Ostáva zrealizovať príslušenstvo mosta tak, aby vodiči mohli po ňom prejsť už 28. septembra, keď bude odovzdaný do predčasného užívania koncesionárom, ktorým je ­GRANVIA, a.s.

Mostný objekt SO 203, ktorý sa nachádza pri obci Pohranice a vedie nad údolím, cestou III/6434, potokom Kadaň a poľnou cestou, má celkovú dĺžku takmer 763 m, pričom patrí medzi naj­dlhšie mosty stavby. Montáž jednotlivých segmentov začala 28. júna 2010. 

Medzi zaujímavosti mostu patrí aj skutočnosť, že jeho jednotlivé súčasti – celkovo ich je 674 – boli na medziskládku s portálovým žeriavom dovezené po vlastnej osi na ťažkých podvalníkoch. Mesačne sa založilo priemerne 100 až 108 segmentov pomocou dvoch montážnych súborov. „Koordinácia výroby, dopravy a montáže objektu bola veľmi dôležitým logistickým orieškom vzhľadom na rýchlosť montáže a obmedzené kapacity medziskládok“, povedal Luděk Borový, riaditeľ spoločnosti STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.

Všetky tri spoločnosti participujúce na projekte, koncesionár – GRANVIA, a.s., hlavný zhotoviteľ stavebných prác Granvia Construction, s.r.o. i zhotoviteľ stavebného objektu 203 spoločnosť STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. patria do francúzskej skupiny Vinci.

O projekte:
Rýchlostná cesta R1 PPP Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat, prvý PPP projekt takého rozsahu v histórii Slovenska, je realizovaná na základe Koncesnej zmluvy uzatvorenej medzi Slovenskou republikou, zastúpenou Ministerstvom Dopravy, Výstavby a Regionálneho rozvoja a spoločnosťou GRANVIA a.s., ako koncesnou spoločnosťou, ktorej akcionármi sú spoločnosti VINCI Concessions a Meridian Infrastructure. V rámci tohto PPP projektu má Koncesionár povinnosť zabezpečiť financovanie, projektovanie, výstavbu a nasledujúcu 30-ročnú prevádzku a údržbu 4 úsekov rýchlostnej cesty R1.

Projektovanie a výstavba rýchlostnej cesty R1 PPP Nitra -Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný obchvat je rozdelená na štyri úseky. Prvé tri úseky Nitra – Selenec, Selenec – Beladice a Beladice – Tekovské Nemce budú odovzdané do predčasného užívania do konca septembra 2011, úsek Banská Bystrica  - severný obchvat v júli 2012. Štádium projektovania a výstavby R1 PPP rýchlostnej cesty vykonáva spoločnosť Granvia Construction, s.r.o. (člen skupiny Eurovia CS) ako príslušný subdodávateľ spoločnosti GRANVIA, a.s., zatiaľ čo štádium prevádzky a údržby bude vykonávať spoločnosť Granvia Operation, s.r.o. (člen skupiny Vinci Concessions) ako príslušný subdodávateľ spoločnosti GRANVIA, a.s., pre túto fázu projektu.

www.stavbymostov.sk