Na okraji Prahy vyrostla moderní hala v barevném provedení dle korporátního design manuálu a pod jednou střechou jsou zde kompletní výrobní a skladovací prostory, zázemí pro pracovníky výroby a kancelářské prostory pro TH zaměstnance.
V průběhu června si na nás udělali čas ředitel závodu LOP, Ing. Milan Nocar a ředitel společnosti Elumatec, která závodu LOP nedávno dodala a nainstalovala nové obráběcí centrum, Ing. Alois Tesař.

Pane Nocare, kdy vznikla myšlenka vybudování nového závodu LOP, jak dlouho trval proces příprav, samotné výstavby až k finálnímu přestěhování závodu a znovuobnovení výroby?

Vybudování nového závodu LOP mělo souvislost s původním umístěním. Areál v Praze Řeporyjích byl zastaralý, částečně byl umístěn na cizích pozemcích a hlavně na konci roku 2010 končilo stavební povolení na provozování části areálu, kde náš závod sídlil. V listopadu a prosinci 2009 se uvažovalo o dvou budoucích variantách, získat prodloužení povolení na provoz areálu a částečně ho modernizovat nebo vybudovat závod nový, a to buď na zelené louce či využít nějakého stávajícího objektu. Po zhodnocení všech pozitiv a negativ bylo rozhodnuto přesunout výrobu do nových prostor. V únoru 2010 byla za nejvhodnější lokalitu zvolena varianta VGP Parku v Praze - Horních Počernicích.
Práce na nové hale začaly na přelomu února a března s tím, že termín pro zahájení výroby byl stanoven na konec července. Projektovalo se paralelně se stavbou, termín byl opravdu krátký a velice často se právě dokončená dokumentace nesla rovnou na staveniště. Kolaudace haly proběhla 30.6. a obratem jsme začali přesouvat vybavení dílny a zařizovat kanceláře pro TH zaměstnance. Samotné stěhování proběhlo hladce, strojní vybavení bylo připraveno k 21.7. a v ten den se zároveň přesunuli všichni zaměstnanci. 22.7. od 13.00 jsme byli opět akceschopní v plné síle. Dá se konstatovat, že od zahájení prací do plného provozu vše trvalo 5 měsíců. Myslím, že to je dobrý výsledek.

Co konkrétně bylo předmětem modernizace závodu LOP a co jste schopni zde vyrobit?

Vzhledem k tomu, že jsme měli příležitost si celý provoz závodu připravit sami, ušili jsme ho sami sobě na míru. Snažili jsme se hlavně o maximální optimalizaci provozu. Do té doby jsme měli jen představy, jak asi by se nám vše líbilo. Uvádění těchto představ do reálného života bylo velice zajímavé, diskuze se vedla často poměrně bouřlivá, v každém případě se většinu našich představ povedlo zrealizovat. Bylo nutné promyslet i budoucí rozvoj a vše tomu přizpůsobit. Co konkrétně? Těžko odpovědět. Kompletní provoz získal nový řád, byl zaveden nový systém skladování, komunikace, informační systém o průběhu výroby a v neposlední řadě všichni zaměstnanci přišli do nových důstojných prostor. I to hraje velkou roli. Ptal jste se, co jsme schopni vyrobit. Díky vybavení a prostorovým možnostem skoro vše, tedy alespoň to, s čím jsme se doposud setkali.

Jaká je současná kapacita výroby? Byla navýšena?

Kapacita výroby je v každém případě mnohem vyšší a celkový proces je mnohem efektivnější než v původním působišti. Kapacita je vždy odvislá od konkrétních projektů, je tedy těžké kapacitu obecně kvantifikovat např. v metrech čtverečných vyrobených konstrukcí.

Jednu z posledních investicí, kterou jste provedli v souvislosti s modernizací, bylo pořízení nového obráběcího centra. Z jakého důvodu jste stroj pořídili a proč zvítězil stroj od firmy Elumatec?

Již při návrhu prostor výrobní haly jsme počítali s rezervou do budoucna, bylo zde připraveno místo pro další obráběcí centrum. Důvod byl celkem jednoduchý, zvýšení kapacity obrábění a snížení rizik. K dispozici jsme měli jedno centrum SBZ 150 z roku 2005 a jedno centrum Phantomatic T4 z roku  2003. V případě, že by se na SBZ 150 cokoliv pokazilo, těžko bychom nahradili výpadek vlastní kapacitou. Je také mnohem snazší výrobu rozdělit na dvě centra a dosáhnout lepší optimalizace výrobních časů.

„Výběrové řízení obráběcího centra bylo velmi pečlivé a probíhalo zhruba půl roku.  Každá společnost obdržela typické profily pro naši specifickou výrobu s vysokým nárokem na obrábění. Pozorovali jsme průběh obrábění, výsledek a kvalitu obrobených prvků, chování stroje, konstrukci stroje, řídicí systém stroje, programovací software a další doprovodné parametry. Nakonec jsme se rozhodli pro stroj SBZ 151 od firmy Elumatec, který umožňuje výkonné efektivní obrábění s možností produktivního využití pilového kotouče. Navíc spousty příslušenství a například i software lze používat i pro starší centrum SBZ 150“, doplňuje výrobní náměstek závodu LOP, pan Martin Lukeš a ochotně odpovídá na další dvě otázky.

Jak vůbec probíhala dodávka tohoto zařízení?

Stejně jako výběrové řízení, tak i dodávka byla předem pečlivě plánována a v pondělí 11.4. okolo 15. hodiny jsme měli stroj před halou (tento čas byl záměrně zvolen tak, abychom omezili pouze druhou směnu, při které je na hale o trochu méně pracovníků). Stroj byl z kamionu složen jeřábem a po hale převážen speciálními válečkovými vozíky. Okolo 18. hodiny byly základní díly stroje usazeny a připraveny pro montáž. Vlastní montáž a odzkoušení stroje v provozu probíhalo zhruba týden a týden na to probíhalo školení personálu, při kterém se již obráběly kusy do výroby. Každý pracovník obdržel certifikaci na proškolení. Myslím si, že zavedení stroje do výroby proběhlo vynikajícím způsobem.

Jak byste hodnotil dosavadní fungování zařízení, jeho využití a vůbec celkovou spokojenost či nespokojenost s novým obráběcím centrem SBZ 151?

Tak jako při každém náročnějším projektu, tak i při tomto se při zavádění do výroby vyskytly nové problémy a výzvy. Většinu z nich se podařilo vyřešit velice operativně přes telefon, případně přes vzdálené připojení z německé centrály. Tyto prvotní „porodní bolesti“ se vyskytovaly pouze v samotném začátku. Podpora od Elumatecu byla výborná. Nyní centrum neustále obrábí efektivně ve dvou směnách v požadované přesnosti. Nezaznamenáváme téměř žádné problémy a dokážeme obrobit cokoliv (pro naše účely). Stroj plní naše očekávání na 100 %.

Další otázky již patří panu Ing. Aloisi Tesařovi. Pane Tesaři, mohl byste čtenářům a investorům, kteří zatím neznají vaši společnost, přiblížit společnost Elumatec?

Firmu Eugen Lutz založil v roce 1928 pan Eugen Lutz senior ve městě  Dürrmenz (dnes část města  Mühlacker). Firma fungovala jako slévárna na výrobu dílů pro pískové formy lehkých kovů. Do roku 1930 se  datuje  počátek firmy Elu - výroba strojů v Mühlacker-Lomersheimu s prvním sériovým výrobkem  Elu - bruska MT 1. 

Byla to revoluční  bruska  ve světě truhlářství.  Asi největší význam pro současné výrobní zaměření firmy měl rok 1966, kdy firma Elu začíná s výrobou strojů na opracování hliníku a plastů. Jedním z původně vyvinutých strojů byla jednovřetenová kopírovací fréza AS 70, která sloužila k vyfrézování otvorů pro kování.

V následujících letech se na rýsovacím prkně objevují další stroje jako dvoukotoučová pokosová pila DG 79, DG 184 a další pily na přířez profilů. Zajímavé datum v historii firmy představuje také rok 1984 – tehdy byly veškeré elektrické nářadí a stroje na opracování dřeva prodány firmě Black&Decker. V tomto roce se taktéž změnil název firmy Elu na nynější Elumatec.
V roce 2005 se firma stěhuje do nových výrobních prostor poté, co byla dokončena nová stavba v sídle firmy v Mühlacker-Lomersheimu. K dispozici přibylo 8 200 m2 výrobní a administrativní plochy. Nově postavené informační centrum nabízí rozsáhlejší pohled na stroje: na celkové ploše 2 000 m2 můžete shlédnout stroje Elumatec například při testovacím provoze.
Firma Elumatec má zastoupení ve více než 40 zemích světa.

Servis, údržbu, montáž strojů a školení zajišťují  technici, kteří jsou proškolováni ve výrobním závodě.

Jaké jsou hlavní aktivity vaší společnosti a jaké produkty a služby nabízíte?

Společnost Elumatec CZ s.r.o. byla založena v roce 2006 s cílem přiblížit zákazníkům služby jako je servis, školení a montáž strojů. Naší cílovou skupinou zákazníků jsou výrobci hliníkových oken, dveří a fasád, ale také firmy vyrábějící plastová okna a průmyslové firmy zpracovávající hliníkové profily. Naše nabídka produktů obsahuje především stroje na opracování hliníku, jako např. pily, frézy, stroje na spojování hliníkových profilů a obráběcí centra pro různá průmyslová odvětví.
Soustavnou podporou zákazníků a přítomností na trhu se nám daří zvyšovat náš obchodní podíl na trhu a zajišťovat spokojenost s našimi službami a výrobky.

Jak dlouho spolupracujete se společností Skanska LOP a jaký je váš pohled na úspěšnou dodávku stroje SBZ 151?

Naše spolupráce se společností SKANSKA byla zahájena roku 2004, kdy jsme firmě dodali pilu DG 104 na přířez hliníkových profilů, a pokračuje i nadále k oboustranné spokojenosti. Následující rok společnost investovala do obráběcího centra SBZ 150, které jí zajišťovalo vysokou produktivitu při možnosti obrábět velké profily blokových fasád 5-osým vřetenem včetně přířezu těchto profilů. Koupě tohoto centra se ukázala jako dobrá investice a rozmach firmy v následujících letech  to jenom potvrzuje. Tento stroj pracuje bez jakýchkoli potíží dodnes. V letošním roce se firma rozhodla investovat do vyšší verze obráběcího stroje, a sice do SBZ 151.

Pojďme se podívat na obráběcí centrum SBZ 151 podrobněji. Co vše takový stroj dokáže?

Zdokonalený špičkový model obráběcího centra nabízí větší dynamiku a efektivitu v oblasti opracování hliníkových a kovových profilů při průmyslovém použití.

S novými vlastnostmi a mnohem větší silou a dynamikou než doposud prezentuje Elumatec své vedoucí postavení na trhu s obráběcími centry. Obráběcí centrum tyčí SBZ 151 je přizpůsobeno vyšším nárokům na požadavky v průmyslovém kovoobrábění. Především při opracování hliníkových a kovových profilů s nosnou funkcí a masivními průřezy vnáší stroj svou sílu – a také tehdy, pokud se jedná o výrobu středních až velkých sérií.  Zde je přesnost požadována právě tak jako rychlost jednotlivých pracovních kroků. Pro opracování silnostěnných profilů je k dispozici vřeteno o výkonu 21 kW, které je  výkonnější než vřeteno dodávané doposud. Novinkou je možnost použít kompaktní převodovku pro zvýšení točivého momentu na vřetenu, a řezat tak kovové profily. Pracovní místo se dá rozdělit, což umožňuje pracovat v kyvadlovém režimu. Bez kyvadlového režimu je možné podle provedení obrábět tyče až o délce 16 m. Sériově dodávané samostatné posunování upínek umožňuje paralelní práci a mimo jiné rozdílné taktovací varianty, které přispívají k efektivnímu pracovnímu procesu. S číselným 5-osým řízením je možné profil opracovat ze všech 5 stran libovolnou kombinací úhlových hlav.

Jako alternativa může být integrována úhlová hlava umožňující opracování ze šesté strany. Úhly je možné volně programovat v ose A +/- 110° a v ose C +/-185°. To umožňuje náročná opracování profilů s komplexní geometrií, jako jsou kombinace úhlů na šikmých plochách. Alternativně dodávané vibrační měření současně automaticky vyrovnává tolerance profilu.

V automatickém zásobníku nástrojů se nachází 20 pozic pro nástroje, které je možno na přání automaticky přeměřit přímo v zásobníku.

Dodáván je také zásobník pro pilový kotouč o průměru 500 mm. Zcela nové je ovládací řízení eluCad 2.0. Grafické zobrazení znázorňuje profil ve 3D zobrazení, má intuitivní obsluhu a je vybaveno asistentem, který vede obsluhu a podporuje ji při výběru nástrojů. Alternativně mohou být pracovní listy a data optimalizovány přímo z kalkulačního a CAD programu. Kromě tohoto programu lze alternativně použít program PUMA-System®  vhodný zejména pro použití v kovovýrobě nebo průmyslu. Nová je rovněž možnost předávat data 3D-modelů přímo ke konvertování v programu eluCad nebo PUMA-System®. Svou flexibilitou a kapacitou se prezentuje přepracované obráběcí centrum tyčí SBZ 151 jako silný nástroj v oblasti průmyslového obrábění hliníkových a kovových profilů. Mnohostranné je jeho využití při výrobě zimních zahrad a blokových fasád a klasických fasád sloupek-příčka.

A nyní opět otázka pro pana Nocara. Všude kolem se mluví o krizi ve stavebnictví. Jak se s ní vyrovnáváte vy?

V tuto chvíli asi není jediný konkurent, který by krizi nepocítil. Zakázek není mnoho, velké projekty prakticky nejsou. Snažíme se maximálně optimalizovat procesy. Určitě nám k tomu pomohla i modernizace výroby a investice s tím spojené. Hledáme úspory hlavně u sebe, snažíme se minimalizovat vlastní náklady. Ještě před vypuknutím krize jsme si vytyčili cíl pokusit se proniknout na trhy s působností business units SKANSKA v Evropě. Tehdy jsme to považovali za jednu z možných příležitostí pro další rozvoj. V loňském roce se nám podařilo získat dva projekty v Norsku a jeden v Polsku. Hodně komunikujeme s kolegy ve Švédsku a nově jsme zahájili spolupráci na přípravě zajímavého projektu v Maďarsku. Zdá se, že do budoucna by tyto aktivity mohly částečně kompenzovat propad zakázek na domácím trhu. Veškeré projekty v cizině ovšem mají svá specifika. Cizí jazyk, jiné zvyklosti a způsoby řízení, odlišné zákony a nakonec cena, samozřejmě musí vše zahrnovat a musí být tržní.

Vraťme se k aktivitám závodu LOP. Jaké aktuální projekty právě realizujete? Mohl byste je charakterizovat?

Zmínil jsem Norsko a Polsko. V Norsku se jedná o dva projekty v Bergenu - budovu soudu a novou budovu univerzity. První projekt je prakticky dokončen a univerzitu bychom měli kompletně dokončit na podzim. V Norsku je to „velká“ škola, oba projekty mají podstatné zpoždění se stavební připraveností oproti předpokladům a oba mají specifické řízení, které si v našich podmínkách v ČR naprosto nedovedu představit. Dělá se to tam zkrátka trochu jinak.

Co se týče projektu ve Wroclawi, tam jsme v červenci dokončili montáž elementů na objektu „A“ a zbývá dokončit přízemí a markýzu. Netrpělivě očekáváme oznámení o zahájení stavby objektu „B“, což je identické dvojče a v současnosti jsou hotovy práce na zakládání. Projekt je řešen tak, aby splnil požadavky na Golden LEED. Tímto projektem byla odstartována činnost nového obráběcího centra SBZ 151. Od samého začátku bylo centrum plně využito a předpoklady o zrychlení výroby se jednoznačně potvrdily.

V Praze aktuálně finalizujeme fasádu na objektu Imoba II, v průběhu září bychom měli dokončit realizaci na zakázce Qubix. Nově rozjíždíme zakázku City Green Court. Jde o projekt, který běží napříč naší společností. Investorem je Skanska Property, generálním dodavatelem pak naše divize Pozemní stavitelství. Naprostá většina subdodávek je zde realizována vlastními zdroji a to je velice pozitivní.

Mimo to běží poměrně dost zakázek menšího rozsahu v řádech několika milionů korun. Nedostatek práce aktuálně nepociťujeme, samozřejmě by zakázek mohlo být trochu více, hlavně těch větších. Dlouhodobý výhled se prakticky nedá naplánovat. Je třeba brát i menší a malé zakázky, spousta z nich je zajímavá. Vypíchnul bych určitě klubovnu na golfovém hřišti Čertovo břemeno. Zakázka je svým rozsahem nevelká, ale je součástí velice zajímavého objektu. Osobně jsem velmi rád, že jsme tuto zajímavou subdodávku realizovali.

Uplatnili jste na těchto stavbách nějaká zajímavá řešení?

Kromě toho, že stavba City Court je prvním projektem ve střední Evropě s precertifikací LEED Platinum, se samozřejmě objevují i zajímavosti a netradiční řešení. V souvislosti se City Courtem je rozhodně zajímavé řešení venkovního zastínění, které je jedním z důležitých prvků v konstrukci fasády, a to i z hlediska hodnocení LEED. Architekt projektu Guillermo Murcia z architektonického studia Richard Meier & Partners Architects LLP z New Yorku navrhl na jižní a západní fasádě tzv. „stínicí ploutve“. Původní návrh architekta byl jediný hliníkový profil. Tento koncept ale narazil na výrobní možnosti hliníkových extrudovaných profilů. Konečným řešením je prvek sestavený pomocí 3 hliníkových profilů, spojovaných pomocí nasouvacích zámků. Zvláštní konstrukční řešení vyžadovalo i samotné kotvení „ploutve“ do fasádního elementu. Po výrobě a odsouhlasení prototypu, jehož vývoj zabral několik měsíců, byla v průběhu května zahájena výroba 300 kusové série.

Jak to vypadá s projekty v ČR vzhledem k poklesu stavebního trhu?

Tato otázka je spíše pro nějakého schopného analytika. Náš obor je spojen především s komerčním developmentem a ten se zvedá velice pomalu. Navíc zde panuje velmi silná konkurence dalších výrobců. Osobně doufám, že poroste poptávka po objektech šetrných k životnímu prostředí, že bude pro investory a businessmany zajímavé a prestižní v těchto objektech sídlit. Zde vidím určitě naše šance. Takových budov u nás mnoho není a můžeme nabídnout zkušenosti naší společnosti s projekty v LEED standardu.

Jak se podle vás bude vyvíjet situace ve vašem oboru v následujícím období a jaké máte plány?

Myslím, že situace se nějak rapidně k lepšímu nezmění. Pokles stavební výroby je enormní, je nutné stále pracovat na optimalizaci vlastních procesů, vlastních nákladů a situaci se umět přizpůsobit, umět přežít. U toho všeho nezapomínat na rozvoj, který je důležitý hlavně z dlouhodobého hlediska.

Co se týče našich plánů, chceme rozvíjet spolupráci se Skanskou v zahraničí, udržet si pozici první volby na projektech realizovaných generálněkontraktorskými závody Skansky v ČR a na Slovensku a být i žádaným subdodavatelem pro další velké stavební společnosti. Toho lze dosáhnout jen kvalitně odvedenou prací za tržní cenu a o to se budeme snažit, to je podle nás správná cesta.

Ing. Tesař doplňuje: „I když stavební výroba zatím spíše stagnuje a v následujícím roce se mnohem lepší situace neočekává, pro nás se tento rok vyvíjí velice pozitivně. Podařilo se zrealizovat projekty, o kterých firmy začaly  uvažovat již v předchozím období. Nastala totiž situace, kdy výrobní firmy již nemají velký manipulační prostor pro nákup materiálu na stavební výplně, a proto se více věnují zefektivnění vlastní výroby. Z tohoto důvodu firmy volí stroje flexibilní a s vysokou kapacitou, aby mohly pokrýt co největší oblast poptávaných zakázek. I v této ekonomicky nesnadné době vzniká řada pěkných a velkých projektů, při jejichž realizaci nabízí firma Elumatec komplexní poradenskou činnost v oblasti opracování profilů pro stavební prvky.“

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

Skanska a.s.
divize Pozemní stavitelství, závod LOP
Do Čertous, 193 00 Praha - Horní Počernice
tel.: 267 095 651, fax: 267 310 787,
www.skanska.cz

Elumatec CZ, s.r.o.
Vídeňská 104, 252 42 Vestec
tel.: 244 464 236, fax: 244 463 986
Ing. Alois Tesař,  jednatel - tel.: 731 485 419
e-mail: info@elumatec.cz, www.elumatec.cz