Právě zde sehrává svou nezastupitelnou roli odborný velkoobchod. V jeho skladech se nachází drtivá většina instalatéry nejběžněji požadovaných položek. Provozujeme rozněž e-shop pro partnery. Postačí potom jeden mail či telefon a zboží je pracovníky velkoobchodu vychystáno, případně dovezeno až na místo montáže.

Jedním z největších hráčů na trhu v oboru sanity, instalací, topení, vybavení koupelen a materiálů pro inženýrské sítě je společnost Richter+Frenzel.
O jeho aktivitách jsme měli možnost v uplynulém období hovořit s jednatelkou společnosti, paní ­Petrou Fischer, prokuristou firmy, panem Ing. Stanislavem Hasilem a vedoucí marketingu, Ing. Michaelou Filípkovou LL.M., MSc.

Jak dlouho působí společnost Richter+Frenzel na českém trhu a můžete toto působení v krátkosti zhodnotit?

Slova se ujímá pan Ing. Hasil a vysvětluje:
Naše společnost zahájila svou činnost v roce 1994 pod hlavičkou firmy Thyssen Schulte. V roce 2004 koupila společnost Richter+Frenzel všechny pobočky firmy Schulte v ČR a od tohoto roku působí společnost již pod touto značkou. Avšak od začátku svého působení na našem trhu podniká firma pod jedním IČO, což svědčí o její důvěryhodnosti, kontinuitě a neustálém rozvoji její činnosti.

Jaký sortiment produktů vaše společnost v současné době nabízí? A pro jaké stavební specializace?

Od počátku náš velkoobchod dodával zboží pro topení, sanitu, instalace a již v devadesátých letech vybudoval také sekci materiálů pro výstavbu inženýrských sítí. Významnou specializací v oblasti sanity je budování koupelnových center. V tuto chvíli jich naše společnost provozuje celkem 11, dále pak 2 další vzorkovny. Pokrytí tak máme zajištěno po celé České re­publice.

Kde jsou soustředěny vaše pobočky a jaké služby v nich svým zákazníkům nabízíte?

Pobočky se snažíme mít celoplošně po celém území ČR ve všech rozhodujících oblastech. Ke službám pro naše zákazníky patří již tradičně samoobslužný prodej instalačních materiálů na většině poboček a široký sortiment produktů pro výstavbu inženýrských sítí. Naše sklady obsahují běžně 7-8 tis skladových položek včetně zboží pro inženýrské sítě. V našem databázovém portfoliu však máme až 150 tis. položek. Pružně dokážeme reagovat také na vývoj trhu. Zde mám na mysli například zboží pro realizaci alternativních topných systémů a systémů pro ohřev vody. Pro tyto účely nabízíme i vlastní řadu solárních kolektorů. Jedná se o společný produkt s německou mateřskou společností známý pod značkou Optiline.

Zde v Praze máte vybudováno skutečně nádherné koupelnové studio. Čím je toto studio výjimečné?

Vedoucí marketingu, Ing. Michaela Filípková, LL.M., MSc vysvětluje:
Toto studio je na české poměry skutečně výjimečné. Nabízíme v něm v ČR ojedinělou možnost sestavit si model koupelny, která přímo odpovídá požadavkům zákazníka a to prostřednictvím tzv. Reality koutu a vanového a sprchového testu. Vše probíhá tak, že s pomocí našeho specialisty a posuvných stěn si v našem Reality koutu sestavíte prostor vaší koupelny přesně v měřítku 1:1. Poté si vyberete nábytek a sanitární moduly, které jsou osazeny na požadovaná místa. Okamžitě tak zjistíte, jak se vám bude v nově zařízeném prostoru pohybovat a zdali vše vyhovuje vašim požadavkům. Moduly lze v místnosti libovolně přemísťovat až do doby, kdy budete s řešením plně spokojeni.
Koupelnové centrum samozřejmě nabízí také praktické ukázky nejmodernějšího koupelnového vybavení. V několika desítkách vzorkových kójí, a to nejen na této pobočce v Praze 9 - Kyjích, ale i na 12 dalších, naleznou zákazníci výrobky významných světových značek. Jako ve všech oblastech naší činnosti i v oblasti koupelen klademe největší důraz na kvalitu, servis dodávaného zboží a péči o klienta.

V současné době postihla stavební trh určitá krize. Jak se vám daří zvládat toto nelehké období a jaká přijímáte opatření?

Odpovídá jednatelka společnosti, paní Petra Fischer:
Samozřejmě pociťujeme toto období stavební krize menší poptávkou po zboží z naší oblasti. Jsme však silná nadnárodní společnost a patříme ke třem největším organizacím s touto specializací na trhu. Z tohoto důvodu jsme přesvědčeni, že se nám krizové období podaří zvládnout. Samozřejmě reagujeme příslušnými opatřeními, optimalizujeme interní procesy společnosti a zároveň provádíme investiční činnost. Zde jsme například otevřeli na jaře letošního roku pobočku v Českých Budějovicích a na stávajících pobočkách budujeme nová koupelnová centra. 2.9.2011 jsme otevřeli naše nové koupelnové centrum v Olomouci. Dále se celkově snažíme zlepšit servis pro naše zákazníky včetně logistických opatření.

V současné době se chystá v ČR sjednocení sazby DPH. Neohrozí to spolu s rostoucím internetovým obchodem vaši spolupráci s montážními firmami?

Tuto situaci si uvědomujeme. Již nyní samozřejmě vliv internetu na obchod sledujeme. Týká se to zejména prodeje koncových prvků našeho zboží na internetu. Naší výhodou je v tomto ohledu hluboká znalost problematiky, komplexnost dodávaného zboží a služeb. Realizaci topného systému či koupelny vnímáme jako systémové řešení a ne pouze jako jednotlivé prvky vytržené z kontextu. To je důvod, proč se zaměřujeme na prodej kvalitního zboží a poradenství zákazníkům, kteří se chtějí spolehnout na kvalitní servis a záruku na veškeré zboží od jednoho dodavatele.

Jaké silné stránky vašim partnerům nabízí právě váš velkoobchod?

Naše činnost se řídí heslem kvalita, znalost problematiky, spolehlivost. Přejímáme tím filozofii mateřské společnosti. Mimo to jsme otevření, nekorupční a prodáváme zboží od špičkových, léty prověřených dodavatelů a výrobců.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

Richter + Frenzel, s.r.o.
U Technoplynu 1572/1, 198 00 Praha 9
tel.: 220 301 111, fax: 220 301 905
e-mail: info@richter-frenzel.cz, www.richter-frenzel.cz