Jak již bylo zmíněno dříve, naše divize Betonové konstrukce je jednou ze šesti výrobních divizí společnosti Skanska a.s. Její činnost zajišťuje celkem pět organizačních jednotek. Jsou jimi závod Monolitické konstrukce, Speciální zakládání, Prefa a dceřiné společnosti Skanska Transbeton, s.r.o. a Lom Klecany s.r.o. Opětovné sloučení těchto pěti závodů do jedné divize se osvědčilo v rámci uspořádání Skanska již před několika lety. Ve spojení těchto pěti subjektů lze ideálně využít synergické efekty ve vztahu výztuž a beton.

Můžete v krátkosti popsat činnost jednotlivých závodů?

Závod Monolitické konstrukce se zabývá komplexní dodávkou železobetonových monolitických skeletů převážně pro pozemní stavitelství. Prefa se specializuje zej­ména na výrobu a montáž prefabrikovaných dílců pro oblast pozemního a dopravního stavitelství, dodávku a zpracování betonářských armatur a speciální nabídkou je šachtový a kanalizační program. Zabývá se však i zakázkovou výrobou speciálních dílců dle konkrétních požadavků investora. V oblasti výroby, dopravy a čerpání betonových směsí provozujeme díky společnosti Skanska Transbeton celkem 18 betonáren po celém území ČR. Vyrábíme v nich více než 100 základních druhů betonu vybavených průkazní zkouškou jejich vlastností od akreditované laboratoře. Po dohodě se zákazníkem jsme však schopni vyrobit další typy betonů vyhovující konkrétním podmínkám konstrukce v místě uložení. Závod Speciální zakládání provádí, jak již ze samotného názvu vyplývá, stavební práce v oblasti zakládání staveb. Zajišťuje např. širokoprofilové piloty, mikropiloty, tryskové injektáže, záporové pažení, zemní kotvy, stříkané betony, hřebílkování zemin a další práce spojené s touto činností.
Poslední aktivitou soustředěnou pod hlavičkou naší divize je těžba a výroba drceného kameniva v lomu v Klecanech. Tato služba je využívána hlavně společností Skanska Transbeton, ale je nabízena i externím zákazníkům.

Jaké zajímavé zakázky vaše divize v uplynulém období realizovala?

Bezesporu významnou stavbou pro nás byla dodávka železobetonového skeletu pro stavby ­City Administrativy - Západní město v Praze Stodůlkách a Onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni, kterou provedl závod Monolitické konstrukce. Stavba byla zajímavá zejména použitím barytových betonů sloužících k odstínění speciálních rentgenologických pracovišť. Výjimečná svou výškou i rychlostí postupu výstavby pak byla realizace hrubé stavby výškového bytového souboru Sluneční věž v Praze na Palmovce.
Závod Speciální zakládání úspěšně provedl zajištění stavební jámy při výstavbě významné pražské dopravní stavby - tunelu Blanka, konkrétně v části Myslbekova-Prašný Most. Závod Prefa v loňském roce začal s výrobou a montáží kotvených, zcela nových bezpečnostních svodidel. K jedné z prvních montáží těchto svodidel došlo při výstavbě Vnitřního městského okruhu, na mostě Dobrovského v Brně. Pro segment dopravního stavitelství pak Prefa vyrobila a dodala celou řadu prefabrikovaných mostních dílců, které byly využity při výstavbě obchvatu Prahy. Z námi vyrobených prefa­brikátů je postaven také zcela nový most ve Staré Boleslavi. V oblasti pozemního stavitelství stojí za zmínku dodávka dílců pro stavbu Soravia v Bratislavě.

Jaké moderní trendy se promítají do činnosti vaší divize?

Společným úkolem Skanska Transbeton a závodu Prefa je vývoj ultravysokopevnostních betonů. Jejich využití by mohlo do budoucna přinést minimalizaci množství výztuže, subtilnější konstrukce a v konečném důsledku tím učinit stavění z betonu úspornější. Využití těchto betonů vidíme zejména v oblasti mostního stavitelství.
Speciální zakládání se zaměřuje na nákup nejmodernějších technologií a zařízení. Jsme zelená firma a tyto technologie jdou ruku v ruce s ochranou životního prostředí. Snižují zatížení okolního prostředí prachem, hlukem i emisemi CO2. I v této oblasti vidíme další, celospolečenský rozměr zkvalitňování naší činnosti.

Do jaké míry ovlivnil vaši činnost loňský prudký pokles stavebního trhu v ČR?

V roce 2007 a 2008 vrcholil v ČR stavební boom. Příchodem krize došlo k poklesu objemu naší výroby přibližně o třetinu. V současné době zaznamenáváme částečné oživení trhu, a to zejména v privátním sektoru v oblasti bytových a multifunkčních objektů. Věříme, že tento trend bude mít trvalý charakter.

Jaké jsou největší přednosti a silné stránky vaší divize i Skanska a.s.?

Za nejzákladnější prioritu v našem podnikání považuji stabilitu velké firmy. Samozřejmostí je komplexní nabídka stavebních prací, profesionalita našich projektových týmů, dodržování termínů, kvalita odvedené práce, dodržování pravidel etického chování firmy jako celku, ale i všech jejích zaměstnanců. A to všechno při zachování bezpečnosti práce našich zaměstnanců i zaměstnanců subdodavatelských firem a dodržování zásad ochrany životního prostředí.

Jste ředitelem divize Skanska a.s. s názvem Betonové konstrukce. Jaká je z vašeho pohledu perspektiva betonu, dnes jednoho ze základních konstrukčních materiálů?

Na tuto otázku pro vás budu mít poměrně jednoduchou odpověď, podle mého názoru velká. Beton bude i nadále jedním ze základních materiálů jak pro pozemní tak pro dopravní stavitelství. K tomu chceme přispět i naším zaměřením na vývoj v oblasti zlepšování vlastností betonu. Již dříve jsme se vydali cestou tvorby lehčených betonů a nyní chystaných vysokopevnostních betonů. Jsem přesvědčen, že beton se v současné době nedá nahradit jiným materiálem. Dá se jen dále vyvíjet. Právě v tom je jeho i naše budoucnost.

Za rozhovor
a srdečné přijetí děkuje

Ivo Románek


Skanska a.s., divize Betonové konstrukce
Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov
tel.: +420 267 095 777, fax: +420 267 095 566
www.skanska.cz