Za dvacet let své činnosti má STEP na svém kontě řadu významných a zajímavých realizací staveb pro nejširší spektrum využití. Jednou z prvních byla výstavba nové tiskárny pro společnost Česká typografie, později firma rekonstruovala pro firmu Inekon bývalý ­areál Druchemy a poslední velkou akcí byla rekonstrukce a dostavba areálu společnosti Auto Jarov, kde firma provedla výstavbu nového autosalonu Škoda, rekonstrukci a přístavbu administrativní budovy, opravu fasádního pláště, nástavbu hlavní budovy a řadu dalších, doprovodných prací.
Ve výčtu aktivit STEPu můžeme dále pokračovat například úspěšně zvládnutými developerskými projekty s názvy Palmovka, Rezidence Šlikova, Václavka či zdařilými rekonstrukcemi hotelů Olympik, Park Hotel, Ambassador nebo zámeckého hotelu na Štiříně.
Smyslem tohoto článku je však pohled na současné a budoucí aktivity firmy. A těch je skutečně celá řada. Poslední významnou stavbou, která je nyní těsně před svým dokončením, je výstavba administrativně-skladového centra pro firmu Heckel. Na podrobnosti z průběhu jeho realizace jsme se byli zeptat výrobně-technického ředitele společnosti STEP, pana Ing. Škabrady. Ten nám v úvodu řekl:

„Firma Heckel se zabývá velkoobchodní činností v oblasti dodávek materiálů k výstavbě inženýrských sítí. Cílem výstavby areálu bylo sjednotit několik provozoven firmy roztroušených v různých lokalitách středních Čech do jednoho centra.“

Jaké bylo zadání stavby?

Stavbu jsme získali v konkurenci 12 stavebních firem v čtyřkolovém výběrovém řízení.
Stavba obsahuje centrální sklad, velké zpevněné plochy k uskladnění materiálů pro výstavbu inženýrských sítí, halu pro skladování drobných instalačních materiálů a zařizovacích předmětů sanitární techniky. Součástí projektu byla také výstavba centrální administrativní budovy. V přízemí této budovy byla vytvořena maloprodejna sanitární techniky a instalačních matriálů pro konečné spotřebitele. Je zde také komfortní zázemí pro skladové dělníky. Ve druhém NP je plánována výstavba vzorkovny koupelen, kde budou vybudovány kompletní ukázkové kóje. Ve třetím nadzemním podlaží budovy jsou umístěny prostory pro prezentaci nových výrobků, které jsou uváděny na trh. Sídlí zde i vedení společnosti. Součástí areálu je dostatek parkovacích ploch jak pro zákazníky tak pro zaměstnance a partnery firmy Heckel.

Jak je stavba konstrukčně řešena a jaká úskalí její vznik provázela?

Vzhledem k málo únosnému podloží (navážky a další nezpevněné horniny) je stavba založena na pilotech.
Konstrukční systém tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet. Obvodový plášť sestává ze sendvičových panelů na bázi polyuretanu a kovu. Výplně otvorů jsou provedeny z hliníku a vynikají architektonicky zajímavým, barevným řešením. Výrazným architektonickým prvkem je vstup do objektu, který je ukryt ve věži obložené keramickým obkladem. Vnitřní členění je provedeno převážně ze sádrokartonových příček. Mezi skladovou a administrativní částí je dělící, vyzdívaná, protipožární stěna. Skladová hala je vytápěná teplovzdušnými agregáty. Administrativní část „zahřívá“ klasické ústřední vytápění s radiátory. Budovy disponují také výkonnou vzduchotechnikou s částečnou možností chlazení. Podlahové konstrukce jsou provedeny z drátkobetonové směsi. Nášlapné vrstvy v administrativní části jsou kombinací koberců a dlažeb. Pro zhotovení venkovních zpevněných ploch byla použita zámková dlažba.

Výstavba areálu pro firmu Heckel se však již pomalu stává minulostí. Daří se vám získávat zakázky i v současném, pro stavebnictví složitém období?

Naštěstí daří. V uplynulém období se nám podařilo získat významnou zakázku výstavby klempírny pro jednoho z největších prodejců osobních vozů v ČR společnost Auto – Jarov. S pracemi pro tohoto investora máme již řadu zkušeností. Jsme proto rádi, že jsme uspěli i při boji o tuto stavbu.

Další zakázkou, kterou jsme získali, je výstavba administrativně-skladového objektu pro firmu Pozam v Uhřiněvsi. Stavbu jsme realizovali kompletně na klíč včetně dodávek veškeré potřebné infrastruktury. Do oblasti staveb průmyslového charakteru patří také výstavba skladové haly pro firmu Tran-­Sig-Ma,
kterou také v nejbližším období postaví naše společnost. Oblast výčtu staveb pro výrobní sektor bych rád uzavřel naší spoluprací s firmou BurgerKing, pro kterou nyní stavíme jednu pobočku v Liberci a druhou v ­Ústí nad ­Labem.

Z vašich slov lze pozorovat mírný růst průmyslové výstavby. Jak se vám nyní daří ve vaší tradiční oblasti, kterou je bytová výstavba?

I zde máme rozpracováno několik staveb. Současně realizujeme bytový dům v ulici Procházkova na Praze 4 a bytový dům v ulici Měšická na Proseku. Zahájili jsme také výstavbu nadstandardně řešeného penzionu v Modleticích u Prahy. Mimo tyto akce zajišťujeme i několik menších rekonstrukcí. Obecně tedy mohu říci, že nezahálíme ani na poli bytových a občanských staveb.

V čem vidíte největší přednost vaší společnosti?

90 % námi realizovaných zakázek provádíme pro investory z řad soukromého sektoru. Není žádným tajemstvím, že nároky privátních investorů na cenu, rychlost a kvalitu odvedeného díla podléhají těm nejtvrdším kritériím.
To, že naše společnost v drtivé většině staví právě pro soukromé investory, dle mého názoru nejlépe vypovídá o jejích schopnostech a vyspělosti.

Za rozhovor a srdečné přijetí děkuje

Ivo Románek
_________________________________________________________________________________________________

STEP, spol. s r.o.
Malletova 1141, 190 00 Praha 9, tel.: 296 786 202, fax: 296 786 298
e-mail: step@step-praha.cz, http://www.step-praha.cz