Protože teplo je předáváno velkou podlahovou plochou, je rozložení teploty vzduchu v místnosti jiné než je obvyklé a blíží se více ideální charakteristice zaručující tepelnou pohodu. To nám zároveň přináší úspory energie.
Elektrické topné rohože lze snadno přizpůsobit půdorysu jakékoliv místnosti a rozdílnými měrnými topnými výkony nabízí řešení i pro různé podlahové krytiny.

V letošním roce uvede firma AEG na trh nový základní model topné rohože a digitálního termostatu.
Tyto nové výrobky rozšíří současný sortiment standardní a komfortní řady dodávané pod označením THERMO BODEN TBS. Velmi zajímavé budou z hlediska jednoduchosti objednávky komplety obsahující pro montáž nezbytné prvky (topná rohož, regulátor s čidlem, ohebné instalační hadice, instalační krabice pro montáž pod omítku a 90° kolínko).

Díky své nízké montážní výšce přibližně 3-4 mm je systém vhodný nejen pro novostavby, ale též pro dodatečnou instalaci, např. při renovaci starých staveb. Nové topné rohože HMA mají tu výhodu, že fáze, nulový a ochranný vodič jsou integrovány v jednou připojovacím kabelu. To šetří čas při projektování a instalaci. Topná rohož má vnější izolaci z PVC, rozteč smyček je cca 8,5 cm a její tloušťka cca 3 mm. Měrný topný výkon 150 W/m2 je vhodný pro koupelny a pro instalace pod keramickou podlahou, stejně jako pro větší plochy a pro podlahové krytiny jako je koberec, dřevěná podlaha apod.
Pokládání topných rohoží je přesně tak komfortní jako jejich provoz. Jednotlivé pracovní operace jsou nepatrně odlišné vždy podle pozdější podlahové krytiny.


Pokládka topné rohože

1.    Dle pokládacího plánu zakreslení trasy a pozice pro instalační trubku čidla teploty, následné vyříznutí drážky pro instalační trubku, zbavení nečistot celého povrchu podlahy koupelny
(zametení, vyluxování), zavedení instalačních trubek do podlahy (pokračování trubky ze stěny do podlahy).
2.    Nanesení penetračního nátěru na plochu podlahy z důvodu lepší přilnavosti, soudržnosti a homogenity povrchové vrstvy.
3.    Po nanesení penetrace nechat plochu koupelny dostatečně vyschnout (min. 3 hodiny).
4.    Je možné ještě ten samý den nanést hydroizolační nátěr a nechat 1 den vyschnout.
5.    Rozložení topné rohože podle pokládacího plánu, protažení studeného (napájecího) konce k instalační krabici (první instalační trubka), protažení kabelu podlahového čidla regulace až na místo měření (druhá instalační trubka), elektrické propojení obvodu, měření ohmické zátěže.
6.    Pokrytí topné rohože elastickým flexibilním lepidlem (má dojit k zatažení lepidla do rohože), nechat jeden den vyschnout.
7.    Pokrytí lepidlem celé plochy koupelny, vyrovnání míst bez rohože, současné lepení dlažby (stejným lepidlem např. Botament M-21).
8.    Kontrola ohmické zátěže jednotlivých rohoží (hodnota odporu v toleranci ±10 %) pro vyloučení případného mechanického přerušení topného kabelu, potvrzení protokolu o odborné a bezvadné instalaci.


Podlahový temperovací systém je možno programově řídit novým „inteligentním regulátorem“ FTD 720 se spínacími hodinami. Tento regulátor automaticky vyhodnocuje, jak dlouhou dobu potřebuje podlaha při aktuální teplotě pro dosažení požadované teploty. Odpadá tak obtížné odhadování zapnutí a vypnutí a tím se optimalizuje spotřebovaná energie. Hodnotu spotřebované energie je možno vyvolat i na displeji. Všechny funkce reguluje jediný ovládací knoflík a veškeré údaje zobrazuje prosvětlený displej.

Podrobnější informace o výrobním programu  AEG HAUSTECHNIK a kompletní nabídce výrobků firmy STIEBEL ELTRON  získáte v sídle společnosti a také  na výstavě FOR ARCH  Praha ve dnech 21. – 25. září, Výstaviště Letňany, hala 4, číslo stánku 4A23.

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
K Hájům 946, 155 00 Praha 5
tel.: 251 116 140, fax: 235 512 122
e-mail: info@stiebel-eltron.cz, www.aeg-hc.cz