Před několika týdny jsem vedl zajímavý rozhovor s panem Ing. Jiřím Hradilem, jednatelem společnosti Hradil CZ s.r.o., která se zabývá mimo jiné svodidlovými systémy. Během našeho rozhovoru jsme se dostali k tragické nehodě autobusu z roku 2003, která se stala u Nažidel, při níž zemřeno 20 lidí. Odsouzen byl řidič autobusu. Ve zprávě je rovněž uvedeno, že autobus prorazil svodidla. Jak stará svodidla byla v tomto úseku (zatáčce) nainstalována a jaká byla jejich úroveň zadržení? Shodli jsme se na tom, že by pravděpodobně nehoda nemusela mít tak katastrofický scénář, pokud by zde byla použita svodidla s vyšší úrovní zadržení.

Pane Hradile, mohl byste přiblížit, čím se vaše společnost zabývá a jak dlouho působíte na českém trhu?
Společnost Hradil CZ s.r.o. se na českém trhu pohybuje bezmála 16 let. Významně se podílíme na výrobě a dodávkách silničního a mostního příslušenství. Z důvodu zvyšování bezpečnosti provozu na tuzemských pozemních komunikacích jsme rozšířili naše obchodní aktivity v této oblasti také o dodávku a montáž záchytných systémů pro vozidla - silničních a mostních ocelových svodidel Fracasso.

Mohl byste krátce představit společnost Fracasso?
Společnost FRACASSO je italská firma, která na trhu působí již více než 60 let! Patří mezi nejvýznamnější producenty ocelových svodidel, propustí či protihlukových stěn na světě. Kromě vlastní precizní výroby není možné nezmínit také její silnou pozici na poli vývoje ocelových záchytných systémů (svodidel) pro větší bezpečnost při provozu na pozemních komunikacích. Jsem proto velmi rád, že se nám podařilo navázat spolupráci a dostali jsme důvěru výhradně zastupovat tuto léty prověřenou firmu na českém trhu a nabízet zde její výrobky.  

V úvodu jsme zmínili pojem „úroveň zadržení“. Vysvětlil byste nám, co tento pojem znamená a jaká kritéria se používají při návrhu svodidel?
Úroveň zadržení (ve smyslu výběru vhodného svodidla) je stanovena dle Technických podmínek (TP 114/2010). Dle normy ČSN EN 1317-2 se podle výsledku nárazových (bariérových) zkoušek stanoví pro každý typ svodidla tři základní kritéria:
•    úroveň zadržení (udává max. hmotnost vozidla, které je svodidlo schopno zadržet) – viz tabulka „Úrovně zadržení svodidel „schválených“)
•    dynamický průhyb a s tím související pracovní šířka W (udává maximální průhyb svodidla a vychýlení vozidla v okamžiku nárazu)
•    úroveň prudkosti nárazu ASI (parametr, který charakterizuje stupeň poškození mozku při nárazu vozidla do svodidla)
Společnost Fracasso pokrývá svým výrobním programem téměř všechny úrovně zadržení, které popisuje norma ČSN EN 1317-2, to znamená od úrovně zadržení N2 až po úroveň zadržení H4a. Tato svodidla dosahují výborných technických parametrů. Všechny typy námi nabízených svodidel byly v souladu s nařízením vlády č. 163/2002 Sb. odzkoušeny bariérovou zkouškou. Poté byly Ministerstvem dopravy schváleny pro použití na pozemních komunikacích s účinností od 1. září 2004, resp. po revizi v roce 2010 jako Technické podmínky TP 166 FRACASSO.

Jaké konkrétní typy svodidel máte v nabídce, jaké jsou jejich výhody a proč by je měl investor chtít?
Dodáváme jak jednostranná a oboustranná svodidla, tak mostní i integrovaná ocelová svodidla. Vzhledem k zaměnitelnosti jednotlivých dílů (všechny díly jsou lisované s minimálním použitím svárů) je celý systém velice snadno smontovatelný, vyměnitelný a udržovatelný.
Výhody uvedu na příkladu jednostranného svodidla s úrovní zadržení N2 (zkratka svodidla: JSFR/N2/2 nebo B 29707):
Svodidlo má dynamický průhyb při nárazu příslušného vozidla o hmotnosti 1,5 t jen 0,7 m – patří ke špičce na trhu v ČR. Jedná se o moderní svodidlo vyvinuté v poslední době. Jeho konstrukční šířka je pouhých 204 mm. Svodidlo se jednoduše montuje i demontuje. Deformace při nárazu se odehrává jen ve sloupku, není žádný deformační člen. Svodnici drží jen jeden šroub M16. Všechny díly jsou identifikovatelné – z kódu se určí materiál, tavba, datum výroby – nejsou možné padělky. Pro svodidlo Fracasso jsou vyvinuty přechody na jiná svodidla.

Máte i nějaké novinky z poslední doby?
Ano. Nově nabízíme tzv. mostní integrované svodidlo s protihlukovou stěnou. Toto vynikající svodidlo šetří až jeden metr komunikace nebo mostu. To je dle mého názoru velká úspora, pokud si představíte např. všechny náklady spojené s rozšířením mostu o 1 m. Svodidla se navíc dodávají až do stupně zadržení H4!

V zimě jezdívám do Itálie na hory. Všiml jsem si úseku dálnice kolem Brennerského průsmyku, kde svodidla vypadají rezavá. Jsou to svodidla od firmy Fracasso a je to nějaká vada?
To jste si všiml správně, opravdu většina úseků této dálnice je osazena svodidly firmy FRACASSO, která na první pohled působí „rezavě“ a opotřebovaně. Jejich rezavý vzhled však není na závadu, protože tzv. patinující ocel, ze které jsou tato svodidla vyrobena, utváří na svém povrchu vrstvu rzi, která však nepokračuje směrem dovnitř svodidla, ale stává se jeho ochrannou vrstvou. Bylo potvrzeno, že za 20 let, co jsou svodidla umístěna v tomto agresivním prostředí hor (při zimní údržbě se tam extrémně solí), nedošlo k žádnému úbytku na tloušťce materiálu, která je stále 3 mm.

Kde můžeme vidět úspěšně zrealizované dodávky vašich produktů a s kým v ČR spolupracujete nejčastěji?
V dnešních dnech je možné se setkat s našimi záchytnými systémy jak na východní Moravě, tak v Praze, severních Čechách, ale i na západě naší republiky. Našimi zákazníky jsou uznávané firmy z oblasti dopravního stavitelství jako např. Strabag, Eurovia, Metrostav, Skanska, Swietelsky, Edikt, VHS Teplice, AZ Sanace a další.

Nejen svodidla nabízí vaše společnost. Dalšími produkty jsou výše uvedené protihlukové stěny a ocelové propusti. Můžete říci pár slov k těmto zajímavým produktům?
Protihlukové stěny dodáváme ve variantách hliníkové s minerální výplní, hliníkové s polyesterovou výplní nebo průhledné. I tyto produkty považuji za velmi sofistikované a věřím, že naleznou širší uplatnění u nás.
Ocelové propusti Fracasso nabízejí velmi široké uplatnění. Lze je použít pro silniční mosty, kanalizační strouhy, servisní tunely, podchody, ztracené bednění, silniční ochranu před sesuvy půdy, nádrže – sila, ochranu dopravníků v lomu, dočasné přístřešky, odvod vody z povrchu, dopravu vody k zavlažování atd. Montáž těchto propustí je rychlá a nevyžaduje kvalifikovanou pracovní sílu. Hlavními výhodami jsou: ekonomika práce, bezpečnostní opatření, flexibilita použití, životnost, snadný transport, šetrnost k životnímu prostředí.

Pro více informací bych Vás rád odkázal na naše webové stránky – www.hradilcz.eu

Jak je to s logistikou vašich produktů?
Naše výrobky distribuujeme přímo z našeho centrálního skladu, který se nachází v Hroněticích nedaleko Nymburku. Tam máme dostatečnou zásobu pro pokrytí běžné poptávky.

Jakým směrem se bude ubírat vaše činnost do dalších let, co plánujete?
Chtěli bychom být i nadále seriózním partnerem pro naše zákazníky. Budeme se snažit více se prosazovat na našem trhu, i když to v současné době bude těžké. Jsem si ovšem jist, že produkty Fracasso jsou velmi kvalitní, o čemž svědčí ohromné množství instalací v zahraničí. Nevidím důvod, proč by se tyto výrobky neměly prosadit u nás.


Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

HRADIL CZ, s.r.o.
289 21 Kostomlaty nad Labem, Hronětice 55
tel.: 325 538 631, fax: 325 538 531
www.hradilcz.eu, e-mail: jiri.hradil@hradilcz.eu