Ve výrobním podniku firmy GEAM o.z. v Dolní Rožínce v roce 2010 proběhla rekonstrukce zdroje tepla pro ohřev TV a vytápění administrativních a správních budov. Původní nevyhovující centrální parní kotelna byla nahrazena „chytrým řešením“ s moderním, ekologickým a úsporným systémem vytápění s tepelnými čerpadly. Ty využívají jako primární zdroj energie odpadní technologickou vodu z procesu čištění uranové rudy.

Uranová ruda je těžena na šachtách v Dolní Rožínce z hloubek větších jak 1000 metrů pod povrchem a následně je zpracována v chemické úpravně. Při technologickém procesu čištění rudy je použita důlní průsaková voda, která je jinak po vyčištění odváděna do vodoteče. Ročně je vyčištěno a vypuštěno do vodoteče až 6,5 mil. m3 vody o teplotě v rozmezí 20 °C až 40 °C. S nově vybudovanou čistírnou pro čištění důlní průsakové vody, se v projekčním oddělení firmy GEAM o.z. vedené panem Ing.  Jedličkou zabývali myšlenkou využití odpadního tepla ­technologické vody pro vytápění a ohřev TV v budovách areálu. Jako ekonomicky a energeticky nejlepším řešením se ukázalo nasazení tepelných čerpadel pro využití odpadního tepla jako primárního zdroje energie. Tepelná čerpadla zajišťují výstupní teplotu topné vody až 65 °C a s touto teplotou je již možné bez problémů zajistit ohřev TV a vytápění budov v areálu s nově zrekonstruovaným otopným systémem s teplotním spádem 60/45 °C. K jednotlivým budovám s lokálními kotelnami je k tepelným čerpadlům přivedena pomocí venkovního izolovaného teplovodu odpadní technologická voda z čistírny. V kotelnách jsou dle potřeb použity různé výkonové varianty provedení dvoustupňo­vého tepelného čerpadla Logatherm WPS vyráběného v mateřském výrobním závodě Bosch Termotechnika ve Švédsku.

Tepelná čerpadla Logatherm WPS 22, 33, 43, 52 a 60 umožňují dosáhnout vysokého topného faktoru výstupní teploty topné vody až 65 °C. Díky integrovanému trojcestnému přepínacím ventilu a konstrukčnímu uspořádání dvou samostatných chladivových okruhů tepelného čerpadla je možné zajistit tepelným čerpadlem současný ohřev TV v nepřímotopném zásobníku a zároveň i vytápění budovy. Součástí kotelen s různými výkonovými variantami tepelných čerpadel jsou kromě akumulačních zásobníků, zabezpečovacích prvků primárního a sekundárního okruhu, zásobníků TV značky Logalux i kondenzační kotle Logamax plus GB162 o výkonu 25 a 45 kW. Kondenzační kotle slouží jako 100% záložní zdroj tepla v případě technologické odstávky, tedy při přerušení dodávek primárního zdroje energie k tepelným čerpadlům. Celý topný systém – otopné okruhy, ohřev TV a kondenzační kotle jsou řízeny z regulátoru Logamatic HMC 10 tepelných čerpadel v kombinaci s regulací Logamatic řady 4000. Celkový součtový topný výkon zajištěný tepelnými čerpadly je při teplotě primárního média 20 °C a výstupní teplotě topné vody 55°C cca 550 kW.

S dodávkou tepelných čerpadel a kondenzačních kotlů montážní firma využila i široké nabídky příslušenství doplněné o velkoobchodní topenářské zboží, které značka Buderus ke svým produktům nabízí. Díky tomuto systémovému řešení – „vše z jedné ruky“ se tak dosáhlo úspor času a nižší pracnosti při návrhu, přípravě před montáží, ale i samotné montáži zařízení.
Použitím odpadní technologické vody jako primárního zdroje energie pro tepelná čerpadla Logatherm WPS 22-60 lze dosáhnout výrazných energetických úspor, ale také snížení ekologické zátěže životního prostředí. Pro průmyslové podniky a technologické procesy je tento konkrétní případ důkazem, že lze využívat zdánlivě nepoužitelné teplo, a šetřit tak na provozních nákladech při vytápění a ohřev TV. Více informací o tepelných čerpadlech Logatherm WPS včetně informací o této referenci naleznete na www.buderus.cz.

Ing. Jiří Plaček

Bosch Termotechnika s.r.o., obchodní divize Buderus
Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 - Štěrboholy
tel.: 272 191 111
www.buderus.cz