Jednou z variant je lehká římsová konzola – výhodná a ručně montovatelná konstrukce pro výrobu nebo sanaci krátkých úseků mostovky. Druhou a momentálně velmi často využívanou variantou u mostních staveb po celém světě je římsová dráha, která se v podobě pojízdných sestav pohybujících se po kolejnici zavěsí na okraj mostu. Díky tomu zůstává bedněná část stále přístupná. Třetí velmi flexibilní variantu představuje pojízdný římsový vozík s běžně přenášeným zatížením konzolovými nosníky, který se pohybuje po mostovce. Tato varianta se používá často u staveb, které vyžadují změny konstrukce přímo na místě např. kvůli mnoha defektním částem nebo změnám průřezu.

Dvojitý most přes Dunaj
Ke stávajícímu mostu 2,2 km dlouhého křížení Dunaje u Bešky přibude nová paralelní mostní konstrukce tzv. most dvojče. Díky tomu bude možné později dobudovat čtyřproudé napojení na dálnici E75 mezi Bělehradem a Novim Sadem. K hlavnímu mostu dlouhému 540 m, který stojí na třech říčních pilířích, se na jihu napojuje 180 m dlouhé předmostí. Cca 1 500 m dlouhé předmostí na severu překlenuje navíc záplavovou oblast Dunaje.

1
Celkem čtyři římsové vozíky VARIOKIT pracují současně a umožňují tak pravidelné zhotovení šesti betonářských záběrů s délkou římsy 130 m za týden.


Bednění navržené v souladu s projektem
Pro dunajský most vypracovali srbští a němečtí technici PERI společně s firmou Alpine konstrukci bednění, která předpokládala nasazení římsového vozu VARIOKIT obsluhovaného shora. Na spodní straně mostu proto není potřebné žádné další kotvení. Standardní systémová montáž kromě toho minimalizuje celkové náklady – při co největší možné flexibilitě bednicího vozu řešeného dle skutečného stavu přímo na stavbě.  

6 záběrů v pouhých 5 dnech
Celkem čtyři bednicí vozy VARIOKIT se souběžně posunují nad Dunajem. Díky tomu je možné za pouhých pět dnů zhotovit šest betonářských záběrů – každý v délce 21,50 m, což znamená 130 běžných metrů římsy za týden. Jeden z bednicích vozů ještě zohledňuje i rozšíření římsy v místech, kde budou osazeny stožáry osvětlení. Snadný a tím i rychlý postup obedňování a odbedňování stejně jako systematická betonáž umožňují rychlou výrobu celkem 4 440 běžných metrů římsy. Stavaři se tak mohou neustále držet časového harmonogramu s velmi krátkými lhůtami.

Bednění pilířů a přístupová technika
Dodávkou PERI bylo také lešení pro překládané bednění pro výstavbu celkem 40 mostních pilířů vysokých v některých případech až 50 m. Zde vytvořilo stěnové nosníkové bednění VARIO GT 24 společně s konzolami lešení CB 240 velkoplošné sestavy pro výšku záběru 5 m, které bylo možné přemístit najednou pomocí jeřábu. Pro dutý pilíř s komorovým průřezem bylo vnitřní bednění vytvořeno z rámového bednění TRIO. Šachtové panely TRIO zaručily, že i celé vnitřní bednění, spojené do kompletní sestavy, bylo přemísťováno najednou a tím byl i při stavbě pilířů ušetřen drahocenný čas. Celé obsáhlé řešení projektu dunajského mostu doplnilo zavěšené lešení PERI UP. Sloužilo jako bezpečný přístup do místa uložení vrchní stavby na pilířové hlavy – navržené a vytvořené na bázi flexibilního modulového systému lešení ­PERI UP Rosett.

Stavbu provedl
ARGE DSD / Alpine Bau GmbH
Návrh bednění a lešení
PERI Bělehrad, Srbsko a PERI Weißenhorn, Německo

PERI, spol. s r.o.
Průmyslová 392, 252 42  Jesenice
tel.: 222 359 311, fax: 222 359 315
e-mail: info@peri.cz, www.peri.cz