Nová doba přináší převratné technologie, které rozšiřují možnosti celé stavařské veřejnosti. Tubusové světlovody jsou toho příkladem.

Běžné prvky denního osvětlení často nedostačují
Běžně se stává, že standardní prvky osvětlení jako jsou okna, nebo střešní okna či světlíky nevyhovují z nějakého konstrukčního hlediska dané stavbě. Často je nelze použít vůbec. Například v řadových domech je počet oken omezený. Některé místnosti pak zůstanou zcela bez oken a nastane problém jak tyto tmavé kouty staveb osvětlit. Pokud například schodiště v rodinném domě není osvětleno denním světlem, je to velmi nepříjemné, protože celodenní rozsvěcení obyvatele velmi obtěžuje. Nejčastěji se objevuje problém nedostatečného osvětlení u RD v místnostech jako je koupelna, chodba, kuchyň či dětský pokoj a u průmyslové výstavby se jedná o chodby, přisvětlení kanceláří, skladových prostor nebo technických místností.

Co je to světlovod
Jedná o zdokonalený střešní světlík, který pomocí vloženého superreflexního potrubí (tubusu) mezi otvorem ve střeše a ve stropě interiéru dokáže přenést sluneční paprsky do hloubky stavby až neuvěřitelných 20 metrů. Klasické zděné, nebo sádrokartonové světlíky měly zásadní problém s kondenzací vody v úrovni střešního pláště a na větší hloubky významně ztrácely na účinnosti. Nemluvě o velké časové náročnosti při výstavbě a vysoké náročnosti údržby.
Díky tubusovým světlovodům se nyní objevují nové možnosti prosvětlení domu přirozeným denním a hygienicky nezávadným osvětlením v místech, kde to doposud nebylo jinak možné. Navíc se jedná o velice ekonomickou variantu, jelikož se ušetří mnoho el. energie. Například pro kanceláře či chodby se jedná o významnou úsporu při celodenním svícení.

Jak světlovod funguje
Světlovod je vlastně velmi jednoduchý výrobek složený ze 7 prvků a je dodáván jako kompletní sestava pro montáž. Na vstupu do světlovodu na střeše je umístěna průhledná kopule ODL se speciálním vroubkováním (patentovaný systém SolarLens). Kopule u větších průměrů SUNPIPE má tvar diamantu (resp.krystalu), aby maximalizovala počet vstupujících slunečních paprsků do systému. Cíleně vytvořené drážkování zajistí zvýšení účinnosti celého systému o 30 % a to především ve chvílích, kdy je slunce nízko nad obzorem, tj. při východu a západu slunce. (Pozn: Na trhu jsou také světlovody, které v rámci úspor nepoužívají tyto speciální kopule, ale pouze klasické čtvercové vstupy podobné střešnímu oknu či vikýři. Tyto systémy nedokáží svým světelným výkonem konkurovat klasickým světlovodům s optickou kopulí a především při nízkém svitu slunce nedávají patřičný výkon).
Střední nosnou částí je vlastní světlovodné potrubí, což je hliníkový tubus opatřený speciální směsí stříbra a dalších kovů, které umožní odrazivost paprsků s účinností 98 %. Povrch je opatřen ochranným lakem, aby vydržel lesklý minimálně po dobu záruky, což je 25 let. O zajištění dostatečné délky se postarají prodlužovací díly potrubí, které lze dodat v délce 51 cm, 61 cm, nebo jedinečných 122 cm.
Přes den, kdy je slunce vysoko nad námi, vstupují světelné paprsky přímo do pevného hladkého potrubí a několikanásobným odrazem od stříbrného povrchu (zrcadlo) se dostávají až do místnosti. Ve spodní části světlovodu na stropě je umístěn speciální spodní kryt nazývaný "difuzér". Jedná se o průsvitný vybroušený díl, který usměrňuje a propouští světelné paprsky rovnoměrně do místnosti. Kdyby tam bylo obyčejné sklo, tvořily by se v místnosti nepříjemné svazky paprsků a stíny, které by rušily příjemný dojem.

Kde lze světlovod nejlépe využít
Světlovody lze použít prakticky do všech druhů staveb, jak pozemních, tak i zabudovaných v terénu. Pro vlastní instalaci světlovodu dostačuje podmínka, aby se dal napřímo propojit strop se střechou, aby se tam dal tubus zabudovat. Další detaily napojení jsou s běžnou praxí snadno řešitelné. Sklon střechy také nehraje roli, protože jsou dodávány jak klasické světlovody do šikmých střech (s klouby) tak i sady specializované pro ploché střechy.

Není světlovod jako světlovod
Světlovody s pevným a hladkým potrubím dokáží přenášet odrazem až 98 % slunečního paprsku, proto se řadí svojí účinností na vrchol současných světelných prvků. Navíc, v porovnání s méně efektními systémy využívajícími levné flexibilní potrubí (tzv. husí krky z alobalu), je účinnost hladkého systému až trojnásobná.
Světlovod dokáže přinést 3x až 12x více světla než běžná 100W žárovka a využívá přírodní zdroj slunce, které je pro všechny zdarma!
Světlovod má nespornou výhodu v tom, že nepřenáší teplo do domu, takže prostor nepřehřívá. Díky vynikajícím tepelněizolačním vlastnostem se velmi často světlovody používají v nízkoenergetických domech.
Návratnost investice z hlediska úspory elektrické energie je něco přes 7 let v závislosti na umístění, a proto se spíše zdůrazňuje přínos zdravého denního světla a zvýšení komfortu bydlení.

Výběr světlovodu
Při výběru světlovodu je velice důležité zvážit, jaký systém přenosu paprsků využijete. Celý světelný prvek musí být vyvážený a každá jeho součást má svůj význam. Světlovody se dodávají v různých průměrech potrubí (od 230 mm do 1000 mm) a právě to výrazně ovlivní konečný efekt. S návrhem nejvhodnějšího typu světlovodu se obraťte na specialisty, kteří přesně vědí, kolik světla je nutné přivést a jak velký světlovod to dokáže splnit. Současně hraje také významnou roli orientace světlovodu na střeše dle světových stran. Pokud je to možné, doporučuje se umístit světlovod na jížní stranu střechy, případně tak, aby požadavky na osvětlení odpovídaly osvětlené straně střechy (např. východ-západ).

Vyvážený efekt
Moderní koupelna, kuchyň, schodiště či chodba se mohou z různých stavebních důvodů realizovat bez oken, pak oceníte služby světlovodu. Výhodou je i doba montáže, protože světlovod lze zabudovat do střešního systému i dodatečně, v době používání stavby a hlavně během krátké doby, nejčastěji jednoho dne. Samozřejmě je ale lepší zhodnotit míru osvětlení již při probíhající stavbě a zabudovat ještě před dokončením, jelikož jsou vidět nosné prvky, kterým je nutné se vyhnout.
Šero není příjemné
Světlovod dokáže významně oživit všechny prostory, kde byste se nemuseli cítit dobře kvůli nízké hladině osvětlení. Kvalitní a vyvážené osvětlení má výrazný zdravotní přínos jak psychologický tak fyziologický.
Světlovod může oživit a zatraktivnit celý dům za rozumnou cenu. Cena světlovodů začíná na 9 405 Kč a nejprodávanější průměr se pohybuje kolem 13 000 Kč, což je sice částka vyšší než za běžné okno, ale zase získáte osvětlení právě tam, kde nelze běžné okno použít, nebo nemá patřičný přínos.
Nejlépe je však světlovod vidět na vlastní oči, což je možné na výstavišti v Brně na vzorovém domě Karolína v areálu EDEN, kde je světlovod využit na osvětlení schodiště. Druhé předváděcí místo pro veřejnost je v Praze v Expocentru Hoffmanův dvůr ve Vinoři.
Více informací naleznete na www.abcweb.cz.
Zdroj: vnitřní databáze firmy ODL inc. A SUNPIPE®.

Autor: Ing. Radim Otýpka
radim.otypka@abcweb.cz

ABC - American Bohemian Corporation, s.r.o.
Ledárenská 57, 620 00 BRN
tel.: +420 545 234 444, fax: +420 545 234 443
e-mail: info@abcweb.cz, http://www.abcweb.cz