Společnost Daikin, celosvětový leader v oblasti klimatizací (pozn.: z pohledu finančního objemu prodeje přímého a nepřímého chlazení/topení), realizovala se svými 41 569 zaměstnanci za finanční rok 2010 (tj. 1. 4. 2010 - 31. 3. 2011) obrat 10,268 miliard EUR. V České republice působí kromě pražského obchodního zastoupení i formou dvou velkých výrobních závodů na výrobu residenčních a středně velkých komerčních klimatizací a tepelných čerpadel v Plzni a výrobu kompresorů, hydroboxů a zásobníků užitkové vody pro TČ v Brně (pozn.: plzeňská továrna Daikin vyrábí ročně okolo 1 milionu splitových/multi-splitových klimatizačních jednotek a všechny potřebné kompresory jsou dodávány z brněnské továrny).

Začátkem prosince naše redakce požádala o rozhovor ředitele firmy Daikin Airconditioning Central Europe Czech Republic spol. s r.o., Ing. Petra Horkého.

Jaké je postavení společnosti Daikin na českém trhu?

Na českém trhu jsou výrobky firmy Daikin známé zejména v oblasti komerční klimatizace, a to především díky patentované značce „VRV“, jejíž prodeje již řadu let znamenají vedoucí postavení na českém trhu přímého chlazení v komerčním sektoru. Stále více se však některé aplikace z této výrobkové řady využívají nejenom k účelům chlazení, ale i jako velice účinné monovalentní systémy pokrývající jediným zdrojem potřebu tepla i chladu celé budovy po celý rok.
Svými posledními celosvětovými akvizicemi, hlavně pak koupí firem McQuay, ROTEX a Airfel, posílila firma Daikin během posledních 3 let významně i své české postavení v oblasti aplikovaných systémů (zejména nepřímé chlazení/chillery) a v oblasti topení (zejména tepelná čerpadla).

Jak byste zhodnotil rok 2011 z pohledu vaší firmy?

Rok 2011 hodnotíme opět po dvou „chudších“ letech jako rok obnoveného růstu ve všech produktových skupinách. Opět se rozběhla řada zajímavých projektů, a to jak v soukromé, tak i ve státní sféře, což znamenalo zajímavý meziroční dvojciferný nárůst našich obratů.

Jediné co nepřálo ještě lepším výsledkům v roce 2011, bylo chladnější a sluncem moc neoplývající léto, které nevytvořilo dostatečně velkou poptávku po sezónním residenčním chlazení.

Mohl byste prozradit, které skupiny produktů dodáváte na tuzemský trh a pro která odvětví jsou určeny?

Jak jsem již naznačil, nejvýznamnější oblastí jsou klimatizace větších komerčních a residenčních budov zastoupené výrobky přímého chlazení řady VRV, Sky Air a Split/Multi-splitových aplikací. V poslední době u nás rychle roste oblast obnovitelných zdrojů. Troufám si říci, že prodejem tisíců tepelných čerpadel vzduch/voda a vzduch/vzduch, ale také termických solárních kolektorů, se řadíme mezi přední hráče na českém residenčním trhu s obnovitelnými zdroji.

Zajímavý růst zaznamenáváme v aplikovaných systémech nepřímého chlazení, jak vzduchem, tak i vodou chlazených chladících jednotek (tzv. „chilleru“).  Sortiment aplikovaných systémů nám také doplňují vzduchotechnické jednotky, fancoily, rooftopy a chladící jednotky s odděleným kondenzátorem.

Pojďme se blíže podívat na novinky z uplynulé doby. Vloni jste uvedli na trh designovou splitovou jednotku Daikin Emura. S jakým zájmem se tato jednotka setkala?

I když je jednotka Daikin Emura díky svému stylovému designu i technickým parametrům řazena mezi špičku na trhu, je její cena zcela určitě konkurenceschopná. Z tohoto důvodu evidujeme velký zájem o tyto jednotky obzvláště pro residenční bydlení střední a vyšší kategorie. Tato jednotka je velice zajímavá pro oblast topení hlavně z důvodu vyšší účinnosti (COP je až 4,36).

Letošní rok přicházíte s dalším komfortním zařízením, které nese název Daikin Nexura. Mohl byste tento produkt okomentovat a v čem vidíte jeho největší výhody?

Daikin Nexura je výjimečná vnitřní jednotka vycházející z technických parametrů Emury, která je ovšem kromě klasického chlazení a topení prouděním vzduchu schopna topit sálavou metodou (tzn. jako klasický radiátor), což jiné klimatizační jednotky na trhu nedovedou.

Uvedli jste na trh nějaké další novinky?

Ano. Další novinkou je vysokoteplotní ­Daikin  Altherma Flex a systém VRV III REYAQ, což jsou v podstatě tepelná čerpadla vzduch/vzduch a vzduch/voda o větších výkonech (do 45 kW) pro bytové komplexy, hotely a administrativní budovy, které vyrábí vodu o teplotě až 80 °C. Toto zařízení je proto vhodné pro napojení na klasické radiátory. Ve srovnání s klasickými plynovými kotly je možné ušetřit až 40 % nákladů (pozn.: celoroční COP systému VRV III REYAQ  je 4,5 bez zpětného získávání tepla, při potřebě chlazení se zpětným získáváním tepla může být COP až 9).

Z oblasti aplikovaných systémů bych uvedl chiller s označením EWYQ-BA. Toto unikátní zařízení kombinuje zdroje chladu a tepelného čerpadla ve výkonovém rozsahu chlazení 16-63 kW a hodnotou celoroční účinnosti ESEER až 4,75 a ve výkonovém rozsahu topení 20-75 kW a hodnotou topného faktoru COP 3,05. Zařízení je vybaveno spirálovými invertorovými Daikin kompresory pro zajištění plynulé dodávky chladu nebo teplé vody o teplotě až 50 °C, při venkovní teplotě až -15 °C – např. pro ohřev vzduchu ve vzduchotechnice.

Jaký dopad má ekonomická krize na vývoj nových produktů ve společnosti Daikin?

Naše společnost se snaží stále více ve všech kategoriích vyvíjet špičkové výrobky udávající trend, ale také kvalitní výrobky pro široké spektrum zákazníků, kteří hledají kvalitu za dobrou cenu. Veškerý sortiment společnosti Daikin je vyvíjen s cílem dosažení minimalizace energetické náročnosti resp. maximalizace účinnosti.

Jakým způsobem je možné získat vaše zařízení? Na koho by se měl potenciální investor obrátit?

Potenciální investor se může obrátit přímo na nás a naše kancelář mu společně s vybraným zkušeným projektantem TZB doporučí řešení dle jeho požadavků včetně kvalitní, proškolené a v neposlední řadě finančně silné instalační firmy, která bude zárukou plně funkčního systému. Není pochyb o tom, že pokud chceme, aby byl systém plně funkční, musíme skloubit 3 zásadní věci. V prvé řadě je nutné vytvořit kvalitní projektovou dokumentaci, která bude ušita na míru potřebám zákazníka. Současně je zapotřebí vybrat kvalitní zařízení, které ovšem bez korektní instalace, provedené vždy vyškolenou autorizovanou firmou, nemůže správně fungovat.

S jakým předsevzetím vstupujete do roku 2012?

Rádi bychom i přes možné problémy vycházející z vývoje trhu v Evropě nadále zlepšovali naše tržní podíly v jednotlivých produktových skupinách a využili více potenciálu v segmentu obnovitelných zdrojů.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

Daikin Airconditioning Central Europe
Czech Republic spol. s r.o.
budova IBC - Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
tel.: 221 715 700, fax: 221 715 701
e-mail: office@daikin.cz, www.daikin.cz