Vzhledem k naléhavosti situace a omezeným finančním prostředkům, které města a obce mají, se jako rychlé a úsporné řešení nabízí výstavba montovaných budov.

„Jsme jednou z nejmladších obcí ve středočeském kraji, průměrný věk je u nás osmadvacet let. Také proto jsme museli najít způsob, jak relativně v krátkém čase a za dobrých finančních podmínek zvýšit kapacitu našich mateřských škol. Montovaný systém staveb WAREX tyto podmínky splnil a my tak můžeme v tomto školním roce umístit 112 dětí do nové školky Kostička,“ vysvětluje starosta Milovic Lukáš Pilc.

Výstavba nové mateřské školy v milovické Tyršově ulici trvala pouze tři měsíce. Dva přízemní pavilony postavené ve tvaru písmene L pojmou až 112 předškoláků, jeden z nich je koncipován pro dvě třídy po osmadvaceti dětech. „Montované stavby systému WAREX umožňují pružně reagovat na výkyvy v poptávce po místech v mateřských školách,“ potvrzuje ředitel společnosti WAREX Antonín Fryč a dodává: „V okamžiku nižší poptávky je možné montované novostavby a přístavby rychle a levně přestavět na budovu jiného určení. Například na byty, dům pro seniory nebo třeba knihovnu.“

Systém montovaných staveb WAREX umožňuje zrychlený postup výstavby díky prefabrikovaným prvkům jako je ocelový skelet nebo obvodový plášť. Další výhodou je velmi jednoduchá změna vnitřní dispozice za minimálních nákladů. Uvnitř dispozice nejsou nosné stěny, pouze sloupy, a příčky lze libovolně přesouvat. Montované stavby lze zakoupit také v různém stupni rozpracovanosti.

WAREX spol. s r.o.
tel.: +420 606 699 094
www.warex.cz, e-mail: miroslava.saldova@warex.cz