Investorem jednoho z největších vodohospodářských projektů v celé České republice je Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice a zhotovitelem Divize 1 Brno závodu Pozemní stavitelství OHL ŽS, a.s.

Součástí projektu je dostavba a rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě v Ivančicích, Oslavanech a Padochově, včetně rekonstrukce a intenzifikace ivančické čistírny odpadních vod. Dokončení tohoto vodohospodářského projektu přispěje ke zlepšení životního prostředí v Ivančicích a okolí a ve svém důsledku i v celém povodí Jihlavy a Svratky.

„Těší nás, že tato rozsáhlá vodohospodářská stavba získala kladné rozhodnutí Evropské komise o spolufinancování jako první nejenom v rámci Operačního programu Životní prostředí, ale dokonce i ze všech operačních programů v České republice pro rozpočtové období 2007 – 2013,“ uvedl při podpisu smlouvy v lednu letošního roku Ing. Tomáš Hájek, předseda předsednictva Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice.

Zhotovitel již od investora převzal 1. část staveniště. V první fázi bude zahájena příprava území na čistírně odpadních vod v Ivančicích a poté začnou práce i na stavbě kanalizace a vodovodů. „Takto rozsáhlý stavební projekt si vynutí i určitá omezení v dopravě a v běžném životě obyvatel. Chtěl bych proto všechny místní občany, firmy i instituce požádat o toleranci a slíbit jim, že se všechna omezení budeme snažit minimalizovat jen na skutečně nezbytnou dobu,“ řekl dnes předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s. Ing. Michal Štefl.

Celkem bude v Ivančicích, Oslavanech a Padochově zrekonstruováno 8,9 km kanalizační sítě a 11 km vodovodních řadů. Nově vystavěná kanalizace bude mít celkem dlouhá 17,6 km. Díky intenzifikací ČOV Ivančice dojde k zvýšení její kapacity na téměř 20 000 ekvivalentních obyvatel.

Celkové náklady stavby dosáhnou částky 662,256 mil. Kč bez DPH, z toho náklady na intenzifikaci ČOV činí 178,270 mil. Kč. Evropská unie přispěje na realizaci částkou 444,576 mil. Kč, projekt je dále spolufinancován z dotací Státního fondu životního prostředí ČR (26,151 mil. Kč) a Jihomoravského kraje (13 mil. Kč). Vlastní zdroje investora činí 178,528 mil. Kč. Dokončení zakázky je plánováno do 30. listopadu 2012.