle EN 13523-7.
•    Odolnost proti korozi. Garantuje dlouhou životnost krycí vrstvy při provozu rolety v pobřežních oblastech nebo při vlivu znečištěného životního prostředí. Ověřeno zkouškami v komoře solné mlhy dle EN 13523-8.
•    Odolnost proti vlivu agresivního prostředí (páry rozpouštědel, alkálií atd.). Lakované krycí vrstvy profilů vydrží přes 100 cyklů zatížení vlivem speciálního zařízení s rozpouštědlem (methylethylketon). Ověřeno zkouškou dle normy EN 13523-11.
•    Zvýšená abrazivní trvanlivost. Kvalitní lakované krycí vrstvy profilů Alutech garantují nepřítomnost jakýchkoliv poškození vlivem abrazivních částic, např. prachu a písku, které se dostávají do pancíře během provozu a mohou se shromažďovat mezi lamelami. Ověřeno Taber zkouškou dle EN 13523-16.
•    Odolnost proti povětrnostním vlivům. Lakované krycí vrstvy válcovaných boxů Alutech jsou schopné vydržet po dlouhou dobu vliv atmosférických faktorů bez patrných změn vzhledu a atmosférických vlastností. Ověřeno podle EN 10169 Weather Resistance Part 2.

Pokud si vyberete výrobky ALUTECH, dostanete záruku kvality, spolehlivosti a dlouhé životnosti. Rolety ALUTECH, to je nejen kvalitní lakovaná krycí vrstva, ale i vysoká odolnost proti náporu větru, zvýšená odolnost proti vloupání a soulad s mezinárodními normami. Tím nejlepším důkazem je více než milion klientů ve 40 zemích světa.

mobil: +375 44 733 77 02
e-mail: export@alutech.by , www.alutech-group.com