"Míst, kde si mohou děti hrát a sportovat, není nikdy dost. Jsem velmi rád, že se nám podařilo vybudovat tak krásný areál nedaleko centra města," řekl dnes starosta města Vladimír Měrka. Součástí areálu jsou tři tenisové kurty, kurt pro plážový volejbal, hřiště pro streetball, tenisová odrazová stěna a dvě hřiště na petangue. V části vzdálenější od silnice je umístěno dětské hřiště s prolézačkami, houpačkami a dalšími atrakcemi pro děti. Zázemí tvoří kiosek s občerstvením, šatnami a sociálním zařízením pro návštěvníky areálu. Součástí zakázky byla také kanalizace, vodovod, komunikace, veřejné osvětlení v areálu. Zajímavostí je, že v reálu se nachází technická památka - dva tzv. Schultzovy pískové filtry.

Vzhledem k velmi komplikovaným základovým poměrům na rekultivovaném území musel zhotovitel v dubnu 2009 provést geofyzikální měření pomocí tzv. georadaru. Na základě zjištěné rozsáhle vodivostní zóny a velké akumulace vody byla navržena a realizována stabilizace zemní pláně, včetně rozsáhlého drenážního odvodňovacího systému.

Nový sportovní areál leží nedaleko kruhového objezdu u frekventované Brněnské ulice. Přístup pro pěší zajišťuje schodiště a cesta od sokolovny, pro nutné zásobování a údržbu areálu mohou automobily využít komunikaci k čističce odpadních vod.

Investorem areálu byly Služby města Náměště nad Oslavou, s r.o., zhotovitelem byla akciová společnost OHL ŽS a celkové investice činily necelých 13 mil. Kč bez DPH. Realizace byla zahájena 29. srpna 2008 a kompletně dokončena 30. dubna 2010.