Zakoupíte-li si tepelné čerpadlo řady WPF, získáte k němu zdarma solární set v hodnotě až 107 000 Kč. Tento solární set obsahuje dva solární panely o celkové absorpční ploše 4,8 m2, montážní rám spolu s držáky na šikmou taškovou, šindelovou, nebo plochou střechu. Kromě samotných solárních panelů s montážními rámy set obsahuje i solární regulaci, solární čerpací jednotku, solární kapalinu, expanzní nádobu  a hlavně i solární akumulační zásobník teplé užitkové vody o objemu 400 nebo 500 litrů. Solární panely předávají energii ze slunečního záření prostřednictvím solární kapaliny přímo do akumulačního zásobníků teplé užitkové vody, nebo do akumulačního zásobníku topení. Tyto dva solární panely jsou schopny průměrně vyrobit až 2000 kWh tepla za rok, což je stejné množství tepla, které spotřebuje rodina během jednoho roku při každodenním sprchování po dobu 20 minut nebo při každodenní přípravě jedné horké koupele. Solární panely se kombinují se zemními tepelnými čerpadly nejen kvůli levnému ohřevu teplé užitkové vody, ale zejména kvůli prodloužení regenerační přestávky vrtů. Prodloužení regenerační přestávky výrazně zvyšuje střední teplotu vrtů a tím se výrazně zvyšuje topný faktor, neboli účinnost tepelného čerpadla. Topný faktor je velmi zjednodušeně řečeno hodnota, říkající kolikrát více získáme z tepelného čerpadla tepla, než kolik mu dodáme elektrické energie. U kvalitních tepelných čerpadel země-voda se hodnota tohoto topného faktoru pohybuje v rozmezí od tří do pěti v závislosti na teplotě otopné vody v topné soustavě a na teplotě zdroje energie, tj. vrtů nebo plošného kolektoru. Zvýšení střední teploty vrtů o 5 °C představuje zvýšení topného faktoru až o 20 %.  Průměrná teplota vrtů bývá na začátku topné sezóny v rozmezí od  5 do 10 °C a ke konci topné sezóny se může přiblížit k nule. Další neopominutelnou výhodou kombinace solárních panelů se zemním tepelným čerpadlem, kromě prodloužení regenerativní odstávky vrtů, je i menší počet moto-hodin kompresorů a tím prodloužení celkové životnosti stroje minimálně o 10 %, tj. až o dva roky. Solární panely pomáhají připravovat teplou užitkovou vodu a dodávaná regulace zdarma umí přečerpávat teplo i do topení. Není však nic neobvyklého rozšíření regulace i pro další odběrná místa, například pro připojení bazénu k solárním panelům, které dodáváme zdarma. Připojení bazénu není nikterak složité a navíc výrazně zvyšuje výtěžnost solárních panelů. Zvýšení výtěžnosti se projevuje převážně v přechodném období, kdy je venkovní teplota například +15 °C a solární panely se zahřejí maximálně na teplotu 35 °C. Toto teplo se do zásobníku teplé užitkové vody čerpat nedá. Je to způsobeno skutečností, že v zásobníku teplé užitkové vody vyžadujeme určitou minimální teplotu teplé vody například 42 °C na sprchování. Protože ale bazén zpravidla vytápíme na teplotu okolo 28 °C, dá se solární energie využít pro ohřev bazénové vody. Ohřev bazénu bývá obecně řečeno vždy velmi energeticky náročný a vytápět bazén pouze zemním tepelným čerpadlem se v zásadě nedoporučuje. To, proč kombinovat zemní tepelná čerpadla se solárními panely, jsme si vysvětlili a to, že to je správná volba, vědí i úředníci na státním fondu životního prostředí, protože na tuto sestavu je dosažitelná dotace ve výši až 190  000 Kč. Pro úplnost si můžeme uvést příklad. Zemní tepelné čerpadlo o výkonu 10 kW spolu se solárním setem v akční nabídce stojí místo původních 313 tisíc pouze 209 tisíc. Tato cena je bez DPH a montážních prací a není v ní započtena dosažitelná dotace 190 tisíc ze státního fondu životního prostředí. Naše akce je množstevně omezena, vyřizovány budou jen rezervované zakázky. Nezávazně rezervovat sestavu můžete na adrese http://poptavka.stiebel-eltron.cz/akce-wpf-sol-set-2010/ nebo písemně na níže uvedené adrese. Společnost pomůže s přihlášením do dotačního programu Zelená úsporám, který se má od února opět rozběhnout. Tím výhodnost investice ještě zvýšíte.

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
K Hájům 946, 155 00 Praha 5
tel.: 251 116 140, fax: 235 512 122,
e-mail: info@stiebel-eltron.cz, www.stiebel-eltron.cz, www.tepelna-cerpadla.cz