Veliké a známé mosty předepnuté či zavěšené pomocí tohoto systému stejně jako další pozoruhodné konstrukce lze potkat ve všech koutech naší planety. Freyssinet je členem velké skupiny Vinci, která představuje největší stavební společnost na světě.
Nyní stojíme na prahu vstupu této firmy na český a slovenský trh. Tento vstup se uskuteční spojením firmy Freyssinet s českou společností SM 7, čímž vzniká nová společnost Freyssinet CS. Nová společnost bude mít tedy dva akcionáře, kromě staronového, společnosti SMP CZ, i nového, firmu Fryessinet, která 50 % akcií SM 7 v dubnu 2011 odkoupila.

Firma SM 7, jejíž patnáctileté působení na českém a slovenském trhu v oblasti předpínání konstrukcí bylo v podvědomí odborné veřejnosti dosud spojeno s německým systémem Dywidag, a která je nejvýznamnějším hráčem na tomto trhu, se rozhodla k tomuto významnému kroku po podrobném a zodpovědném posouzení svých perspektiv a možností svého dalšího rozvoje. Tímto aktem dochází ke spojení světového leadera na trhu předpínaných konstrukcí a technologií výstavby inženýrských děl s domácí českou firmou, disponující vysokou technickou úrovní a fortelem svých pracovníků. Nová společnost Freyssinet CS, která obě tyto priority skloubí, dostává do vínku kromě světoznámého předpínacího systému i mnoho dalších technologií, kterými mateřská firma ­Freyssinet disponuje.

Nabízí se otázka, co toto spojení přinese domácímu trhu, francouzskému Freyssinetu a nově vzniklé společnosti Freyssinet CS, která je následníkem firmy SM 7.

Na domácí trh přinese tato změna především nový předpínací systém, který je po dlouhá léta vyvíjen a neustále zdokonalován a který je propracován pro využití v nejrůznějších aplikacích nejen v novostavbách ale i při opravách na rekonstrukcích staveb. Vytváří tím novou konkurenci pro systémy na tomto území již etablované a pro zákazníky možnost srovnání a volby. Kromě toho přináší Freyssinet i řadu nových, u nás někdy nepříliš známých a používaných technologií, což se může stát inspirací pro projektanty i investory při hledání optimálních řešení při návrhu projektů. Z nich je možné vyzdvihnout zejména systémy pro sanace a rekonstrukce konstrukcí. Tyto systémy, založené na dlouholeté zkušenosti firmy Freyssinet, představují celou řadu jedinečných technologických postupů a materiálů a jsou komplexním řešením pro sanace, opravy, rekonstrukce a zesilování veškerých typů stavebních konstrukcí. Tyto systémy jsou zahrnuty pod značku Foreva, která představuje nejvyšší záruku kvality díla.  
Pro francouzský Freyssinet toto spojení znamená vznik zastoupení v České republice a na Slovensku a tím i návrat na trh, na kterém se již v 70. letech minulého století vyskytoval. Bylo to v době, kdy tehdejší VHJ Inženýrské stavitelství zakoupilo od Freyssinetu licenci na výrobu a montáž segmentových mostních konstrukcí. Tato technologie se od té doby dále rozvíjela a zdokonalovala díky odborníkům ve firmách SMP CZ, Skanska a Doprastav i po rozpadu VHJ na jednotlivé společnosti. S touto technologií bylo zakoupeno i mnoho technologických zařízení, která je možno dosud na stavbách mostů potkávat. Freyssinet tímto spojením přebírá okamžitě vedoucí postavení na trhu předpínání v našem teritoriu a ve svém partnerovi, dosavadní firmě SM 7, záruku nejvyšší kvality a patnáctileté tradice na domácím trhu. 

Pro české zastoupení Freyssinetu, firmu Freyssinet CS, znamená přechod na Freyssinet otevírání nových možností, které výrobní program Freyssinet nabízí. Kromě již zmíněného předpínacího systému pro lana i tyče se jedná zejména o systém sanací a rekonstrukcí stavebních konstrukcí. Nová společnost ­Freyssinet CS bude schopna provádět veškeré zesilování konstrukcí dodatečným předpětím i kompozitními materiály jako jsou např. uhlíková či aramidová vlákna, lamely a tkaniny. Samozřejmostí jsou rovněž veškeré technologie sanací a povrchových úprav betonových konstrukcí a dále všechny možné typy elektrochemických ochran betonářské výztuže. Důležitou činností v této oblasti jsou i veškeré práce spojené s výměnou mostních ložisek včetně těžkého zvedání a dalších manipulací s konstrukcemi. Všechny sanační práce jsou prováděny pod ochrannou značkou kvality Foreva, která je registrována Freyssinetem jako značka vysoké kvality a progresivních technologií. Značka Foreva neznamená pouze obchodní značku pro materiály a technologické postupy sestavené a rozvíjené podle nejmodernějších poznatků v této oblasti ale též celý komplex školení technických pracovníků i prováděcího personálu v navrhování způsobů oprav a používání sanačních systémů.

Dalším novým segmentem v aktivitách Freyssinet CS je prodej a montáž všech typů ložisek pro mosty a inženýrské konstrukce. V sortimentu je nepřeberné množství typů hrncových i elastomerových ložisek vyráběných na zakázky přesně podle požadavků zákazníka. Nechybí ani speciální ložiska pro velké posuny, otáčení a vysouvání konstrukcí ani ložiska s možností výškové rektifikace.

Vedle těchto nových aktivit zůstávají v nabídce společnosti všechny technologie, které před touto změnou úspěšně nabízela SM 7.  Jedná se zejména o celou škálu geotechnických produktů, jako jsou lanové a tyčové horninové kotvy s dočasnou či trvalou protikorozní ochranou, mikropiloty a injektážní vrtací kotvy a dále i celý tradiční sortiment prků pro spínání a kotvení bednění. Všechny tyto změny povedou zákonitě k dalšímu rozvoji společnosti Freyssinet CS a k posilování její pozice na domácím trhu.
V nabídce společnosti Freyssinet jsou i všechny typy mostních dilatačních závěrů, jejich prodej, montáž a částečně i výrobu provádí na našem území společnost SMP CZ.

Společnost Freyssinet CS má všechny předpoklady využít nových možností, které jí nová mateřská firma Freyssinet a zkušenosti vlastních pracovníků skýtají. Přestože jí čeká ještě mnoho práce spojené s přechodem na nové technologie, lze očekávat její další úspěšný rozvoj.

Ing. Miloš Šimler
technicko výrobní náměstek
Freyssinet CS

Freyssinet CS, a.s.
Zápy 267, 250 01 Brandýs n/L
tel.: +420 326 377 900
fax: +420 326 377 901
e-mail: freyssinet@freyssinet.cz, www.freyssinet.cz

Freyssinet CS, a.s.,
organizačná zložka
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
tel.: +421 250 201 060, fax: +421 250 201 069
e-mail: freyssinet@freyssinet.sk