„Nasazení výsuvné skruže ve vhodném případě má několik výhod. Přináší významné časové a ekonomické úspory, při minimálním zatížení okolí stavební činností, což je zajímavé pro naše zákazníky. Naše společnost má s touto moderní technologií mnoho praktických zkušeností a dokonce se podílí na jeho zlepšování a vývoji“, sdělil Jiří Hájek, ředitel závodu Řevnice EUROVIA CS.

Prezentovanou výsuvnou skruž od společnosti BERD lze použít pro rozpětí pole až 45 metrů (a to i pro železniční mosty). Jde o výsuvnou skruž s horní nosnou konstrukcí a závěsným systémem a se samočinným předpínáním, které slouží k vyrovnávání deformací od změn zatížení skruže při výstavbě. Stavbaři díky němu dosahují vyšší přesnosti budované nosné konstrukce.

Systém předpínání je řízen počítačem, takže při dodržení předem definovaného postupu budování nosné konstrukce, celý systém reaguje na deformace konstrukce v reálném čase. Skruž používá předpětí pro eliminaci průhybů a vyznačuje se lehčí konstrukcí, a tedy i snadnější dopravou a manipulací. Systém předpínání umožňuje nasazení tohoto typu skruže i na podstatně větší rozpětí, než je tomu u standardních konstrukcí, což urychluje výstavbu a umožňuje betonovat celé pole najednou. Konstrukci pro rozpětí pole 70m používá závod Řevnice EUROVIA CS při výstavbě mostu na R1 na Slovensku. Díky předpětí pro eliminaci průhybů má tato skruž ekonomičtější konstrukci s delší životností.

Společnost EUROVIA CS je vlastníkem této skruže a již ji použila v loňském roce na stavbě R6 v úseku Sokolov – Tisová.

Most přes Opatovický kanál

Mostní objekt SO 201 je 238 metrů dlouhý. Jde o most na pozemní komunikaci sestávající ze dvou samostatných konstrukcí - spojitých nosníků o šesti polích. Nosnou konstrukci tvoří monolitický předpjatý dvoutrám. Převádí silnici I/37 přes větev navržené mimoúrovňové křižovatky, Opatovický kanál, stávající silnici III/29813, Plačický potok a biokoridor.

Most je součástí výstavby silnice I/37 Březhrad–Opatovice, kde dojde do prosince 2012 k přestavbě směrově nerozdělené komunikace na směrově rozdělenou komunikaci, vedenou navíc v nové trase obchvatem obce Opatovice nad Labem. Stavba Březhrad - Opatovice měří 3,266 km.  Kromě mimoúrovňové křižovatky a 3 mostů jsou v projektu navrženy také 96 metrů dlouhá opěrná zeď a 3 protihlukové stěny (celkem 965 m).

Stavbu realizuje "Sdružení I/37 Březhrad" ve složení Skanska DS, EUROVIA CS a Strabag.

www.eurovia.cz