Zaujaly nás zejména krásně zpracované profily této firmy v kombinaci dřevo – hliník. S jednatelem a vedoucím prodeje hliníkových systémů, panem Ing. Joergem Heinemannem jsme zde hovořili nejen o její dosavadní činnosti, ale také o jejím zájmu posílit svoji stávající pozici na českém stavebním trhu.

Jaké je postavení společnosti Gutmann na trhu lehkých obvodových plášťů v Německu, popřípadě na evropském trhu? V kolika evropských zemích vaše společnost působí?

Skupina GUTMANN zaměstnává cca 1 300 spolupracovníků ve třech pobočkách na území Německa. V roce 2010 skupina GUTMANN dosáhla obratu ve výši ca 320 milionů eur v produktech z aluminia a to v celkem 45 zemích světa.
V sídle společnosti GUTMANN AG v bavorském Weissenburgu je koncentrována největší výrobní kapacita skupiny GUTMANN s více než 700 spolupracovníky. Ve Weissenburgu se nalézají především 3 modernizované linky pro lisování profilů s výkonem až 30 000 tun profilů pro stavební systémy, průmyslové profily a speciální dráty z aluminia. Dále je zde například vlastní provoz pro zušlechťování povrchu profilů.
Stavební systémy z aluminia jsou největším produktovým portfoliem skupiny GUTMANN a prodávají se na německém trhu, dále v Evropě a v oblasti Středního východu jako strategicky prioritní produkty GUTMANN.
Na německy mluvících trzích je GUTMANN AG se svými dřevo-hliníkovými systémy pro okna, dveře a fasády vedoucí firmou na trhu.
Exportní podíl prodeje kontinuálně narůstá, zaměření našich aktivit se variabilně přizpůsobuje poptávce a v důsledku toho stoupá náš podíl na trhu v exportních oblastech.

Jaké je portfolio výrobků společnosti Gutmann a zasahují tyto výrobky i do jiných oblastí, než je stavebnictví? Čím jsou vaše výrobky zajímavé?

GUTMANN je výrobce systému pro okna, dveře a fasády a v zásadě se naše produkty vyskytují v oblastech těchto stavebních systémů:
1.    Hliníkové systémy
2.    Dřevo-hliníkové systémy
3.    Systémy na bázi dřevo-stavební bronz
4.    Systémy na bázi plast-hliník
5.    Příslušenství pro stavební kování (parapety, vodicí prvky pro konstrukce ochrany proti dešti atd.)

Proč GUTMANN?

GUTMANN vyrábí a dodává vysoce kvalitní produkty s vysokou funkčností. Hliníkové a dřevo-­hliníkové systémy se vyznačují mimo jiné vysokou stálostí a odolností. To znamená na straně jedné vysokou energetickou efektivnost, např. snížení obsahu CO2 prostřednictvím velmi dobré tepelně izolační schopnosti profilu a v důsledku tedy dosažení nižší hodnoty koeficientu prostupu tepla, tzv. U-wert elementu a tím celé budovy. Na straně druhé se systémy vyznačují vysokou výkonovou hodnotou, např. vysokou těsností konstrukce i proti nárazovému dešti.
Vysoká kvalita produktů se ve výsledku promítá do dlouhé životnosti. Produkty GUTMANN můžeme charakterizovat následně: vynikající poměr ceny a výkonu a tím dosažení vysoké funkční hodnoty.
V oblasti průmyslových profilů vyrábí ­GUTMANN tažené lisované profily pro nejrozličnější odvětví průmyslu. Dodáváme obecně pro strojírenská odvětví, automobilový a solární průmysl a v neposlední řadě pro sektor elektrotechniky.
Maximální výrobní kapacita skupiny GUTMANN je cca 90 000 tun/rok. Zhruba cca 50 000 tun se produkuje na území Německa. V oblasti stavebních systémů nám to přináší zřetelné výhody. GUTMANN profituje z uceleného procesu zhodnocení materiálu, tedy od formování hliníkové slitiny až po hotový systémový prvek.

V současné době posiluje vaše společnost na trhu v České republice. S jakými cíli zde vstupujete?

K 1. únoru 2010 otevřel GUTMANN AG v Praze svoje zastoupení v objektu Krejcárek na Žižkově. Z kanceláře v Praze chceme zejména blíže představit naše rozsáhlé spektrum produktů v České republice a souběžně vybudovat naši pozici kompetentního partnera pro architekty, projektanty, investory a zákazníky v oblasti kolem opláštění budov a přirozeně „tam, kde se jedná o okna“.
Naším zásadním zájmem je jednoznačně budování dobrých dlouhodobých vztahů se zákazníky, kde chceme platit za inovativního a důvěryhodného partnera.

Můžete říci něco o posledních zajímavých objektech, které byly z vašich systémů realizovány, ať již v Německu nebo dalších zemích?

Očekával jsem tuto otázku. My samozřejmě můžeme začít našimi největšími projekty, ale je třeba poznamenat, že v našem programu máme vhodné produkty i pro menší objekty.
Ke konci roku 2010 jsme zrealizovali projekt  v Mecce v Saudské Arábii. Budova Makkah Royal Clock Tower je v současné době se svými 601 m druhou největší budovou světa a naše účast na projektu je důkazem naší kompetence i pro takovýto druh staveb. Na stavbě bylo zabudováno cca 55 000 metrů čtverečních element fasády GUTMANN EF 100. V protikladu ke konvenčním elementárním fasádám je zde použita konstrukce umožňující zasklení elementu zevnitř. Při takové výšce a rychlosti větru jde o legitimní požadavek, který byl zahrnut ve stavebním zadání a vychází ze stavebního projektu.
Také v roce 2010 byl v Dubaji, ve Spojených arabských emirátech použit fasádní systém ­GUTMANN F60 ve dvou- a čtyřstranném strukturálním zasklení u 183 m vysokého objektu Tiffany Towers, kde bylo zabudováno 44 000 metrů čtverečních tohoto fasádního systému.
A třetím zajímavým projektem je projekt Born­holdhaus v Hamburku, který byl dokončen v roce 2008. Nejde zde, jako u předchozích dvou projektů, jen o hliníkový systém. Zde se nejedná o hliníkové profily ale o dřevěnou konstrukcí s nasazovacími profily z tzv. stavebního bronzu na vnější straně. Byly zde použity fasádní systémy GUTMANN Lara GF a okenní systém GUTMANN Mira, které jsou zabudovány do 1 544 metrů čtverečních fasády.

V čem dle vašeho názoru spočívají výhody spolupráce s vaší společností? Jaké jsou její silné stránky?

Pro architekty, projektanty a investory přináší GUTMANN nyní „na místě“ mnoho možností a příležitostí v úrovni designu pro hliníkové a dřevohliníkové systémy, ale i další zajímavá řešení v oblasti smíšených konstrukcí.
Chceme ukázat naše zajímavé portfolio, které může nabídnout mnohým zájemcům přístupnější a zajímavější řešení. Výrobcům nabízíme moderní systémovou techniku, vysoce multifunkční s cíleně redukovaným sortimentním počtem a mnoha možnostmi.
Za největší přednosti společnosti GUTMANN pak považuji angažované spolupracovníky, vynikající produkt a značku.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek

GUTMANN - Česká republika
Pod Krejcárkem 975, 130 00 Praha 3
tel.: 284 093 530, fax: 284 093 534
gutmann-group.com