Společnost Paschal s.r.o. poskytuje svým zákazníkům komplexní služby v oblasti prodeje a pronájmu systémového bednění. Komplexní servis společnosti obsahuje široký sortiment služeb od zpracování nabídek na pronájem, resp. prodej bednění pomocí výpočetní techniky, přes zpracování plánu nasazení bednění ve spolupráci se stavbou, technickou pomoc při montáži bednění až po zaškolování pracovníků přímo na stavbách našich zákazníků.

Mezi náročné stavby lze zařadit i realizaci lávky pro pěší ve městě Bílina přes řeku Bílina propojující prostor vlakového a autobusového nádraží s protilehlým břehem Teplického předměstí. Současně lávka překračuje i rušnou silnici E 442 na pravém břehu řeky.

Výstavba lávky byla zadána společnosti Betonstav Teplice s.r.o., úzce a dlouhodobě spolupracující s firmou Paschal s.r.o.
Realizace lávky byla výzvou již od prvního návrhu: 130 m dlouhý most s ohledem na sklon vyhovující lidem se sníženou pohybovou schopností byl navržen do tvaru smyčky ve výšce cca 10 m přes vodní tok s nestálou hladinou a silou vody, současně přes komunikaci, kde nemohl být omezen provoz dopravy. Mostovka tvaru T byla podepřena čtyřmi pilíři tvaru Y a V.
Společnost Paschal s.r.o. ve spolupráci s mateřskou společností ­Paschal-Werk G.Maier GmbH vypracovala návrh pro bednění pilířů a podpůrné konstrukce pro vlastní atypické tesařské práce na mostovce a současně zajišťovala technický dozor provádění bednících konstrukcí.

Pro provedení pilířů výšky cca 6,0 m bylo použito bednícího systému ­PASCHAL LOGO.3, s ohledem na komplikovaný tvar bylo systémové bednění doplněno tesařskou výdřevou.

Bednění mostovky lávky bylo po celé délce 130,0 m podepřeno konstrukcí z hliníkového systému GASS, jehož konstrukční řešení zajišťuje spolehlivou stabilitu spojenou s vysokou únosností. Stojky kruhového průřezu s profilací nabízí optimální poměr mezi množstvím materiálu a statickými vlastnostmi, rektifikační vřetena společně s naklápěcími deskami pro uložení nosníků umožnily snadné výškové nastavení podle požadavků projektové dokumentace. Vzhledem k nerovnostem podélného profilu pod mostovkou tento systém prokázal svou účinnost a speciální výhody použití pro obdobné stavby.
V místech křížení mostovky a v místě přechodu přes vozovku byl systém GASS doplněn válcovanými ocelovými nosníky HEB vyhovujícími pro požadované zatížení od čerstvé betonové směsi a montážního zatížení.

Na podpůrnou konstrukci GASS byla vytvořena pracovní plocha z prvků systémového stropního bednění ­PASCHAL DECK, která sloužila jako spodní líc mostovky a jako podpůrná konstrukce pro tesařsky tvarované bočnice mostovky.

V průběhu výstavby byla konstrukce bednění podrobena zatěžkávací zkoušce od klimatických vlivů. Náhlé rozvodnění řeky Bíliny v důsledku prudkých dešťů přineslo společně se zvýšením hladiny až o 1,50 m nad normál vyrvané traviny a kmeny, které narážely do stojek GASS. Díky pevnosti konstrukce spojené s včasným zásahem pracovníků firmy Betonstav Teplice byly škody na konstrukci zanedbatelné, rovina mostovky nebyla porušena a stavební práce nemusely být přerušeny.
Most byl slavnostně otevřen 30. 9. 2010 a stal se nedílnou a plně integrovanou součástí města Bílina.

Objekt: Lávka pro pěší v Bílině
Délka: 130,0 m
Výška: 10,0 m
Náklady: 27 milionů Kč
Realizační firma: Betonstav Teplice s.r.o.
Dodavatel bednění: Paschal s.r.o.

PASCHAL spol. s r.o.
Vyšehradská 23, 128 00 Praha 2
tel./fax: 224 594 580-599
e-mail: info@paschal.cz, www.paschal.cz