Realizace stropního ­vytápění a chlazení představuje ­poměrně náročnou instalaci a vyžaduje mnohaleté zkušenosti, vysokou odbornost a také nasazení mnoha aplikacemi prověřených materiálů.

Firmou, která splňuje všechny výše uvedené podmínky, je německá společnost REHAU. Ta je průkopníkem a hlavním inovátorem v oblasti vývoje a produkce materiálů pro realizaci kvalitních systémů stropního, podlahového či stěnového vytápění a chlazení. O preciznosti, bezpečnosti a trvanlivosti systémů stropního chlazení REHAU nejlépe vypovídají tisíce úspěšných realizací ve vyspělých zemích EU, mezi něž patří samozřejmě Německo, Maďarsko, Česko nebo Slovensko. Za 18 let působení v této oblasti bylo v různých zemích Evropy provedeno více než 280 000 m2 stropního chlazení REHAU ve třech jeho různých modifikacích. Základem všech těchto systémů je rozvodné potrubí z hitech materiálu PE-Xa s vynikajícími mechanickými vlastnostmi, vyznačující se velkou odolností a trvanlivostí.

Značka REHAU patří mezi dlouholeté lídry stavebního trhu v segmentu plošného vytápění a chlazení. V uplynulém období byly jejich systémy využity na řadě prestižních staveb. Jednou z nich je i instalace modulového stropního chlazení REHAU při výstavbě nadstandardního rodinného domu na Frýdecko-Místecku. Využili jsme našeho krátkého setkání s panem Michaelem Blažkem ze společnosti REHAU po jeho přednášce na Dnech TZB v Českém Šternberku a v úvodu jsme se jej zeptali, jakými systémy v oblasti plošného stropního vytápění a chlazení firma REHAU disponuje. Ten záhy vysvětluje:

REHAU nabízí čtyři základní systémy a od nich se mohou odvíjet různé další varianty. První variantou je suchý způsob, kde je potrubí RAUTHERM integrováno do stropních desek podhledového systému, dále je to systém určený pod omítku, kde je potrubí RAUTHERM instalováno k vodicím lištám upevněným ke stropní konstrukci, a dále jsou to systémy BTK a oBTK, které jsou určeny k chlazení a temperování železobetonových monolitických konstrukcí.

Stropní vytápění a chlazení REHAU je spolehlivé, bezprůvanové a bezúdržbové


Kde všude nacházejí vaše systémy uplatnění?


Naše systémy jsou běžně využívány u všech typů staveb, ať již se jedná o stavby pro veřejný sektor, administrativu, bytovou či průmyslovou výstavbu či výstavbu rodinných domů. Výhodou je, že našimi systémy oBKT se dají objekty vytápět i chladit.

V čem spočívají největší výhody vašich systémů plošného stropního chlazení?

Z mého pohledu se jedná o nejkomfortnější způsob ­vytápění a chlazení. Systémy jsou bezprůvanové a naprosto bezhlučné, takže vám život neznepříjemňuje žádný hučící ventilátor. Nikde v ploše stropu nepřekážejí žádné vyústky či zařízení na stěnách, které omezují obytný i užitný prostor a nevhodně zasahují do jednotného vzhledu místnosti.

Stropní vytápění a chlazení REHAU je spolehlivé, bezprůvanové a bezúdržbové


V uplynulém období jste ­realizovali dodávku stropního chlazení na rodinný dům v oblasti Čeladné. Jaký systém je zde použit?

Realizační firma oslovila ­REHAU s tím, že klient si u nově budovaného rodinného domu přeje instalaci stropního chlazení umístěného do monolitického stropu. Jeho představa byla, že stropní chlazení bude realizováno nad všemi obytnými částmi objektu. My jsme v reakci na tento požadavek ve spolupráci s projektantem a realizační firmou z oblasti vytápění vytvořili návrh technického řešení. Ten spočíval v umístění prostupů světel a instalací do půdorysů jednotlivých stropů. Do plochy stropů pak byly navrženy prefabrikované moduly oBKT, které zajišťují dostatečný chladící výkon v každé místnosti. Vytvořený projekt řeší také přesný výkres umístění jednotlivých modulů včetně připojovacího potrubí od rozdělovačů. Projekt tedy určuje číslo a velikost modulu, čímž je jeho umístění ve stavební konstrukci jasně dané. V den montáže se moduly přivezly v systému just in time na stavbu, přičemž každý z modulů byl označen štítkem určujícím jeho umístění. Následně byl uložen na požadované místo a propojen s připojovacím potrubím k rozdělovačům. Následovala tlaková zkouška těsnosti potrubí. Pak přišli na řadu železáři s kompletním vyvázáním armatury stropu. Před finální betonáží stropu byla provedena další tlaková zkouška, zdali nedošlo k poškození trubek, a pak již následovala samotná betonáž a zmonolitnění stropu. Při aplikaci stropního chlazení je velmi důležité provedení kvalitního bednění a betonáže stropní konstrukce, a to proto, že tyto systémy většinově využívají pohledové betony jako finální řešení úpravy podhledu stropu. Naše stropní chlazení tak nyní bude v budoucnu vytvářet příjemné klima nad obytnými prostory ložnice, společenské místnosti, vstupní halou i rozsáhlou pracovnou téměř v celé ploše těchto místností.

Stropní vytápění a chlazení REHAU je spolehlivé, bezprůvanové a bezúdržbové


Proč si vybrat právě značku REHAU a v čem tkví nejsilnější stránky vašich systémů vytápění a chlazení?

Prvořadými a zásadními důvody, proč vybrat naše systémy pro temperování a chlazení nosných betonových konstrukcí, je jejich vysoká bezpečnost a dlouhodobá životnost. Ta je deklarována po celou dobu životnosti stavby. Jejich základem je trubka RAUTHERM S, PE Xa a násuvné objímky, které trvale utěsní příslušná spojovací místa, díky čemu je lze používat bez revizní šachty. Díky tomu jsou naše systémy vysoce spolehlivé a bezúdržbové. Dále jsou to rychlá a přesná montáž, možnost výroby modulů ve variabilních rozměrech a jejich dodávka na stavbu v systému just in time. Hlavní výhodou těchto systémů je však především jejich vysoká účinnost, úspornost a bezprůvanový provoz.

Očekáváte v budoucnu zvýšení zájmu o vaše systémy stropního chlazení?

Určitě ano. Z naší každodenní praxe vyplývá, že nároky na chlazení budov se rok od roku zvyšují. Je to dáno neustálým oteplováním klimatu, což se projevuje zvyšujícími se letními teplotami i vyšším počtem podílu tropických dnů. A zdaleka již neřešíme jen rozsáhlé objekty či nadstandardní vily, ale přibývá i zájemců u zcela běžných rodinných domů. Jsem proto přesvědčen, že spokojených uživatelů našich systémů stropního chlazení bude v budoucnu rychle přibývat.

Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí

Ivo Románek