Od roku 1995 provozuje společnost ZAPA beton a.s. drtírnu kameniva v pískovně Černuc, která se nachází severně od Prahy cca 5 km od Velvar. V této provozovně se předrcuje nadsítné nad 22 mm z místní pískovny firmy TAUM s.r.o. a vznikající frakce 4-8, 8-16 a 11-22 jsou využívány betonárnami ZAPA jako plnivo do betonu. Za dobu svojí působnosti vyrobila tato malá provozovna více než 1 000 000 t kameniva pro betonárny v Kladně, Slaném, Středoklukách a později i v Horoměřicích.

Myšlenka zřídit v Černuci tuto provozovnu vznikla před 16 lety v souvislosti s nabídkou firmy TAUM na dodávku cca 100 000 t nadsítných kačírků, které firma vytěžila a neměla zájem o jejich další zpracování. Dále firma nabízela průběžné dodávky těchto kačírků v průběhu dalších let těžby. Vzhledem k tomu, že v těchto letech byl velký nedostatek drceného kameniva do betonu, rozhodla se firma ­ZAPA postavit v dobývacím prostoru Černuc linku na jejich zpracování. Linka stávala původně na začátku dobývacího prostoru a byla sestavena z repasovaného kuželového drtiče SEYMON SY 10 44 01 a nového třídič EDT 2 000 x 4 000. Montáž linky započala v únoru 1995 a do provozu byla uvedena v dubnu téhož roku. Původně byla napájena z elektrocentrály, která byla ovšem vzhledem k prašnosti, dlouhému dennímu provozu a téměř neustálému nastavení na maximální výkon velmi poruchová.

Tímto způsobem vyráběla linka až do roku 2000. V tuto dobu již bylo provozování linky tímto stylem naprosto nevyhovující, jak vzhledem k poruchovosti a stoupající ceně nafty, tak z hlediska prodlužující se dovozné vzdálenosti.

Z těchto důvodů byla dne 24.2.2002 provedena demontáž celé linky a její přemístění o cca 1 km blíže k těžební stěně pískovny. Zároveň byla dosluhující elektrocentrála nahrazena elektrickou přípojkou a byla vyměněna ocelová konstrukce pod drtičem, čímž došlo k výraznému snížení vibrací.
Veškeré tyto práce byly dokončeny 17.5.2000 a až na běžné opravy vyrábí linka tímto způsobem kamenivo dodnes.

Hodinový výkon linky je relativně nízký, pohybuje se kolem 60 t/hod. Výkonnější linka by však neměla smysl vzhledem k limitovanému množství vstupního materiálu. Jediným dalším zařízením je kolový nakladač VOLVO L 120E, který slouží k zásobování linky kamenivem na vstupu, k přemísťování jednotlivých frakcí na skládky a samozřejmě k expedici. Vážení expedovaného kameniva včetně vystavení dodacích listů a zpracování podkladů pro fakturaci probíhá na expedici firmy TAUM.

Drtírna v pískovně Černuc je již léta spolehlivým dodavatelem kameniva našich betonáren v oblasti severozápadního okraje Prahy, Kladna a Slaného a je příkladem vzájemně výhodné spolupráce firem při těžbě nerostných surovin.

Ladislav Fitz
ZAPA beton a.s.

ZAPA beton a.s.
Ke Garážím, Praha 4
tel.: 226 004 424, fax: 226 004 410
e-mail: jorg.wild@zapa.cz, www.zapa.cz