Austin Powder Service CZ s. r. o. byl zapsán do obchodního rejstříku v roce 2001 a v roce 2003 došlo k převodu 100% obchodních podílů na společnost Austin Detonator s.r.o. (dále v textu jen „AD“), Vsetín. Na konci roku 2010 jsme společně s mateřskou firmou zrealizovali akvizici do společnosti DESTRUKCE Třebíč s.r.o., která bude k 1. 8. 2011 završena fúzí.
Austin Powder Service CZ s. r. o. je součástí nadnárodní korporace Austin Powder Company (Cleveland, Ohio, USA), která působí po celém světě v oblasti vývoje, výroby a používání výbušnin v těžebním a stavebním průmyslu. Tradice této korporace sahá až do roku 1833.

Austin Powder Service CZ s. r. o. je spolehlivým dodavatelem trhavin, roznětných systémů a servisních služeb v oblasti trhacích prací. Naše společnost se aktivně podílí na zavádění moderních a progresivních technologií a výrobků při provádění trhacích prací, kde se specializujeme na povrchová pracoviště (lomy), na stavební práce (zářezy při výstavbě komunikací, šachty, jímky) a na dodávky služeb a materiálu pro trhací práce v tunelech.

Naše obchodní aktivity jsou zaměřeny na Českou republiku, zejména v těchto oblastech:
•    komplexní dodávky trhacích prací včetně vrtacích prací a sekundárního rozpojování
•    nákup a prodej výbušnin pro průmyslové použití a prostředků trhací techniky z produkce obchodně-výrobní skupiny Austin
­Powder International
•    vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava nákladní v režimu ADR,
•    přípravné práce pro stavby, vrty pro kotevní systémy atp.
•    výzkum, vývoj, výroba a zpracování výbušnin

Procesy nutné k zajištění uvedených činností jsou certifikovány podle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14 001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Austin Powder Service CZ s. r. o. je velmi flexibilní firma, a proto s každým zákazníkem spolupracujeme individuálně, podle jeho potřeb a společně hledáme a nalézáme optimální řešení v problematice používání výbušnin. Určitě se můžeme pochlubit úspěšnou spoluprací s těžaři velkého formátu, jako jsou Českomoravský štěrk, a.s., Kamenolomy ČR s.r.o., CEMEX Sand s.r.o. a další, pro které každý rok připravujeme cca 4 miliony tun rubaniny, převážně metodou clonových a plošných odstřelů.
V loňském roce jsme zavedli do běžného používání při trhacích pracích v lomech elektronické rozbušky E*Star z produkce Austin Detonator a v současné době spolu s našimi zákazníky zkoumáme vliv jejich použití na fragmentaci odstřelů a celkový ekonomický přínos při následném zpracování rubaniny.

Velmi si vážíme i toho, že jsme mohli v uplynulých letech získat bohaté zkušenosti při realizaci zakázek na dodávky výbušnin, trhací techniky a inženýrských činností na velké stavby podzemních děl a tunelů. Ve spolupráci s firmou Mital s.r.o. jsme pro Metrostav a.s. realizovali dodávky výbušnin na stavbu železničních tunelů Hněvkov II u Zábřehu na Moravě a dodávky výbušnin a zajištění provozu skladu výbušnin na stavbu železničních tunelů na Novém spojení v Praze. Velmi úspěšná byla také spolupráce s firmou SKANSKA BS a.s., kdy jsme v letech 2007 – 2008 realizovali dodávky výbušnin a inženýrskou činnost při výkonu trhacích prací při ražbě tunelů na stavbě 513 – silničního okruhu kolem Prahy v úseku Cholupice – Komořany.

Austin Powder Service CZ si za 8 let své existence vydobyl respekt u konkurence, důvěru a loajalitu u zákazníků. Jsme inspirováni téměř 180 letou tradicí firmy Austin Powder Company a chceme pokračovat v uskutečňování snů bratrů Austinů a přinášet prosperitu a pomoc používáním výbušnin při hornické činnosti a ve stavebnictví v rámci České republiky.

Austin Powder Service CZ s.r.o.
Jasenice 712, 755 01 Vsetín
Provozovna Vyškov: Jízdárenská 590, 682 01 Vyškov
tel./fax: 517 330 929
e-mail: austinservice@austin.cz, www.austinservice.cz